RTÉ CLÁRACHA GAEILGE EDUCATION & SCIENCE

COMMISSIONING BRIEF

UPDATED: 29th August 2018

Deaf Documentaries, 2018

RTÉ Television will continue to document the unique experiences of the Irish deaf and hard of hearing communities. Earlier this year, RTÉ One broadcast two high-end documentaries in it's prime time schedules - 'Deafening' and 'Good Vibrations' - both of which dealt with aspects of deaf identity in contemporary Ireland.

Cláracha Gaeilge, Education and Science is now seeking two, one-off documentaries that continue RTÉ's commitment to covering deaf issues. These will play in the prime-time RTÉ One schedules in 2018.

Proposals should be ambitious and editorially challenging, can deal with issues or personal stories, can be forward looking or retrospective and can be authored or observational.

We're not seeking personality or individual profiles. All proposals should be rooted in what has been, or what is, an Irish deaf experience.

Particular consideration will be afforded proposals that have achievable and practical on-line aspects and that can be re-positioned for formal learning and public education purposes.

The closing date for receipt of proposals on the RTÉ eCommissioning system is Friday 6th October 2017 at Noon and the budget range is €110k per 52 minute Programme.

We ask, in the first instance, that producers submit ideas into the eCommissioning system: https://e-commissioning.rte.ie/SWIFT.Web/skins/rte/login.aspx under the programme category Claracha Gaeilge Education/Science "Deaf Documentaries 2018"

Deadline for submission of proposals: Friday 6th October 2017 at Noon

**********************************************

Ceannasaí Cláracha Gaeilge, Education and Science : Colm O'Callaghan

Executive Producer: Kevin Cummins

CLÁRACHA GAEILGE COMMISSIONING BRIEF

Budget: The maximum budget is set at €55k. However, more cost-effective proposals will be of particular interest.

Transmission: Single, one-off, half-hour documentary for RTÉ One

RTÉ Television has a long-standing reputation for quality programming in the Irish language. We have, over many years, captured strong, unique issues, stories and voices and given them a platform in the heart of the RTÉ schedules, particularly on RTÉ One.

Recent output from Cláracha Gaeilge includes the long-running in-house series 'Scannal', 'Cloch Le Carn' and 'The Geansaí', all of which are multi-part, single-camera strands that have played on Mondays, RTÉ One, at 19.30 and on Thursdays, RTÉ One at 19.00. We have also broadcast several other short documentary series - 'Ar Son Na Poblachta', 'Comhrialtas' and 'Euros' - produced, again, by our in-house team.

And we have recently broadcast the series 'Polaitíocht: - Power On The Box' and 'GAA Nua', both of which were produced independently via the BAI's Sound And Vision fund. Over the last number of years we have also broadcast several projects co-produced and co-funded through the Irish Language Broadcast fund, among them 'Oíche Na Gaoithe Móire' [BBC N.I./ILBF/BAI] and 'Wolfland' [RTÉ/BBC N.I./ILBF/BAI], and we are currently in pre-production on a high-end music series with BBC Alba, through the ILBF, for broadcast in 2018.

We are also in production on a number of new series supported by B.A.I., through its Sound and Vision scheme.

We have recently broadcast the bi-lingual social history documentary, 'U2 Agus An Arc', and are now seeking proposals for a single, one-off, half-hour documentary for RTÉ One, for transmission in 2018, but that has the capacity to return to the RTÉ One schedules as a full series.

All proposals under this round should be relevant, have strong stories and characters at their core, have broad audience appeal and should be produced in the Irish language. They can be forward looking or retrospective, rooted in the present or the past and can be cross-genre, covering aspects of lifestyle, entertainment, education etc. Proposals can be talent-led and authored, or not.

The closing date for receipt of all proposals is 12 noon on Friday 01st September 2017 (Strict Deadline) next and all proposals are to be entered, in the first instance, via RTÉ's eCommissioning system.

We ask, in the first instance, that producers submit ideas into the eCommissioning system: https://e-commissioning.rte.ie/SWIFT.Web/skins/rte/login.aspx
under the programme category Cláracha Gaeilge, Education & Science "RTÉ One Single Documentaries 2018"

**********************************************
EOLAS COIMISIÚNAITHE DO CHLÁRACHA GAEILGE

Buiséad: Tuairim is €55k an buiséad uasta atá leagtha amach don chlár. Cuirfear fáilte mhór, áfach, roimh thograí a bheadh níos éifeachtaí ó thaobh costais.

Craoladh: Clár faisnéise aonair, aon uaire, leathuair an chloig ar RTÉ One

Tá cáil mhaith le fada ar Theilifís RTÉ i dtaobh cláracha ar ardchaighdeán a chur ar fáil i nGaeilge. Táimid le blianta fada ag cur ábhar agus scéalta uathúla faoi bhráid an lucht féachana i gcroílár sceidil RTÉ, go háirithe ar RTÉ One.

