Tá Áine, Siún agus Sinéad ag labhairt faoin mbás; faoina dtaithí go dtí seo leis an mbás, faoi phróiséas an bhróin agus faoina mbásanna féin, fiú! 

An bhfuil tábhacht ann go fóill le nósanna an bháis? Ar cheart duit corpán a fheiceáil sula gcuirtear iad?

Tharla gur cailleadh cara le Áine, Siún agus Sinéad trí bliana ó shin agus chuaigh siad tríd an bpróiséas an bháis le chéile. Pléann siad na chéad chuimhní atá acu ar an mbás, na tuairimí atá acu ar nósanna, ar thraidisiún an óil agus na rudaí a chabhraigh leo agus iad faoi bhrón.