Deir Méabh Ní Bheaglaoich gurb iad an ceol agus a muintir a chabhraigh léi nuair a bhí sí go dona in ísle brí. Luann sí agus í faoi agallamh ag Helen Ní Shé ar an Saol Ó Dheas ar RTÉ Raidió na Gaeltachta go bhfuil 'therapy ag baint leis an gceol' agus go gcuireann sé go mór ar a suaimhneas í. 

'Má bhíonn drochlá agam, ní bhíonn aon fhonn orm fiú amháin an tig a fhágaint ach caithfidh mé beidh gig agam istoíche ach chomh luath agus a thosaím ag seinmt, imíonn sé.

Bhog sí go Luimneach le freastal ar an Ollscoil agus bhraith sí nár oir an chathair nó an cúrsa di agus go raibh na blianta sin 'duairc agus tromchúiseach' agus go raibh cumha uirthi  freisin. 'Bhraitheas uaim an baile agus níor chuas abhaile rómhinic agus b'shin fadhb mhór', arsa sí.  Bhraith Méabh go raibh sí ina haonair cé go raibh cairde aici sa choláiste ach go ndeachaigh a meon 'ina coinne' ag bréagnú go leor de na rudaí dearfacha ina saol. Deir sí go raibh go leor 'neamhthuiscint' ag daoine mar gheall ar mheabhairshláinte, rud nár chabhraigh ach oiread.

Rinne Méabh iarracht cur síos a dhéanamh ar an ngalar, mar a fhulaingíonn sí é:

'Bíonn do mheabhair ag imeacht 'gus ag imeacht agus ag imeacht, ag cuimhneamh ar rudaí ainnise, ní fiú faic mé agus nach féidir liom faic a dhéanamh.... Is dóigh leat nach bhfuil faic i ndán duit'

Dúirt Méabh gurb é an pointe is ísle dá saol é nuair a chuimhnigh sí ar lámh a chur ina bás féin. Dúirt sí go raibh sí ag cur fuithí sa Daingean agus nach raibh mórán muiníne aici aisti féin nuair a bhí sí ina déagóir ach gur éirigh sé 'níos measa' de réir nuair a chuaigh na blianta ar aghaidh. Nuair a bhog Méabh abhaile ó Luimneach, dúirt sí go raibh sí dímhaoin agus go ndeachaigh a meabhairshláinte in olcas, dá bharr. Luaigh sí freisin go bhfuil drochthionchar ag an ól ar a meabhairshláinte, freisin. 

'Mura bhfuil faic le déanamh agat, i rith an lae, mura gcaithfidh tú dul ag obair nó mura bhfuil sprioc faoi leith ann, bíonn sé deacair dul ina gcoinne na smaointí'

D'iarr Helen ar Mhéabh cad a 'chas an taoide' di agus luaigh sí gur bhog sí abhaile lena muintir agus go ndeachaigh sí i mbun cheoil agus go bhfuair sí faoiseamh mór ón dá rud sin.  

Tugann Méabh aire mhaith di féin anois. Tá am caite aici na rudaí a thaitníonn léi a fhiosrú. Thosnaigh sí ag seoltóireacht sa Daingean le déanaí agus tugann sí 'happy place' ar spás agus am a chaitheann sí ar an bhfarraige. 

'Ní thagann láidreacht ó bheith ag troid i gcoinne do chuid laigí', a deir sí.

Craoltar An Saol Ó Dheas ón Luan go hAoine idir 12:08 - 13:00 ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.