I measc na gCláracha Gaeilge le déanaí bhí na sraitheanna seanbhunaithe 'Scannal', 'Cloch le Carn' agus 'The Geansaí'. Sraitheanna ilpháirte aon-cheamara iad na sraitheanna seo a léirítear in RTÉ agus a thaispeántar de ghnáth ar an Luan ar RTÉ One ag 19.30 agus Déardaoin ar RTÉ One ag 19.00. Tá roinnt sraitheanna gearra faisnéise craolta againn freisin - 'Ar Son Na Poblachta', 'Comhrialtas' agus 'Euros' - arís a léiríodh in RTÉ.

Agus chraolamar le déanaí freisin an tsraith 'Polaitíocht: - Power On The Box' agus 'GAA Nua', dhá sraith a léiríodh go neamhspleách le cúnamh ó chiste Fuaime agus Físe Údarás Craolacháin na hÉireann.

Tá roinnt tionscadal, arna gcomhléiriú agus gcomh-mhaoiniú tríd an gCiste Craoltóireachta Gaeilge, craolta againn le roinnt blianta ina measc 'Oíche Na Gaoithe Móire' [BBC N.I./ILBF/BAI] agus 'Wolfland' [RTÉ/BBC N.I./ILBF/BAI], agus táimid faoi láthair i mbun réamhléiriúcháin ar shraith ceoil le BBC Alba, tríd an ILBF, a bheidh le craoladh in 2018.

Táimid freisin i mbun léiriúcháin ar roinnt sraitheanna nua le tacaíocht ón Údarás Craolacháin na hÉireann tríd an scéim Fuaime agus Físe.

Chraolamar le déanaí an clár faisnéise staire sóisialta dátheangach , 'U2 agus An Arc', agus cuirfimid fáilte anois roimh thograí faisnéise aonair, aon-uaire, leathuair an chloig le craoladh ar RTÉ One in 2018 ach a bhféadfaí é a thabhairt ar ais i sceideal RTÉ One mar shraith iomlán.

Ní mór scéalta téagartha, ábhartha a mbeadh carachtair ina gcroílár a bheith ag baint le gach togra, arna léiriú i nGaeilge agus a bheadh tarraingteach do raon leathan den phobal. Féadfaidh siad a bheith réamhbhreathnaitheach nó aisbhreathnaitheach, bunaithe san am i láthair nó san am atá caite agus meascán seánraí a bheith i gceist agus gnéithe slí maireachtála, siamsaíochta, oideachais srl a bheith ag baint leo. Is féidir aisteoirí agus údair a lua sna tograí ach ní gá.

An 12 meán lae Dé hAoine an 01ú Meán Fómhair 2017 (Spriocdháta daingean) an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais agus ní mór gach togra a chur ar aghaidh via córas ríomhChoimisiúnaithe RTÉ.

Iarraimid ar léiritheoirí smaointe a chur ar aghaidh ar dtús ar an gcóras ríomhChoimisiúnaithe: https://e-commissioning.rte.ie/SWIFT.Web/skins/rte/login.aspx
faoin gcatagóir clár Cláracha Gaeilge, Oideachas & Eolaíocht "Cláir Fhaisnéise Aonair RTÉ One 2018"

**********************************************

TREOIR MAIDIR LE COIMISIÚNÚ - CLÁRACHA GAEILGE

Leasaíodh, Lúnasa, 2017

Is fada deis á thabhairt ag Teilifís RTÉ ceisteanna, scéalta agus tuairimí sainiúla a chur i láthair san ábhar cláir Gaeilge a chraoltar i gceartlár sceideal RTÉ One.

I measc ábhar de chuid Chláracha Gaeilge le déanaí ar RTÉ One bhí an tsraith sheanbhunaithe Scannal agus Cloch le Carn. Sraitheanna ilpháirte aon cheamara an dá shraith seo a léirítear in RTÉ agus a thaispeántar de ghnáth ar an Luan ar RTÉ One ag 1930, cé go mbítear ag craoladh anois freisin ag 1900 Dé Máirt agus Déardaoin.

Ar an ábhar eile a léiríodh go hinmheánach agus a craoladh i rith na bliana 2016 bhí 'Ar Son Na Poblachta' sraith trí chlár faoi ghnéithe d'Éirí Amach 1916 nach raibh eolas forleathan orthu. Phléigh 'Comhrialtas' le stair na gcomhrialtas in Éirinn agus chaith 'Euros' súil siar ar mar a d'éirigh le hÉirinn i gcomórtais sacair na hEorpa i 1988 agus in 2012. Cuireadh tús freisin le snáithe nua ceoil 'Fleadhed', léiriúchán inmheánach eile.

