Mar aitheantas ar an "tábhacht dhomhanda" agus "an luach domhanda thar na bearta don chultúr" tá Cnuasach Choimisiún Bhéaloideas Éireann sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath le háireamh ar Chlár Chuimhne an Domhain UNESCO.

There are 427 collections on the Memory of the World Register, including documents from around the world, amongst them; Magna Carta, The Diary of Anne Frank, The Bayeux Tapestry and The Book of Kells (the only other Irish item- registered in 2011).

Grianghraf a tógadh ar an mBlascaod, c. 1920

Bhí athrú mór agus tapa ag teacht ar an saol in Éirinn faoin mbliain 1928.  Mar a dúirt TK Whitaker "bhí sean-nósanna, amhail cruinniú ar an teallach ag scéalaíocht, á dtréigean. Bhí cultúr ar leith i mbaol, gan cuntas, bheadh sé imithe go brách."

Joe McHugh TD: "Dearbhaíonn an gradam tábhacht an chnuasaigh, ní amháin in Éirinn ach go hidirnáisiúnta. Tá an chartlann seo, a thiomsaigh Coimisiún Bhéaloideas Éireann le cúram agus le díograis, ar cheann de na cnuasaigh dá shórt is mó ar domhain. Áirítear os cionn 4,000 lámhscríbhinní, suas le 90,000 míle grianghraif agus os cionn 10,000 uaireanta chloig de thaifid fhuaime ann."

Bunaíodh Coimisiún Bhéaloideas Éireann i 1935 chun béaloideas agus oidhreacht chultúir na hÉireann, a bhí faoin tráth sin i mbaol agus ag dul i léig, a bhailiú agus a chaomhnú. I 1971 aistríodh Coimisiún Bhéaloideas Éireann, an fhoireann agus a chuid sealúchas go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ar mhaithe lena fhorbairt tuilleadh agus a chosaint.

Music collector Séamus Ennis taking notes from Colm Ó Caodháin  Glinsce, Carna, Co. Galway Image by unknown, 1945

Tá Cnuasach Choimisiún Bhéaloideas Éireann sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ar cheann de na cartlanna traidisiún is saibhre agus is éagsúil in áit ar bith ar fud an domhain.

Informant Anna Nic an Luain and Collector Séan Ó hEochaidh  The Blue Stacks, Co. Donegal  Image by Kevin Danaher, 1949

teacht ag an bpobal ar Chnuasach Bhéaloideas Éireann 1935-1970 sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath i bhfoirm turais threoraithe, seisiúin eolais agus go digiteach ar www.ucd.ie/folklore agus www.duchas.ie