Tá Siobhán de Paor ag súil le leanbh. Ba mhaith léi an leanbh a thabhairt ar an saol sa bhaile ach ní féidir léi. Labhair sí le Helen Ní Shé ar An Saol Ó Dheas ar RTÉ Raidió na Gaelachta faoi na dúshláin atá os a comhair anseo, in Éirinn. 

Shíl Siobhán nach rud neamhghnách a bhí ina cinneadh ach i ndiaidh di roinnt taighde a dhéanamh, deir sí go raibh 'ionadh an domhain' uirthi nuair a fuair sí amach nach dtarlaíonn ach 0.2% de bhreitheanna sa bhaile in Éirinn. Ní mar a chéile gach tír is cosúil, luann Siobhán go dtarlaíonn leath na mbreitheanna san Ísiltír sa bhaile. 

Níl aon rogha aici an leanbh a thabhairt ar an saol sa bhaile i gcontae Chiarraí nó 'i roinnt mhaith den tír' mar gheall nach bhfuil na seirbhisí cuí ar fáil i láthair na huaire. Níl ach 20 bean chabhrach phobail cláraithe sa tír ar fad agus mar gheall ar chúrsaí oideachais, teastaíonn beirt bhan chabhrach ag aon bhreith baile. Bhíodh beirt bhan chabhrach ag obair sa réimse seo ach ó d'éirigh siad as, níor líonadh na poist. Deir sí nach bhfuil de rogha aici ach an leanbh a thabhairt ar an saol sa bhaile lena céile nó dul chuig an ospidéal i dTrá Lí.

Luann Siobhán na cúinsí is oiriúnaí le leanbh a bhreith, de réir an taighde atá déanta aici; príobháideachas, dorchadas, ciúnas, suaimhneas, na rudaí ar fad nach bhfuil ar fáil in ospidéal áit a bhfuil soilse geala, glórtha arda agus an bhean timpeallaithe ag strainséirí, dar léi.

Nuair a d'iarr Helen ar Shiobhán ar shíl sí go raibh athrú ag teacht ar mheon na hÉireann maidir leis an gcaoi a thugtar leanaí ar an saol, dúirt sí gur shíl sí go raibh 'deighilt ag tarlú, is dócha, níos mó ná aon rud'. Deir sí go bhfuil faitíos ag méadú ar thaobh amháin den scéal agus an taobh eile ag foghlaim agus ag cur níos mó spéis sna slite nádúrtha. 

Craoltar An Saol Ó Dheas ar RTÉ Raidió na Gaeltachta idir 12.08- 1.00 ón Luan go hAoine.