Rinneadh freisin le blianta beaga anuas tograí comhléiriúcháin agus cómhaoinithe a chraoladh, ina measc 'Oíche Na Gaoithe Móire' [BBC N.I./ILBF/BAI] agus 'Guth na nGael' [BAI], agus táthar i mbun léiriúcháin faoi láthair ar shraith uaillmhianach maidir le ceol na ndaoine i gcomhar le BBC Alba agus an Ciste Craoltóireachta Gaeilge.

Craoladh 'Polaitíocht ; Power On The Box' - sraith ceithre chlár faoi chúrsaí polaitíochta in Éirinn le linn ré na teilifíse, arna scríobh agus arna chur i láthair ag Harry McGee le comhchistíocht ón BAI - i rith mhí na Samhna agus mhí na Nollag 2016. I mí Meithimh seo caite, craoladh 'GAA Nua' - scrúdú ar an athrú atá ar chúrsaí CLG agus an t-ábhar dúshláin atá roimh an eagraíocht á chur i láthair ag Dara Ó Cinnéide - a raibh cúnamh airgid á chur ar fáil lena aghaidh freisin ag an BAI. I mí Iúil, craoladh 'U2 Agus An Arc', coimisiún aonair aon uaire maidir leis an gceangal atá le fada ag U2 le cathair Chorcaí.

Táthar i mbun léiriúcháin faoi láthair ar dhá shraith eile a bhfuil cúnamh airgid á chur ar fáil ag an BAI ina leith, snáithe ceithre chlár maidir le Coimisiún na Talún agus sraith taistil atá ceangailte le cúrsaí ceoil le Donal Lunny.

Le haird ar bhabhtaí san am atá le theacht den scéim Fís agus Fuaim - agus ar dheiseanna a bhaineann leis an gCiste Craoltóireachta Gaeilge chomh maith - tá Cláracha Gaeilge ag iarraidh go gcuirfí tograí faoi bhráid a shásaíonn coinníollacha na gcistí sin agus a thagann chomh maith leis na snáitheanna atá á léiriú go hinmheánach.

Táthar ag cuardach, ar an gcéad dul síos, sraitheanna a bhfuil téagar leo ó thaobh eagarthóireachta agus a phléann le gnéithe den saol in Éirinn na linne seo. Ba cheart go bhféadfaí iad sin a chraoladh ar fud na dtráthanna roimh an tairseach i sceideal RTÉ One.

Scéalta téagartha, ábhartha a mbeadh carachtair ina gcroílár atáimid a lorg sna tograí, arna léiriú i nGaeilge agus a bheadh tarraingteach do raon leathan den phobal. Féadfaidh siad a bheith réamhbhreathnaitheach, bunaithe san am i láthair agus meascán seánraí a bheith i gceist agus gnéithe slí mhaireachtála, siamsaíochta, oideachais, spóirt, ceoil agus eolaíochta a bheith ag baint leo.

Tá spéis faoi leith againn i ndaoine nua le dearcadh nua a thabhairt chun cinn, más ina bpríomhláithreoirí cláir, ina n-údair nó i míreanna faoi leith é. Tabharfar aird bhreise ar thograí ina leagtar amach plean sonrach maidir le cúrsaí digiteacha freisin ina leith agus a d'oibreodh mar mhúnla dé-ardáin. Is sampla maith den chaoi a bhféadfadh togra den chineál sin oibriú an togra inmheánach aon uaire ón mbliain seo caite 'Random Acts As Gaeilge'.

Tá réimse buiséid c. €110k in aghaidh na huaire i gceist. Beidh spéis faoi leith i dtograí ar chostas is ísle in aghaidh na huaire nó ar féidir cómhaoiniú a dhéanamh orthu.

**********************************************

CLÁRACHA GAEILGE COMMISSIONING BRIEF

Updated, August, 2017

RTÉ Television has long given a platform to strong, unique issues, stories and voices within it's Irish language output, which plays in the heart of the RTÉ One schedules.

Recent output on RTÉ One from Cláracha Gaeilge includes the long-running series 'Scannal' and 'Cloch Le Carn', both of which are multi-part, single-camera series produced in-house and that play primarily on Mondays, RTÉ One, at 1930, although we also transmit now at 1900 on Tuesdays and Thursdays.

Other in-house projects aired in 2016 include 'Ar Son Na Poblachta', a three-part series that looked at less obvious aspects of the 1916 Rising, 'Comhrialtas', which dealt with the history of coalition governments in Ireland, and 'Euros', which took a retrospective look at Ireland's experiences in the European football championships of 1988 and 2012. We also introduced a new in-house music strand called 'Fleadhed'.

