Phléigh Siún Ní Dhuinn agus Daragh Ó Conchúir, iriseoir spóirt, iompar Serena Williams le linn an U.S Open le déanaí ar Phléscéal ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. An raibh a hiompar míchuí nó an raibh an ceart aici cinneadh an réiteora a cheistiú mar a rinne sí? 

Ghlac Siún agus Daragh leis go raibh rialacha na leadóige briste ag Williams ach ar cheist níos leithne, ar imir Serena 'cárta' an ghnéasachais chun a bealach a fháil? 

Labhair Daragh faoi chultúr na leadóige agus an spóirt trí chéile- áit a bhfuil rialacha ann ach nach i gcónaí a gcuirtear i bhfeidhm iad. Thug sé suntas do cheannaire WTA a d'aontaigh le Williams go ndearna leatrom uirthi le linn an chluiche.

Dar le Cormac ó hEadhra, láithreoir an chláir, Pléscéal, caithfidh muid a bheith cúramach faoin gcaoi a bhfuiltear ag úsáid ceist na hinscne, ní hamháin ar chúirteanna leadóige ach sa saol mór. D'easaontaigh Siún le Ó hEadhra ag rá gur cuid de continuum í an cheist seo maidir le mná. Ina tuairim, ba cheart go nglacfaí leis go mbriseann fir agus mná na rialacha ach go gcaitear leo ar bhealaí difriúla nuair a tharlaíonn sin. 

Deir Ó Conchúir go bhfuil fadhb sa chluiche maidir le cur i bhfeidhm na rialacha agus an easpa leanúnachais atá ann. Óna thaithí siúd ag breathnú ar an gcluiche, deir sé go mbíonn fir 'ag caitheamh mallachta' ar réiteoirí go minic agus nach gcaitear leo siúd mar a caitheadh le Serena. Deir sé maidir le Williams, 'téann sí thar fóir ach is annamh go dtarlaíonn sé'.  Dúirt Cormac gur 'náirigh Serena an réiteoir 'os comhair an tsaoil', ráiteas nár aontaigh Siún leis agus í den tuairim go raibh cúis le frustrachas Serena agus í i ndeireadh na feide maidir leis an éagothromaíocht leanúnach atá ann do mhná sa saol seo. 

Craoltar Pléscéal ar RTÉ Raidió na Gaeltachta idir 5 agus 6 ón Luan go hAoine.