Dán de chuid Learaí Phádraic Learaí Uí Fhínneadha ón gcnuasach Sé an Saol an Máistir: Filíocht Learaí Phádraic Learaí Uí Fhínneadha, curtha in eagar ag Gearóid Denvir. Cló Iar-Chonnacht

Loch Roisín

I logán uaigneach idir cnocáin uaibhreach

Tá Loch Roisín go ciúin ina luí,

Agus sruthlán gléigeal ag téaltú síos uaithi Is sliogéisc thíos ann ag fáil mian a gcroí.

Tá an lon is an dreoilín ag seinm cheoil ann

Is an smólach béalbhinn sul má éiríos lá,

Tá an chéirseach aoibhinn dhul ó chraobh go craobh

Is iad ag caitheamh trasna nótaí ón gcoill anall.

Tá an tOileán Liath sa taoille síos uaithi

Ag breathnú aníos uirthi le taoille trá,

Is tá an eala ag gluaiseacht ar scáth a bruacha

Gan crá gan contúirt ó lá go lá.

Le fuacht is feannadh faigheann éanlaith mara

Bia go fairsing ansin gach am,

Tréigeann an ghé is an gandal na sléibhte folamh

Is faigheann siad beatha is fascadh faoina scáth.

Bíonn an lacha is an bardal thart ag máinneáil

Ó Lá Fhéile Mártan go Féile Bríd’,

Ag sloigeadh péiste agus scadáin ghainimh

Nó go dtuga an nádúr iad ar ais sa bhfraoch.

Ní bréag ná magadh atá mé a dhéanamh

Mar tá sé i scríbhinn ag lucht léinn,

Níl gaoth dhá séidfidh ón mol is géire

Nach mbíonn féasta ag éanlaith sa Roisín thíos.

Tabhair leat píce is tosaigh ag cartadh

Is gheobhaidh tú sliogéisc ann i bhfolach,

Amuigh insa sruthlán insa ngaineamh

Tá ruacáin, sceana, cearca geala agus trí chineál breallach.

Is iomaí sin iasc a thagann an bealach

Ón Oileán Liath isteach in do chladach,

Ronnach is lannach, plás is ballach

An portán glas is an fíogach santach.

Tá poll an oistre sportha le blianta fada

Mar chuaigh na hoistrí ar mhalairt leaba,

Ach le ardú mara nó rabharta earraigh

Sa mbruth fá thír bíonn sliogáin folamh.

Tá tusa mar loch ó thús an tsaoil

Ag scardadh do chuid uisce ar na sliogéisc thíos,

Tá sin ar do mhian agat ó shliabh is criathrach

Ón gClaí Bán thoir is ón Léana Riabhach.

Chaith mise téarma le píce ag iascach

In do chuid uiscí gléigeal thíos go cliabhrach,

Tá an lá anois tagtha is ní thig liom iarracht

Anois fágaim slán go brách aríst agat.

Is féidir leat cóip den leabhar a cheannach anseo.