Over the last number of years we have also broadcast a number of co-produced and co-funded projects, among them 'Oíche Na Gaoithe Móire' [BBC N.I./ILBF/BAI] and 'Guth na nGael' [BAI], and we are currently in production on an ambitious folk music series in association with BBC Alba and the Irish Language Broadcast Fund.

'Polaitíocht ; Power On The Box', a four-part series on Irish politics in the television age, authored and presented by Harry McGee and co-funded by BAI, went out during November and December, 2016. Last June we broadcast 'GAA Nua', hosted by Dara Ó Cinnéide and again supported by BAI, which examined the changing face of the G.A.A. and the challenges facing the organisation, and in July we played 'U2 Agus An Arc', a single, one-off commission that looked at U2's long association with Cork city.

We are currently in production on two other BAI-supported series, a four-part strand on The Land Commission and a music-centred, multi-part travelogue with Donal Lunny.

Looking ahead to upcoming Sound And Vision rounds - and mindful also of the continued opportunities afforded through the Irish Language Broadcast Fund - Cláracha Gaeilge is actively seeking proposals for projects that satisfy the criteria of those funds and that can also compliment our in-house strands.

We are looking, in the first instance, for editorially-strong series that deal with aspects of life and living in modern Ireland and that can play right across all of the pre-watershed slots on RTÉ One.

Proposals should be relevant, have strong stories and characters at their core, have broad audience appeal and should be produced in the Irish language. They can be forward-looking, rooted in the present and cross-genre, covering aspects of lifestyle, entertainment, education, sport, music and science.

We are particularly interested in developing fresh faces and new voices, both as programme anchors, authors or contributors, and special consideration will be given to all proposals that have stated digital ambitions and that can work as dual-platform models. Last year's in-house one-off, 'Random Acts As Gaeilge' is a good example of how this kind of proposal could work.

The budget range is at c. €110k per hour. Proposals that can achieve lower costs-per-hour or that can be co-funded will be of particular interest.

****************************************************

EDUCATION & SCIENCE COMMISSIONING BRIEF

UPDATED: August, 2017

Ceannasaí Cláracha Gaeilge, Education and Science : Colm O'Callaghan

Executive Producer: Kevin Cummins

Among the varied highlights of the slate over the course of the last nine months were strong, public education documentaries like 'Deafening' and 'Good Vibrations', both of which looked at contemporary experiences within the Irish deaf communities and 'Autism And Me', a vivid, closely-observed film that attempted to capture the realities of living with what is often a misunderstood disorder.

We also broadcast 'Crash And Burn', a one-off, feature-length documentary on the life of Tommy Byrne, a former racing car driver from County Louth and, in April, aired a second series of 'Big Week On The Farm, a stripped, science-themed event piece that looks at present-day agricultural and natural history practices in Ireland.

Over the course of Autumn, 2017, the slate will again broadcast 'Ploughing Live', direct from the National Ploughing Championships in Tullamore, County Offaly, as well as another prominent, stripped live event during November.

We are currently in production on another series of the outdoors/walking strand, 'Tracks And Trails', a final series of the long-running global affairs digest, 'What In The World', several science-based documentaries, a high-end series on the history of hurling and a sequel to the multi-award winning documentary, 'Close To Evil', that sees Holocaust survivor Tomi Reichental witness many familiar issues across modern Europe.

In advance of an up-coming BAI/Sound And Vision round, we continue to seek fresh, inventive and ambitious proposals that can be as relevant and challenging as they are informative and public-education based.

Much of our recent output has featured fully-formed digital aspects and this department is especially keen on dual-platform story-telling, and in exploring further opportunities in this respect. Projects that can co-exist on-line and that can endure before and after linear transmission are especially welcome.

Strong examples here include 'Big Week On The Farm', 'Making Ireland Click', 'Building Ireland' and 'John Connors : The Travellers', all of which featured important, non-linear aspects and all of which were produced in partnership with third-parties.

Projects that can also have a life post-transmission - either as learning tools or public education tools - will be given special consideration.

We also take a broad view of on-screen and off-screen talent ;- among those who fronted projects for us in 2016 were the retired hurler Henry Shefflin, film producer and education advocate David Puttnam and architect Orla Murphy.

RTÉ is continuing it's relationship with Science Foundation Ireland into 2018 and further opportunities under this initiative will be announced over the coming months.

We are also open to discussing other strategic and funding partnerships, advertiser-funded programming and completion funding where appropriate. We have funded several recent projects in partnership with the BAI's Sound and Vision scheme and will continue to support particular proposals that comply with the spirit of that fund.

With that in mind, we are particularly interested in developing a fresh approach to global affairs, the emerging world and the Irish experience abroad.

Forthcoming projects like 'School Life' and 'Condemned To Remember' have been produced in partnership with the Irish Film Board and/or other broadcasters and we will continue to work with, and in support of, a wide range of independent producers and production companies.

RTÉ 2016
Terms & Conditions