An féidir leat a rá gur duine le Gaeilge thú murar chaith tú oíche go moch maidine i gclub Chonradh na Gaeilge? Ar shínigh tú an leabhar? An ndearna tú rince ar tábla? An bhfuair tú shift ann? 

Dár ndóigh, ní hiad sin na nithe is tábhachtaí ar fad faoin gclub, tá spiorad an chlub speisialta, tá na caidrimh a cothaíodh ann fíorluachmhar agus labhraítear Gaeilge álainn, fhileata ann ach... 

Tá Áine, Sinéad agus Siún ag caint ar an gclub, áit ar chaith siad cuid de na hoícheanta ab fhiáine a bhí acu (go nuige seo!)