Beannachtaí ó Philadelphia!

Sa chéad phíosa a scríobh mé, anseo, rinne mé cur síos ar an bpróiséas a bhain le cur isteach ar an Fulbright, agus an ullmhúchán ar fad a bhí le déanamh roimh ré. Is ar éigean a chreidim féin é, ach tá mí imithe anois ó d’fhág mé Éire! 

Bhí mé fíochmhar gnóthach ó thuirling mé anseo agus ní bhfuair mé mórán uaireanta a chloig codlata le linn na míosa.

Céard atá déanta agam?

Bhuel, thosaigh mé ar an bpost nua ag múineadh in Villanova; bhí mé ag fanacht i lóistín i bhfad ón ollscoil agus ag caitheamh thart ar 3 uair a chloig gach lá ar thraenacha (a bhí déanach go minic!); thosaigh mé ar ranganna mar mhac léinn iarchéime; agus dar ndóigh bíonn sé tuirsiúil bheith i dtír nua ar fad ag cur aithne ar na nósanna (conas séisín a thabhairt?), ar an airgead (tá an dath céanna ar an $1 agus an $50, caithtear bheith cúramach!) agus ag foghlaim do bhealaigh (tuigim cén UIMHIR bus atá uaim, ach cén bealach a bhfuil mé ag dul?!).

Ollscoil Villanova, áit a bhfuil Ciara ag teagasc!

Anuas ar sin ar fad bhí mé ag cuartú tí nuair a bhí deis agam!

Bíonn ar dhuine ar bith roinnt cinntí a dhéanamh ó thaobh lóistín agus an chéad chinneadh ná, cén suíomh? Bhí mise chomh traochta den taisteal fada gach lá gur aimsigh mise lóistín gar go leor don ollscoil.

Tá faoiseamh orm anois mo spás féin a bheith agam, agus a bheith ag socrú isteach in amchlár níos rialta.

Cé go mbeadh ceantar i gcathair Philadelphia níos bríomhaire, bheadh turas ní b’fhaide agam agus tá orm bheith san ollscoil gach maidin ag 08:30.

Ní ceart go mbeadh an turas ró-dhona ach bíonn moill ar na traenacha anseo go fíor-mhinic. Cé gur spórt náisiúnta é in Éirinn bheith ag gearrán faoin gcóras iompar poiblí, d’airigh mé uaim go mór é sa chéad chúpla seachtain in Philadelphia!

Chomh maith leis sin ar fad, le linn na míosa bhí trí Dhomhnach as a chéile ann nuair a shéan mé an deis mo scíth a ligin, agus d’éirigh mé go luath le breathnú ar an bPeil istigh sa teach tábhairne Tír na nÓg sa chathair.

Pub Éireannach Philadelphia, Tír na nÓg.

Cibé spéis a bhí agam sa Pheil, tá sé méadaithe as cuimse anois agus mé thar lear. Táim ag súil go mór leis an gcluiche Dé Domhnaigh. Fear Mhaigh Eo is ea m’athair agus ba dheas é a fheiceáil sásta!

Táim ag fanacht i dteagmháil leis an mbaile trí na meáin shóisialta agus is álainn an nasc sin a bheith ann i gcónaí. Is deas chomh maith go bhfuil fáil agam ar Seinnteoir TG4 agus gur féidir liom éisteacht le RnaG ar mo ghuthán. An teicneolaíocht abú!

Dar ndóigh is é Bláthnaid Libh an clár is ansa liom, agus táim sásta cloisteáil go bhfuil Sinéad Ní Uallacháin le bheith istigh ag plé na meáin le Bláthnaid i m’áit. Togha mná!

Sin é uaimse maidir leis an gcéad mhí anseo, bígí cinnte go mbeidh tuilleadh le rá agam i gceann míosa!

Dar ndóigh tiocfaidh tuilleadh breithiúnais, nó eh, tuairimí, ar na Jheaincs agus an cultúr anseo, ach coimeádfaidh mé mo bhéal druidte go dtí go gcuire mé aithne píosa beag níos fearr orthu!

Is féidir tvuíteanna Chiara faoi Mheiriceá a leanúint ar an haischlib #USAdarliom.