RTÉ CLÁRACHA GAEILGE EDUCATION & SCIENCE

COMMISSIONING BRIEF

UPDATED: 23rd May 2017

Ceannasaí Cláracha Gaeilge, Education and Science : Colm O'Callaghan

Executive Producer: Kevin Cummins

CLÁRACHA GAEILGE COMMISSIONING BRIEF

RTÉ Television has a reputation for quality programming in the Irish language and about the Irish language. We have long captured strong, unique issues, stories and voices and given them a platform in the heart of the RTÉ schedules, particularly on RTÉ One.

Recent output from Cláracha Gaeilge includes the long-running series 'Scannal', and 'Cloch Le Carn', both of which are multi-part, single-camera series that are produced in-house and that have played primarily on Mondays, RTÉ One, at 1930. In 2016, we broadcast three new, short documentary strands :- 'Ar Son Na Poblachta' looked at less obvious aspects of the 1916 Rising, 'Comhrialtas' dealt with the history of coalition governments in Ireland and 'Euros' took a retrospective look at Ireland's experiences in the European football championships of 1988 and 2012.

Over the last number of years we have also broadcast a number of co-produced and co-funded projects, among them 'Deirfiúracha Na hEolaíochta' [BAI], 'Oíche Na Gaoithe Móire' [BBC N.I./ILBF/BAI], 'Guth na nGael' [BAI] and 'Wolfland' [RTÉ/BBC N.I./ILBF/BAI].

'Polaitíocht ; Power On The Box', a four-part series on Irish politics in the television age authored and presented by Harry McGee and co-funded by B.A.I. went out during November and December, 2016 and, in 2017, we'll broadcast two new series commissioned from Ireland's independent production sector, the first of which examines the changing face of the G.A.A. and the second of which looks at the legacy of The Land Commission.

With three 'Sound And Vision' rounds now slated for 2017, Cláracha Gaeilge is actively seeking proposals for projects that sate the criteria of that fund and that can also compliment it's in-house strands.

We are especially looking for projects that deal with aspects of life and living in contemporary Ireland and beyond, that are editorially challenging and that can play outside of traditional Irish language slots in pre-watershed.

Proposals should be relevant, have strong stories and characters at their core, have broad audience appeal and should be produced in the Irish language. They can be forward looking, rooted in the present and can be cross-genre, covering aspects of lifestyle, entertainment, education etc. Proposals can be talent-led and authored.

This department will also continue to support and endorse projects that may be suitable for co-funding opportunities, either with other broadcasters, Bórd Scannán na hÉireann, the Irish Language Broadcast Fund [I.L.B.F.] or others.

**********************************************

Among the highlights of the slate during Autumn, 2016 were strong, public education pieces like 'Peter McVerry : A View From The Basement', a timely look at the career of the Jesuit priest through his work with some of Ireland's most deprived and under-neglected communities, 'John Connors : The Travellers', a three-part documentary series where members of Ireland's Traveller community documented and collected their own histories and 'Making Ireland Click', a dual-platform Digital literacy series led by Lord David Puttnam that looked at some of the challenges presented by the prominence of technology across all strands of Irish society.

The slate also broadcast a tenth series of 'What In The World', the long-running global affairs strand, a high-end observational documentary series on Trinity College, 'Inside Trinity', a second series of the excellent architecture and heritage strand, 'Building Ireland' and three science-based one-off documentaries that covered the psychology of victors and victories ['Henry Shefflin : Winning'], on-line theft and fraud ['Hacked'] and the ownership of personal data and information ['Cloud Control']. We also broadcast a special one-off Christmas reprise of 'Big Week On The Farm' and were live in Tullamore, Co. Offaly in September for three live shows from the National Ploughing Championships.
We are currently in production on a blue-chip, multi-part series on the history of hurling, an observational documentary strand on life inside Headfort School in Kells, County Meath, a feature-length documentary follow-up to 2015's acclaimed Holocaust film, 'Close To Evil' and two documentaries on the experiences of Ireland's deaf communities.

And working with Science Foundation Ireland, we'll be supporting Science Week once again during November, 2017, on all of RTÉ's platforms.

To this end, we're keen to develop the extent of our dual-platform story-telling and are interested in exploring new opportunities and approaches in this respect. Projects that can co-exist on-line and that can endure before and after linear transmission are especially welcome.

We continue to be open to fresh perspectives in both Education and Science and all projects that can be re-skinned as practical teaching tools or with a Curricular focus will be given special consideration.

We also have a broad view of on and off-screen talent and how that talent is utilised.

