Don dara huair, tá an compántas drámaíochta Moonfish Theatre ag tabhairt faoi Star of the Sea, saothar le Joseph O' Connor a chur ar an stáitse.

Deir Ionia Ní Chróinín, duine den ghrúpa Moonfish nach léiriú dílis é seo ar an úrscéal a bhain clú agus cáil amach ach gur eascair an dráma ón leabhar móide gluaiseachtaí, ceol agus dár ndóigh, teanga eile fite fuaite. 

Is léiriú dátheangach é seo a bhfuil sé sprioc aige an Ghaeilge a úsáid ar bhealach 'sothuigthe' ach ní le fotheidil amháin, arsa Ní Chróinín. Baintear úsáid as íomhánna, an teicneolaíocht dhigiteach trí tharraingt bheo ar scaileáin agus gluaiseachtaí le brí na teanga a aistriú le hí a úsáid 'mar chuid de teanga na hamharclainne'.

An uair dheireanach go raibh an dráma ar siúl, tháinig O' Connor féin chuig an léiriú agus bhí sé an-mholtach ina thaobh, dúirt sé gur shíl sé go raibh an Ghaeilge in easnamh sa bhunshaothar agus é ag insint scéalta mhuintir Chonamara le linn an Ghorta Mhóir. 

Murab ionann agus drámaí eile, tugadh deis don fhoireann iomlán a téacs a léamh agus a gcuid a dhéanamh sula socraíodh ar script. Deir Ionia go ndeachaigh sé sin i bhfeidhm go mór ar an script mar go raibh 'tuairim éagsúil ag gach duine ar an leabhar'. 

Mar chuid dá thuras leis an dráma, beidh Moonfish ag trasnú an Atlantaigh le scéal na n-imirceach a insint i Meiriceá agus deir Ionia go bhfuil 'an-spéis' léirithe cheana féin sa dráma agus go deimhin, sa Ghaeilge féin ann. 

Labhair Mairéad Ní Chróinín agus Grace Kiely le Sinéad Ní Uallacháin ar Siamsaíocht na hAoine ar RTÉ, Raidió na Gaeltachta faoin léiriú. Is féidir éisteacht siar leis an agallamh sin anseo.

Is féidir gach eolas a fháil faoin léiriú anseo