Rose of Tralee 2007

Aonad 1 / Unit 1: Ag bualadh le daoine / Meeting people - Unit 1

You can listen to this unit by clicking the play button below, and by using the vertical bar to move forwards and backwards.

Download MP3 for Aonad 1 (Right Click link and select Save As)Comhrá / Conversation 1.1

Aoife and Breandán meet at the beginning of an Irish language course in Dublin.

Aoife:           Cén chaoi a bhfuil tú? Is mise Aoife. Cén t-ainm atá ortsa?
Breandán:     Breandán.
Aoife:           Tá sé go deas bualadh leat, a Bhreandáin.
Breandán:     Cé as thú, a Aoife?
Aoife:           As Gaillimh. Cé as thú féin?
Breandán:     As Tiobraid Árann ó dhúchas mé ach tá mé i mo chónaí i mBaile Átha Cliath anois le                    cúig bliana anuas. An bhfuil tusa i do chónaí i mBaile Átha Cliath tú féin?
Aoife:           Tá. Tá mé i mo chónaí i nDroim Conrach. Bhog mé anseo timpeall trí bliana ó shin. An                     bhfuil tú ag súil leis an gcúrsa seo?
Breandán:     Ó, tá. Tá sé blianta fada ó labhair mé Gaeilge ach tá súil agam go dtiocfaidh sí ar ais                     chugam tar éis cúpla rang!

Aistriúchán / Translation
Aoife:           How are you? I’m Aoife. What’s your name?
Breandán:     Breandán.
Aoife:           It’s nice to meet you, Breandán.
Breandán:     Where are you from, Aoife?
Aoife:           From Galway. Where are you from yourself?
Breandán:     I’m originally from Tipperary but I’ve been living in Dublin now for five
                    years. Are you living in Dublin yourself?
Aoife:           Yes. I live in Drumcondra. I moved here about three years ago. Are you
                    looking forward to this course?
Breandán:     Oh, yes. It’s years since I spoke Irish but I hope it comes back to me after a few classes!

 

Comhrá / Conversation 1.2

Sorcha arrives at an Irish language organisation in Galway, where’s she
about to have an interview for a job. Or so she thinks!

Emer:           Dia duit.
Sorcha:         Dia is Muire duit. Is mise Sorcha Ní Laighin.
Emer:           Cén chaoi a bhfuil tú? Is mise Emer. Tá sé an-fhuar ar maidin, nach bhfuil?
Sorcha:         Tá agus tá sé ag báisteach anois chomh maith.
Emer:           Tá an aimsir go dona faoi láthair. An féidir liom cabhrú leat, a Shorcha?
Sorcha:         Tá mé anseo don agallamh.
Emer:           Don agallamh! Ach níl na hagallaimh ar siúl go dtí maidin amárach.
Sorcha:         Dáiríre! Agus tá mise tar éis taisteal as Áth Luain. Bhí mé cinnte go
                    raibh siad ar siúl inniu!
Emer:           Tá brón orm faoi sin. An mbeidh cupán tae agat?
Sorcha:         Beidh, go raibh maith agat. Nach mé an t-amadán!

Aistriúchán / Translation

Emer:           Hello.
Sorcha:         Hello. I’m Sorcha Ní Laighin.
Emer:           How are you? I’m Emer. It’s very cold this morning, isn’t it?
Sorcha:        Yes and it’s raining now as well.
Emer:           The weather is terrible at the moment. Can I help you, Sorcha?
Sorcha:         I’m here for the interview.
Emer:           For the interview! But the interviews aren’t taking place until tomorrow morning.
Sorcha:         Really! And I’ve just travelled from Athlone. I was sure they
                    were taking place today!
Emer:           I’m sorry about that. Will you have a cup of tea?
Sorcha:        Yes please. Aren’t I the fool!

 

Comhrá / Conversation 1.3

Darren is at a party in his new girlfriend Síle’s house and doesn’t know too many people there. Síle introduces him to a few people.

Síle:            Seo í Bríd agus seo é David.
Darren:        Tá sé go deas bualadh libh.
Síle:            Agus seo iad Méabh agus Louise.
Darren:        Cén chaoi a bhfuil sibh?
David:          Cé as thú féin, a Darren?
Darren:         Is as an Uaimh mé ach tá mé i mo chónaí anseo i mBaile Átha Cliath anois le bliain                    go leith anuas.
David:          An maith leat Baile Átha Cliath?
Darren:        Is breá liom é. Tá mé i mo chónaí i lár na cathrach, mar sin is féidir liom siúl gach áit. Níl                    mé ach ceathrú uaire siúil ón obair.
David:          Tá sin go hiontach. Caithimse uair go leith ar an mbus gach maidin agus
                   tráthnóna. Is crá croí é!

Aistriúchán / Translation
Síle:            This is Bríd and this is David.
Darren:         It’s nice to meet you.
Síle:             And this is Méabh and Louise.
Darren:         How are you?
David:          Where are you from yourself, Darren?
Darren:         I’m from Navan but I’ve been living here in Dublin for a year and a half now.
David:          Do you like Dublin?
Darren:         I love it. I live in city centre, so I can walk everywhere. I’m only a
                   quarter of an hour’s walk from work.
David:          That’s great. I spend an hour and a half on the bus every morning and evening. It’s a real                    pain!

 

Gníomhaíocht / Activity 1.1


Try giving the Irish version of the following phrases:
 1. How are you?                                
 2. It’s nice to meet you. (when speaking to one person)          
 3. It’s nice to meet you. (when speaking to more than one person)
 4. Where are you from?                     
 5. I’m originally from Tipperary.         
 6. I live in Dublin.
 7. I moved here five years ago.
 8. It’s very cold this morning.
 9. Will you have a cup of tea?
 10. Do you like Dublin?
 11. I love it.
 12. I live in city centre. 

