GO Eagles GO!

raibh éinne ag súil leis, ach bhuaigh foireann peile Philadelphia an Superbowl. Táimse féin ag glacadh leis mar chomhartha dearfach do Mhaigh Eo i mbliana! Ní fada anois go dtosóidh an séasúr dhaorchluiche (baseball), agus tá súil agam freastal ar chluiche agus ligint orm go bhfuili rom-com Meiriceánach.

Chuir #NílSéCGL tús spleodrach leis an mbliain domsa! Go bunúsach - agus mé san aerfort ag phill-eadh ar Philladelphia chum mé tvuít, agus an chéad uair eile a bhreathnaigh mé ar Twitter bhí na céadta freagra agus aird na meain ar an sceal. Iontach!

Rinne cairde liom an gníomh is cineálta gur féidir leat a dhéanamh do dhuine - bhailíodar ón aerfort mé! Tar éis an taistil ar fad a bhí déanta agam thar an Nollaig, bhí mé traochta agus lánsásta bheith ar ais in Philly.

An chéad imeacht ar an gclár oibre ná mo bhreithlá fhéin. Dim sum agus karaoke - bhí oíche den scoth againn agus fáilte álainn ar ais a bhí ann!

Ciara agus a cairde ar a breithlá

D’imigh mé thar mo chumas ag deireadh na bliana seo caite, ag caitheamh an iomarca ama ag taisteal, agus gan mórán ama i mo chodladh in aon chor. Táim ag íoc as anois áfach, le roinnt seachtainí anuas táim ag fulaingt le droch-ionfhabhtú cliabhrach.

Ciallaíonn sé go raibh mé istigh ag léamh, ag scríobh, agus ag staidéar mo chuid ranganna fein. Tógaim dhá mhodúil iarchéime gach seimeastar anseo. An téarma seo is iad Ceapadóireacht Drámaí agus Teoiric Inscne a roghnaigh mé.

Bíonn sé dushlánach! Aon lá beo d’fhéadfainn a bheith ag múineadh, ag cumadh radharcanna, agus ag léamh téacsanna tiubha teoirice; ach is iontach an deis é ranganna a thógáil in Villanova. Tá léachtóirí den scoth acu anseo, agus is breá liom a bheith ag foghlaim faoin stiúr.

Maidir le mo mhic léinn fein - táim ag obair leis na daoine céanna, a bheag nó a mhór, agus is iontach feiscint go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh acu. Táimid tosaithe ar chorr-amhráin a fhoghlaim agus is breá liom a bheith in ann an chuid sin dár gcultúr a roinnt leo. Bhaineadar an-sult go deo as liricí Bean Pháidín!

Bhuel sin é uaimse! Déanfaidh na hantaibheathaigh a gcuid oibre, agus le cúnamh Dé beidh fónamh orm go luath. Beidh Seaghan Mac an tSionnaigh ag tabhairt aoiléachta ag Villanova i gceann seachtain nó dhó, agus súil agam bheith ar mo sheanléim arís roimhe sin!

Is féidir leat eachtraí Chiara a leanúint ar twitter ag @miseciara