Tá chéad chnuasach gearrscéalta I dTír Mhilis na mBeo, leis an údar, Colm Ó Ceallacháin ar an ngearrliosta do Ghradam Uí Shúilleabháin, a bhronnfar ag an Oireachtas. Labhair muid leis an údar faoi gach a bhaineann leis an saothar.


Tuigim gurb é seo do chéad bhailiúchán gearrscéalta, an bhfuil aon ghearrscéalaí a chuaigh go mór i bhfeidhm ort agus agus tú i mbun pinn?

Níl éinne faoi leith. Ag baint pléisiúir (nó a mhalairt) as an saothar a bhím is mé ag léamh, seachas ag faire amach do theicníc nó stíl údair, cé gur dhócha go mbíonn tionchar ag cora cainte agus modhanna reacaireachta áirithe ar mo shaothar féin. Saothar amháin a luafaidh mé ná 'Sionnach ar mo Dhuán' le Breandán Ó hEithir, úrscéal nach bhfuair an t-aitheantas a bhí ag dul dó, i gcomórtas le 'Lig sinn i gcathú' ar aon nós. Titeann an scéal as a chéile sa dara leath beagán, mar a thiteann saol an reacaire féin, ach chuaigh an insint dhíreach dhaonna i bhfeidhm orm mar sin féin.


Tá oidhreacht faoi leith ag an nGaeilge le seánra na gearrscéalaíochta seachas seánraí eile, an bhfuil tuairim ar bith agat cén fáth? 

I dtús na hathbheochana thug beirt scríbhneoirí oilte, Pádraig Mac Piarais agus Pádraig Ó Conaire, faoin seánra seo nuair nach raibh mórán gearrscéalaithe Béarla le dealramh ar an bhfód in Éirinn, b'fhéidir. Murar fhág siad ach an oidhreacht sin amháin le huacht ag scríbhneoirí na Gaeilge, bheadh gaisce déanta acu.


Scríobh tú i bpíosa do Tuairisc.ie 
"Glacaim leis gur cacamas a bheidh sa chéad dréacht (is sa dréacht deiridh freisin, b’fhéidir), rud a shaorann mé le scríobh gan srian. Má ritheann an t-ádh liom beidh rud éigin – téama, coibhneas, líne comhrá fiú – le tarrtháil ón bpraiseach seo, rud éigin gur féidir a fhorbairt amach anseo"- cén fhad a thóg sé ort an leabhar a chur i dtoll a chéile?

Scríobh mé an chéad scéal thart fá 2010. Ní raibh mé ag tabhairt faoin scríbhneoireacht go leanúnach gan amhras, ná baol air. Bhíos sásta le scéal nó trí in aghaidh na bliana a scríobh nó gur tharla a dhóthain scéalta a bheith agam le cnuasach a chur faoi bhráid an fhoilsitheora. Ní i gcónaí a bhíonn an t-am agam le bheith ag scríobh ach ní i gcónaí a thagann an inspioráid chugam ach chomh beag. Buntáiste, b'fhéidir an t-aon bhuntáiste amháin a bhaineann le sin ná nach scríobhaim faoi bhrú ama.

Cén tábhacht a leagann tusa ar leithéidí Ghradam Uí Shúilleabháin? 

Is mór an onóir dom a bheith ar an ngearrliosta fiú. Tá caighdeán scríbhneoireachta na Gaeilge ag an leibheál is airde inchomórtais lena macasamhail i mBéarla, fiú mura bhfuil an pobal léitheoireachta aici.


Tá an bailiúchán comhaimseartha ó thaobh téama de, an ndearna tú iarracht choinsiasach é sin a chur trasna?

Ní dhearna in aon chor is mhaífinn gur téamaí uilíocha atá sa bhailiúchán, téamaí nach mbaineann le haon ré faoi leith. É sin ráite, ba mhaith liom níos mó a scríobh faoin am atá thart agus faoin am le teacht, fiú.

Is féidir leat cóip den leabhar a cheannach anseo