Labhair muid le láithreoir An tSeachtain, ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, Máirín Ní Ghadhra faoi thábhacht an chomhionannais sa teaghlach agus an chúis go bhfuil 'amhras' uirthi faoi Lá Idirnáisiúnta na mBan.

Cé hí an bhean is mó a spreagann tú i do ghairm agus i do shaol?

Mo dheirfiúr Siobhán. Tá sí faoi láthair ina léiritheoir ar Ros na Rún agus tá a comhlacht teilifíse féin aici. Roimhe sin bhí sí ina Príomh Oifigeach Léiriúcháin in TELEGAEL. Tá dhá Ghradam Emmy sa Teach aici chomh maith iliomad gradam eile. Tá sí ina ball d’iliomad Bord agus coiste stiúrtha.

Tá éirithe lei an méid seo ar fad a bhaint amach chomh maith le bheith ag tógála ceathrar páistí álainn agus bheith in deá iúmar an chuid is mó den am. Sampla dúinn ar fad go bhfuil an oiread déanta aici agus meangadh mhór gáire uirthi!

An dóigh leat go bhfuil comhionannas bainte amach ag mná na tíre seo?

Comhionannas ag mná? Braitheann sé ar an sainmhíniú a thugann tú ar a leithéid. Níl mé cinnte an ionann é agus brú seasta bheith ag obair, ag tógáil clainne agus ag coinneáil tí. Is tábhachtaí go mbeadh cead ag mná rogha a dhéanamh. Ní dóigh liom gur cheart é a chomhaireamh go lom ar bhonn airgidis/saothrú.

Tá an t-ádh ormsa  go bhfuil mé pósta le fear a roinneann ualach an teaghlaigh agus a thacaíonn liom i gcónaí, go bhfuil Raidió na Gaeltachta chomh mór chun cinn ó thaobh deiseanna a thabhairt do mhná sa gcraoltóireacht agus gur tógadh mé i dteach ná déanadh idirdhealú riamh idir bhuachaillí agus cailíní. An ionann sin agus comhionannas? Sea domsa agus is trua nach amhlaidh a bhíonn in gach teach agus teaghlach.

Máirín Ní Ghadhra

An bhfuil fiúntas ar bith le Lá Idirnáisiúnta na mBan, i do thuairim?

Tá mise amhrasach faoi laethanta dá chineál mar gur furasta dearmad a dhéanamh lá arna mháireach ar na focail dheasa. Gníomhartha agus deá-shampla a theastaíonn. Níor chóir ar bhealach go mbeadh gá lena leithéid ach tuigim, faraoir, go bhfuil áiteacha sa domhan a bhfuil drochmheas agus leatrom ar mhná forleathan agus go dteastaíonn áird a tharraingt orthu.

Craoltar An tSeachtain le Máirín Ní Ghadhra ar RTÉ Raidió na Gaeltachta idir 10 agus 11 maidin Shatharn.