Ba mhaith ann don tsaoire fhada a bhí ag na polaiteoirí mar beidh siad ag filleadh ar Theach Laighean an tseachtain seo agus ráithe chorraithe pholaitiúil amach rompu.


Is liosta le háireamh iad na géarchéimeanna agus na ábhair aighnis atá le socrú ag an rialtas seo agus beidh an freasúra ag iarraidh an oiread brú agus atá siad in ann a chur orthu. 
Is cuma más tithíocht, sláinte, an buiséad, an Breatimeacht nó bánú na tuaithe atá ann, tá baol ann don rialtas. Anuas air sin, tá guagacht an rialtais féin agus an droch-chaidreamh idir Leo Varadkar agus Mícheál Martin ag cur leis an éiginnteacht. 


Is í an ghéarchéim tithíochta is géire agus is práinní don rialtas. Tá an tAire Tithíochta, Eoghan Murphy, ar aghaidh na bpiléar ceart agus é ag streachailt le líomhaintí gur mó den gheáitsíocht ná den ghníomh atá ar bun aige. Cuireadh ina leith i gcaitheamh an tsamhraidh go gcuireann an aicme as ar fáisceadh é bac air aon tuiscint nó combhá a bheith aige leo siúd atá ar an ngannchuid. Cé nach bhfuil sé cothrom a rá go bhfuil baint ag a chúlra lena chumas an jab a dhéanamh, is é bun agus barr an scéil nach mbeadh ionsaithe pearsanta den saghas sin á ndéanamh air dá mbeadh na polasaithe ag oibriú. Tá ag teip ar fhoigne an phobail, mar atá léirithe ag agóidí ar shráideanna na príomhchathrach le déanaí agus go dtí go bhfeicfear feabhas ag teacht ar na figiúirí tithíochta, beidh an tAire Murphy ina lóchrann cáinte. Ní túisce go mbeidh an Dáil fillte agus beidh rún mímhuiníne ann á phlé. 

Idir seo agus an 9ú Deireadh Fómhair, beidh tús áite ag na cainteanna buiséid. Ceann de na dúshláin a bheidh roimh an Aire Airgeadais, Paschal Donohoe, ná freastal ar na héilimh go léir a dhéanfar air. Beidh thart ar €800 milliún euro ar fáil dó ach níl teorainn leis na héilimh. Beidh sciob sceab ar an méid sin agus agus scuaine fhada ag a dhoras díobh siúd atá ag iarraidh a gcoda. 


Ceann de na fadhbanna atá ag an rialtas ná go ndéanann siad gaisce ar láimh amháin as an ngeilleagar ach ar láimh eile deir siad go bhfuil gá a bheith cáiréiseach. Ní mar sin a bhíonn an pholaitíocht áfach agus de bharr chomhdhéanamh an rialtais, gan trácht ar ról phríomhpháirtí an fhreasúra ann, d’fhéadfadh sé go mbeadh cúpla oíche fhada roimh an Aire agus é ag iarraidh freastal ar an uile thrá. 


Dúshlán nach beag atá roimh an Aire chomh maith ná a chinntiú nach slogann duibheagán na Roinne Sláinte aon fharasbarr atá aige. Bhí ar an Taoiseach a shéanadh le déanaí gur i bpoll dorcha a bheadh aon airgead breise ag dul agus easnamh €600 milliún i mbuiséad na Roinne. De ghnáth, is í an tréimhse amach romhainn an tréimhse is dúshlánaí ó thaobh cúrsaí sláinte agus má tá na liostaí feithimh agus líon na ndaoine ar thralaithe go dona i láthair na huaire, ní fios an brú a bheidh ar an Aire Simon Harris nuair a bheidh díogha gach síne linn. 


Bhí an chonspóid faoi ailse i mbéal na broinne ina heiseamláir ag go leor faoin teip agus easpa bainistíochta a cheaptar atá go rábach sa chóras sláinte agus tá seirbhís nach beag tugtha ag Vicky Phelan, Stephen Teap, Lorraine Walsh, Emma Mhic Mhathúna agus eile chun a chinntiú go gcaitear mar is ceart le mná na tíre as seo amach. 


Dar ndóigh, ní i bhfolús atá fadhbanna uile na tíre ag tarlú. Tá an tslí ina bhfuil an rialtas ag feidhmiú éiginnte go maith agus baol toghcháin i gcónaí ann. Níl móramh ag an rialtas seo agus an rian sin le feiscint ar an tranglam a fheictear go minic i nDáil Éireann. Ní fios dáiríre cén uair a thiocfaidh deireadh leis an socrú reatha. Troid na mbó maol dáiríre a bhí idir Leo Varadkar agus Mícheál Martin agus iad ag sáraíocht ar a chéile faoin uair ba cheart tús a chur le cainteanna a chuirfeadh síneadh leis an gcomhaontú soláthair agus muiníne. 

Tosnóidh na cainteanna sin chomh luath is a bheidh an buiséad aontaithe agus an chuma ar an scéal go mbainfidh siad bliain amháin eile as. Tá Fine Gael 11% chun cinn ar Fhianna Fáil sa phobalbhreith is déanaí agus tuairiscítear go bhfuil goile chun toghcháin i measc roinnt i bhFine Gael atá ag iarraidh teacht i dtír ar an mbuntáiste sin. Ba dhána an mhaise don Taoiseach a cheapadh go dtiocfadh an buntáiste sin chomh héasca sin chuige áfach. 

Is féidir leat tuairisciú Mhícheál Uí Leidhin a chloisteáil ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.