Freastal ar ár Lucht Féachana/Éisteachta

Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ 2015

Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ 2015

09 Márta 2015: Éilítear ar RTÉ faoi Acht Craolacháin 2009 Ráiteas Seirbhíse Poiblí a ullmhú gach cúig bliana.

Is é cuspóir an Ráitis Seirbhíse Poiblí a mhíniú don phobal a bhfuiltear ag súil leis ó RTÉ ar an tacaíocht mhór phoiblí a fhaigheann sé i bhfoirm na táille ceadúnais.

Mínítear go soiléir sa Ráiteas cuspóir poiblí RTÉ, na prionsabail a leanfaidh sé chomh maith leis na gníomhaíochtaí a dtabharfaidh sé fúthu lena chinntiú go ndéantar an cuspóir sin a thabhairt i gcrích.

Tá sé in am anois Ráiteas Seirbhíse Poiblí 2010  a athbhreithniú agus tá RTÉ ag lorg do chuid tuairimí-se mar eolas don athbhreithniú seo.

Chun cuidiú leat, féadfaidh tú achoimre ar Alt 114 den Acht Craolacháin 2009 a léamh ina leagtar amach go hachomair cuspóirí seirbhíse poiblí RTÉ. Tá sé sin tábhachtach mar gur ionann cuspóirí seirbhíse poiblí RTÉ agus na paraiméadair dlí don Ráiteas Seirbhíse Poiblí. Is féidir cuntas gearr ar phríomhsheirbhísí RTÉ a léamh anseo.     

Chun freastal ar an oiread daoine agus tuairimí agus is féidir, tá dhá rogha ar fáil. Ag brath ar an méid suime atá agat a bheith rannpháirteach agus ar an méid ama atá agat, tá súil againn go bhfeilfidh ceann díobh seo tú.  Táimid ag súil le do chuid tuairimí.

Roghanna le bheith Páirteach

Ar mhaithe le hoscailteacht agus trédhearcacht agus mar gur comhairliúchán poiblí é seo, iarrann RTÉ ar dhaoine sonraí bunúsacha déimeagrafacha a áireamh ionas gur féidir do chuid freagraí a ghrúpáil in éineacht le daoine atá cosúil leat féin.  Arís ar mhaithe le hoscailteacht agus trédhearcacht, má bhíonn tú ag déanamh ionadaíochta thar ceann eagraíochta nó grúpa leasa speisialta, measann RTÉ go bhféadfaí na freagraí a thugtar a chur ar fáil don phobal lena n-athbhreithniú ag tríú páirtí

Rogha a hAon

Seo é an príomhcheistiúchán comhairliúcháin atá comhdhéanta de shraith ceisteanna ilroghnacha agus roinnt ceisteanna a mbeidh do fhreagra féin le tabhairt orthu más gá.   Is féidir leat an oiread ceisteanna agus is mian leat a fhreagairt. (Am - thart ar 5-10 Nóiméad).

Cliceáil anseo do Rogha a hAon


Rogha a Dó

Tá go leor ceisteanna oscailte sa Rogha seo atá leagtha amach chun níos mó saoirse a thabhairt duit insint dúinn cad a cheapann tusa ba chóir do RTÉ a dhéanamh agus na prionsabail ba chóir dó a leanúint.  Nílimid ag súil go mbeadh tú ag iarraidh na ceisteanna ar fad a fhreagairt ach tabhair do chuid tuairimí ar an méid de na hábhair is mian leat.  (Am - thart ar 20+ Nóiméad).

Cliceáil anseo do Rogha a Dó

Roghanna eile le bheith Páirteach

Mura féidir leat leas a bhaint as na roghanna ar líne thuas, féadfaidh tú na ceistiúcháin a phriontáil thíos:

Is féidir iad a sheoladh chuig:

Comhairliúchán ar Ráiteas Seirbhíse Poiblí
Forbairt Chorparáide RTÉ
Urlár a 2, An Foirgneamh Riaracháin
RTÉ
Domhnach Broc
Baile Átha Cliath 4

Má theastaíonn leagan Braille nó CD Fuaime den cheistiúchán uait, is féidir sin a iarraidh ó Aonad Faisnéise RTÉ ag (01) 208 3434.

Naisc Ghaolmhara

www.rte.ie/about/ie