Labhair Siún Ní Dhuinn agus Tom Ó Brannagáin faoin leabhar nuafhoilsithe, Motherfoclóir ar chlár Bhláthnaid Libh. Tá an leabhar lán imeartas focal, comhthéacs cultúrtha agus cúlra teangeolaíochta ar fad ceangailte le feith an ghrinn. 

Bíonn daoine go minic ag plé cheist na téarmeolaíochta sa Ghaeilge. Conas a réitítear dúshláin a bhaineann le forbairt teangacha go nádúrtha? An nglacann an pobal le téarmaí nuair a chumtar iad? 

D'fhás fiosracht as cuimse ar líne i gcuntas twitter @theirishfor nuair a thug Darach Ó Séaghdha faoi shúgradh le téarmaíocht na Gaeilge cúpla bliain ó shin. Thuig Darach go raibh fíorspéis ag daoine sa teanga féin, seachas sa pholaitíocht a bhaineann léi. 

Tá leabhar, Motherfoclóir: Dispatches From A Not So Dead Language, bunaithe ar an eolas atá bailithe ag Ó Séaghdha nuafhoilsithe ag Head of Zeus agus an-tóir air cheana féin. 

Labhair Siún Ní Dhuinn agus Tom Ó Brannagáin faoi phobal atá aimsithe ag leithéidí Dharach agus an tábhacht a bhaineann leo, sa lá atá inniu ann. 

Dúirt Siún gur shíl sí gur mhuscail Ó Séaghdha 'grá agus rud éigin fuzzy' i ndaoine nár thuig daoine atá líofa sa teanga a bhí ann. Ag tagairt dá shaol pearsanta féin, tá spéis athmhuscailte in Ó Branagáin agus é ag iarraidh cúpla atá ceithre mhí d'aois a thógáil le Gaeilge.

Craoltar Bláthnaid Libh maidin Shathairn idir 11 agus meánlae ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.