Freastal ar ár Lucht Féachana/Éisteachta

Rochtain ag Daoine faoi Mhíchumas ar Sheirbhísí RTÉ

Faoi Alt 26 (1) den Acht um Míchumas 2005 éilítear ar chomhlacht poiblí rochtain a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas, nuair atá sin praiticiúil agus iomchuí, ar a chuid seirbhísí.

Áirítear ar sheirbhísí RTÉ cainéil raidió agus teilifíse, láithreáin ar líne, grúpaí oirfide ceoil, Aertel, líonraí tarchuir agus foilseacháin mar an RTÉ Guide. Déanann RTÉ gach iarracht, a mhéid is atá praiticiúil, go mbeadh rochtain ar a chuid seirbhísí ag daoine faoi mhíchumas.

Bíonn fotheidil ar go leor dár gcuid clár teilifíse ar mhaithe le daoine a bhfuil caillteanais éisteachta ag dul dóibh agus bíonn feasacháin laethúla agus sheachtainiúla nuachta agus aimsire i dteanga chomharthaíochta ar RTÉ One. Ó tugadh isteach teilifís dhigiteach tá an cumas teicniúil anois againn clos-tuairisc a thabhairt isteach ar roinnt dár gcuid clár, de réir mar a bhíonn acmhainní ar fáil.

Is féidir le daoine atá bodhar nó daoine a bhfuil deacrachtaí éisteachta acu teagmháil laethúil a dhéanamh le RTÉ trí sheirbhís speisialta de theachtaireachtaí téacs (087-798 9128) agus ar an ríomhphost (subtitle@rte.ie) agus tionóltar cruinniú bliantúil in RTÉ le gach ceann de na grúpaí ionadaíocha.


Tá formhór ár seirbhísí téacs-bhunaithe ar líne caint-chumasaithe.
Tuigfidh daoine i gcathaoireacha rotha a thugann cuairt ar stiúideonna RTÉ ar fud na tíre go bhfuil rochtain cathaoireacha rothaí ar gach stiúideo, mar atá ar gach áit phoiblí agus ar gach oifig.


Má bhíonn deacracht ag duine faoi mhíchumas rochtain a fháil ar sheirbhís ar bith de chuid RTÉ, déanfaimid ár ndícheall aghaidh a thabhairt ar an gceist sin. Murar féidir an cheist a réiteach is féidir gearán foirmiúil a dhéanamh.

Gearán a dhéanamh faoi Rochtain ar Sheirbhísí
Ceanglaíonn Alt 26 (1) den Acht um Míchumas 2005 ar chomhlachtaí poiblí rochtain ar a gcuid seirbhísí a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas nuair is praiticiúil agus is cuí sin. Má mheasann duine go bhfuil idirdhealú i gcoinne duine faoi mhíchumas á dhéanamh ag RTÉ maidir lena chuid seirbhísí a chur ar fáil, is féidir gearán a dhéanamh chuig:


Michael O’Brien, Bainisteoir Sinsearach, Acmhainní Daonna,

Teileafón: 01 208 2469
Ríomhphost: michael.obrien@rte.ie
Seol chuig: Michael O’Brien,
Acmhainní Daonna Corparáideacha,
An Foirgneamh Riaracháin,
RTÉ,
Domhnach Broc,
Baile Átha Cliath 4

www.rte.ie/about/ie