Titeann Lá Idirnáisiúnta na mBan ar an 8 Márta. Labhair muid le hÁine Ní Bhreisleáin, craoltóir le RTÉ Raidió na Gaeltachta faoi na mná a spreagann í go gairmiúil agus go pearsanta.

Cé hí an bhean is mó a spreagann tú i do ghairm agus i do shaol?

Ó thaobh mo chuid oibre de mar chraoltóir spreagann go leor ban mé, anseo in RTÉ Raidió na Gaeltachta agus i Nuacht Teilifíse RTÉ. Spreag Máire Treasa Ní Cheallaigh mé mar chraoltóir mé mar thug sí cuidiú agus comhairle domh nuair a thosaigh mé i mbun iriseoireachta le Nuacht TG4, tá sí lán fuinnimh agus spraoi,  caitheann sí go fuinniúil le scéalta agus téann sí sa tóir ar agallaimh i gcónaí, cuma an scéal mór nó beag atá ann. Ó thaobh an Raidió de spreagann mo chomhleacaithe ban anseo i nDoirí Beaga mé achan uile lá le scéalta a aimsiú, a inse agus a chíorú, agus glór na mban a choinneáil lárnach i Raidió na Gaeltachta.

Ó thaobh mo shaol pearsanta de, is cinnte gurb í mo mháthair Anne m'ionspioráid agus mo chrann taca ar go leor bealaí. Is duine fíor chinealta, cairdiúil grámhar í, a chaitheann go cothrom le achan duine agus a thugann aire ar dóigh dá daoine muinteartha agus dá cairde ar fad. Spreag agus chothaigh sí mo shuim sa chultúr , sa teanga agus bíonn sí ag tacú liom i ngach gné de mo shaol.

An dóigh leat go bhfuil comhionannas bainte amach ag mná na tíre seo?

Sílim, ó mo thaobh féin de san earnáil oibre, ag craoladh, go bhfuil mná agus fir ar chomhcheim, seans níos mó san earnáil Ghaeilge ná i meáin an Bhéarla de. Tugtar na deiseanna céanna domhsa mar iriseoir agus a thugtar do na fir san eagraíocht, dar liomsa.

Ó thaobh cúrsaí páighe de san earnail phríobháideach, ní seo an scéala go minic agus caithfear coinneáil ag brú do chothromaíocht do shaoire máithreachais agus do shaoire teaghlaigh ach go háirithe. Caitear go fóill le mná go gránna, agus go déistineach, i ndearcadh daoine agus nuachtáin tablóideacha, mar shampla, i gcásanna cúirte, le polaiteoirí gur mná iad, dírítear ar a gcuma, a méachán, a gcuid banúlachta go ró mhinic dar liom féin.

Tá Áine le cloisteáil ar Bheo ar Éigean agus ar Raidió na Gaeltachta

An bhfuil fiúntas ar bith le Lá Idirnáisiúnta na mBan, i do thuairim?

Tá sé tábhachtach ceiliúradh agus cíoradh a dhéanamh ar ról, agus ar obair na mban, ní amháin ar an lá seo ach achan lá! B'fhiú dúinn mar mhná, tacú agus seasacht le mná, in áit iad a cháineadh ar mhaithe le fáil ar aghaidh sa tsaol oibre nó pearsanta. 

Tá Áine le cloisteáil ar RTÉ Raidió na Gaeltachta agus ar Bheo, ar Éigean, podchraoladh Gaeilge de chuid RTÉ.