RTÉ last year launched a joint initiative with Science Foundation Ireland and the first fruits of that relationship were seen last Spring - 'Big Week On The Farm' - and in Autumn, when three one-off science documentaries all aired on RTÉ One. Further opportunities under this initiative will be unveiled over the coming months.

We are also open to discussing strategic and funding partnerships, advertiser-funded programming and completion funding where appropriate. We have funded several recent projects in partnership with the B.A.I.'s Sound And Vision scheme and will continue to support particular proposals that comply with the spirit of that fund.

**********************************************

EOLAS COIMISIÚNAITHE DO CHLÁRACHA GAEILGE

Tá cáil mhaith ar Theilifís RTÉ maidir le cláracha ar ardchaighdeán a chur ar fáil i nGaeilge agus faoin nGaeilge. Is fada muid ag cur ábhar agus scéalta uathúla faoi bhráid an lucht féachana i gcroílár sceidil RTÉ, go háirithe ar RTÉ One.

I measc na gCláracha Gaeilge le déanaí bhí an tsraith sheanbhunaithe Scannal agus Cloch le Carn. Sraitheanna ilpháirte aon cheamara an dá shraith seo a léirítear in RTÉ agus a thaispeántar de ghnáth ar an Luan ar RTÉ One ag 1930. In 2016, chraolamar trí shnáithe ghearra faisnéise:- léirigh 'Ar Son Na Poblachta' gnéithe d'Éirí Amach 1916 nach raibh eolas forleathan orthu, phléigh 'Comhrialtas' le stair na gcomhrialtas in Éirinn agus chaith 'Euros' súil siar ar mar a d'éirigh le hÉirinn i gcomórtais sacair na hEorpa i 1988 agus in 2012.

Tá roinnt tionscadal a léiríodh agus a maoiníodh i gcomhar craolta againn le cúpla bliain, ina measc Deirfiúracha na hEolaíochta [BAI], Oíche na Gaoithe Móire [BBC N.I./ILBF/BAI], Guth na nGael [BAI] agus Wolfland [RTÉ/BBC N.I./ILBF/BAI].

Craoladh 'Polaitíocht; Power On The Box', sraith ceithre chuid faoin bpolaitíocht in Éirinn i ré na teilifíse i mí na Samhna agus i mí na Nollag 2016. Harry McGee a scríobh agus a chuir an tsraith i láthair agus an B.A.I. a rinne cómhaoiniú uirthi. In 2017, táimid chun dhá shraith nua a chraoladh a ndéanfar coimisiúnú orthu ó earnáil na léiriúchán neamhspleách in Éirinn. Déanfar scrúdú sa chéad cheann ar an athrú atá ag teacht ar Chumann Lúthchleas Gael agus féachfar sa dara ceann ar oidhreacht Choimisiún na Talún.

Táthar ag súil go mbeidh trí bhabhta coimisiúnaithe 'Fuaime agus Físe' in 2017, mar sin tá Cláracha Gaeilge ag lorg tograí do thionscadail a chomhlíonfaidh critéir an chiste sin agus a luífidh isteach le snáitheanna cláracha intí.

Táimid, ach go háirithe, ag lorg tionscadal ina bpléifear gnéithe an tsaoil agus a bheith ag cónaí in Éirinn na linne seo agus níos faide ó bhaile, a chuirfidh dearcadh dúshlánach i láthair agus ar féidir iad a chraoladh lasmuigh de na gnáthamanna do chláracha Gaeilge roimh an tairseach.

Scéalta téagartha, ábhartha a mbeadh carachtair ina gcroílár atáimid a lorg sna tograí, arna léiriú i nGaeilge agus a bheadh tarraingteach do raon leathan den phobal. Féadfaidh siad a bheith réamhbhreathnaitheach, bunaithe san am i láthair agus meascán seánraí a bheith i gceist agus gnéithe slí mhaireachtála, siamsaíochta, oideachais srl a bheith ag baint leo. Is féidir aisteoirí agus údair a lua sna tograí.

Leanfaidh an roinn seo de bheith ag tacú le tionscadail a d'fhéadfadh a bheith oiriúnach do chómhaoiniú le craoltóirí eile, le Bord Scannán na hÉireann, leis an gCiste Craoltóireachta Gaeilge [I.L.B.F.] nó le dreamanna eile.

**********************************************

Format Farm

We are always looking for ideas that can be developed or commissioned for Format Farm. For more information on Format Farm please click here

**********************************************

RTÉ 2016
Terms & Conditions