An bhfuil deacrachtaí agatsa diúltiú do rudaí laistigh nó lasmuigh den timpeallacht oibre? An mbíonn tú buartha go mbeidh impleachtaí ag an diúltiú sin ar chuideanna eile de do shaol? 

Tá sé de nós ag daoine áirithe am a leagan ar leataobh dóibh féin ach ní éiríonn le gach duine amhlaidh a dhéanamh. Mura dtéann tú amuigh chuig gach oíche shóisialta, an mbíonn tú cráite ag breathnú ar do chairde ar na meáin shóisialta, áit a gcraoltar an chuid is fearr den oíche?

Pléann Sinéad, Áine agus Siún a mbíonn siad ag súil leis óna gcairde agus mar a théann siad i ngleic leis nuair a ligtear síos iad. 

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn ag beopodchraoladh@rte.ie nó ar Instagram @beoareigean.