Gníomhaíocht / Activity 1.2

It’s your turn to have a conversation now. Pretend you’re Aoife and that you’re talking to Breandán.

Say:               How are you? I’m Aoife. What’s your name?
Breandán:       Breandán.
Say:               It’s nice to meet you, Breandán.
Breandán:       Cé as thú, a Aoife?
Say:               From Galway. Where are you from yourself?
Breandán:       As Tiobraid Árann ó dhúchas mé ach tá mé i mo chónaí i mBaile
                     Átha Cliath anois le cúig bliana anuas. An bhfuil tusa i do chónaí i
                     mBaile Átha Cliath tú féin?
Say:               Yes. I live in Drumcondra. I moved here about three years ago. Are you looking forward                       to this course?
Breandán:       Ó tá. Tá sé blianta fada ó labhair mé Gaeilge ach tá súil agam go
                     dtiocfaidh sí ar ais chugam tar éis cúpla rang!

 

Gníomhaíocht / Activity 1.3


Fill each gap with the appropriate word from the list of words given below.

 1. Bhog mé ansin timpeall trí (blank) ó shin.
 2. As Baile Átha Cliath ó (blank) mé. 
 3. Tá mé i mo (blank) i gCorcaigh. 
 4. Tá mé i Sligeach (blank) bliain go leith anuas.
 5. Seo (blank) Caoimhín agus Doireann. 
 6. Seo (blank) Ciara. 
 7. Tá an aimsir go (blank) le cúpla lá anuas. 
 8. An mbeidh cupán tae (blank)
 9. Is (blank) liom Béal Feirste.
 10. Caithim uair an chloig ar an mbus gach (blank) agus tráthnóna.

agat   iad   maidin   chónaí   dona   dhúchas   í   bliana   breá   le    

 

  

Gníomhaíocht / Activity 1.4


Put the words in each sentence in the correct order and add the necessary punctuation.

 1. How are you? bhfuil tú a chaoi cén

 2. What’s your name? atá t-ainm cén ort

 3. It’s nice to meet you, Aoife. go sé Aoife deas leat bualadh tá a

 4. Do you live in Derry? an chónaí i do nDoire i bhfuil tú

 5. I moved to Leitrim three years ago. go bhog ó Liatroim bliana mé trí shin

 6. Are you looking forward to this Irish course? tú Gaeilge an seo gcúrsa bhfuil súil leis ag an

 7. I was sure they were taking place today! siúl mé go cinnte inniu bhí siad raibh ar

 8. Do you like Belfast? Béal maith an leat Feirste

 9. I’m only a quarter of an hour’s walk from work. obair ach mé uaire níl siúil ceathrú ón

 10. I spend an hour and a half on the bus every morning. leith uair go mbus ar maidin an gach caithimse

Answers to the activities

Gníomhaíocht / Activity 1.1


1. Cén chaoi a bhfuil tú?
2. Tá sé go deas bualadh leat.
3. Tá sé go deas bualadh libh.
4. Cé as thú?
5. As Tiobraid Árann ó dhúchas mé.
6. Tá mé i mo chónaí i mBaile Átha Cliath.
7. Bhog mé anseo cúig bliana ó shin.
8. Tá sé an-fhuar ar maidin.
9. An mbeidh cupán tae agat?
10. An maith leat Baile Átha Cliath?
11. Is breá liom é.
12. Tá mé i mo chónaí i lár na cathrach

 

Gníomhaíocht / Activity 1.2


Aoife:           Cén chaoi a bhfuil tú? Is mise Aoife. Cén t-ainm atá ortsa?
Breandán:     Breandán.
Aoife:           Tá sé go deas bualadh leat, a Bhreandáin.
Breandán:     Cé as thú, a Aoife?
Aoife:           As Gaillimh. Cé as thú féin?
Breandán:     As Tiobraid Árann ó dhúchas mé ach tá mé i mo chónaí i mBaile
                    Átha Cliath anois le cúig bliana anuas. An bhfuil tusa i do chónaí i
                    mBaile Átha Cliath tú féin?
Aoife:           Tá. Tá mé i mo chónaí i nDroim Conrach. Bhog mé anseo timpeall trí
                    bliana ó shin. An bhfuil tú ag súil leis an gcúrsa seo?
Breandán:     Ó tá. Tá sé blianta fada ó labhair mé Gaeilge ach tá súil agam go
                    dtiocfaidh sí ar ais chugam tar éis cúpla rang!

 

Gníomhaíocht / Activity 1.3

 1. bliana
 2. dhúcas
 3. chonaí
 4.  le
 5. iad
 6. í
 7. dona
 8. agat
 9. breá
 10. maidin


Gníomhaíocht / Activity 1.4

 1. Cén chaoi a bhfuil tú?
 2. Cén atá t-ainm ort?
 3. Tá sé go deas bualadh leat, a Aoife.
 4. Tá sé go deas bualadh leat, a Aoife.
 5. Bhog mé go Liatroim trí bliana ó shin.
 6. An bhfuil tú ag súil leis an gcúrsa Gaeilge seo?
 7. Bhí mé cinnte go raibh siad ar siúl inniu!
 8. An maith leat Béal Feirste?
 9. Níl mé ach ceathrú uaire siúil ón obair.
 10. Caithimse uair go leith ar an mbus gach maidin.


Rose of Tralee 2007
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]