Ag obair le RTÉ

Eolas do Dhéantóirí Clár Neamhspleácha

Oibríonn RTÉ i gcomhpháirtíocht le Léiritheoirí Neamhspleácha chun go leor de na cláir teilifíse is ansa le daoine in Éirinn a chruthú.

Eolas Coimisiúnaithe Teilifís RTÉ
Cliceáil anseo  le haghaidh eolas mionsonraithe agus treoirlínte maidir le cláir a choimisiúnú

Déan teagmháil le hAonad Léiriúcháin Neamhspleách RTÉ:

Scríobh chuig:

Léiriúcháin Neamhspleácha,
Stáitse 7
RTÉ
Domhnach Broc
Baile Átha Cliath 4

Teileafón:

  • 00 353 1 208 2743
  • 00 353 1 208 4811
  • 00 353 1 208 3429


Eolas Coimisiúnaithe Raidió RTÉ
Bunaíodh Léiriúcháin Raidió Neamhspleácha RTÉ mar fhreagra don Acht Craolacháin 2009 chun é a éascú do RTÉ cláir raidió neamhspleácha a choimisiúnú.
Cliceáil anseo le haghaidh an t-eolas a theastaíonn chun iarratais a dhéanamh.

Déan teagmháil le Léiriúcháin Raidió Neamhspleácha:
Ríomhphost: irp@rte.ie

Teileafón: 01-208-3442

Tabhair ar aird le do thoil: Leanfaidh Raidió RTÉ ar aghaidh le tionscadail raidió a choimisiúnú a bheidh incháilithe do mhaoiniú faoi Scéim Fuaime agus Físe an BAI.


Treoirlínte Eagarthóireachta RTÉ
B’fhéidir gur mhaith leat féachaint ar Threoirlínte Eagarthóireachta RTÉ

Treoirlínte Iriseoireachta Nua RTÉ 2012

Caighdeáin & Treoirlínte Clár RTÉ 2008

Litríocht Chorparáideach RTÉ

Mar a Dhéantar Clár Raidió – Cliceáil anseo

Taobh Thiar den Cheamara i dTeilifís – Cliceáil anseo

Brandáil RTÉ
Téigh chuig láithreán Brandála RTÉ le haghaidh tuilleadh eolais maidir le branda RTÉ chomh maith le lógónna corparáideacha – Cliceáil anseo


Tabhair ar Aird le do thoil: Caithfidh tú clárú don láithreán, gheobhaidh tú do phasfhocal logála isteach ansin ar ríomhphost.

www.rte.ie/about/ie