Cócaire, múinteoir agus ceoltóir clúiteach is ea Brian Danny Minnie as Anagaire i nGaeltacht Thír Chonaill. Le déanaí, phós sé a chéile, Paul Gallagher.

Tá Brian agus Paul le chéile le seacht mbliana déag agus deir Brian gur mhaith leo pósadh le ceiliúradh a dhéanamh ar an gcaidreamh a bhí acu go nuige seo agus faoina bhfuil rompu.  Labhair Dónall Mac Ruairí ar RTÉ Raidió na Gaeltachta le Brian faoin bpósadh, faoina shaol go dtí seo agus na hathruithe ar fad atá tagtha ar an tír. 

In 1986 a thosaigh Brian ag teagasc i mbunscoil i dTamhlacht, i mBaile Átha Cliath agus é bliain is fiche. Deir sé go bhfuil sé chomh sásta le 'muc i gclab' agus go bhfuil tréimhse chomh fada sin caite aige sa scoil ná gur theagasc sé cuid de thuismitheoirí na bpáistí atá os a chomhair anois. 

Bhí 'fhios ag Brian go raibh sé 'difriúil' nuair a bhí sé beag, ach go háirithe nuair a tháinig na scoláirí chuig na coláistí samhraidh. D'inis Brian do Dhónall gur insíodh dó agus é ag fás aníos gur eisceachtaí ab ea na fir a raibh spéis acu in fir eile agus gur cuireadh chuig an ospidéal iad, freisin. Mar thoradh air sin, dúirt sé gur thuig sé gur cheart dó a bheith 'iontach rúnda' agus 'druidte isteach' ann féin. Dúirt sé go raibh sé 25 nuair a tháinig sé amach go poiblí agus deir sé 'Nuair a tháinig mise amach, d'fhás mé i mo dhuine, mar is ceart' agus roimhe sin go raibh 'cúpla cuid déanta' dó. 

"Bhí 'fhios agamsa go raibh mé aerach agus go raibh daoine aeracha ann. Ní raibh mé mór le daoine aeracha ag an am. Bhí mé i mo dhuine aonair. Bhí mé anseo (sa scoil) cúig bliana, sula dtáinig mé amach. Agus, ag an am, bhí achan uile rud in éadan an dlí; ní raibh cead agat a bheith aerach, ní raibh cead agat 'dhath ar bith aerach a dhéanamh, ach bhí rudaí ag athrú" 

Labhair Brian faoi na caidrimh a bhí aige sular bhuail sé le Paul, faoin mbriseadh croí nuair a tháinig deireadh le caidrimh agus faoin faoiseamh a thug ceol ar an sean-nós dó agus é ag fulaingt. Nuair a bhuail sé le Paul, dúirt sé go raibh feith an ghrinn álainn ann agus go raibh sé lách, macánta agus múinte agus gur sin a mheall é.

'Ní raibh muid feiceálach; ní raibh pobal ar bith aerach ann nuair a bhí mise ag fás aníos, ní raibh duine ar bith ag caint air, ní raibh an focal ann.'

Brian Danny Minnie agus a fhear céile, Paul.

Dá mbeadh aon chomhairle aige do dhaoine atá 'difriúil' ar nós mionlaigh eitneacha atá sa scoil deir sé gur gá duit "treabhadh leat, neamhiontas a dhéanamh de dhaoine a bhíonn ag cúlchaint." 

Luann Brian an tábhacht a bhain leis an reifreann ar chomhionannas pósta maidir lena shaol siúd. 'Bhí luachair an domhain orm, nuair a vótáil ceantar Anagaire i bhfábhar an rud, bhí 'fhios agam go raibh an obair déanta againne uilig go léir'.

Deir sé go ndearna a ghlúin siúd cuid mhaith den 'iompar láidir sin' 

'Bhí muid sásta agus ceanndána go leor a rá le daoine, bhuel níl muidinne pioc ar bith difriúil'

Éist leis an gclár iomlán anseo, ní bheadh aiféala ort.