Freastal ar ár Lucht Féachana/Éisteachta

Rochtain/Fotheidil

Cad is fotheidealú ann?

Déanann fotheidealú an chaint a aistriú chuig téacs nó script a fheictear ag bun an scáileáin, ag luas an chláir nó an scannáin.


Conas is féidir teacht ar chláir le fotheidil?

  1. Roghnaigh an clár is mian leat a fheiceáil ar do theilifís.
  2. Brúigh an cnaipe téacs ar do chianrialtán.
  3. Cuir isteach an uimhir trí dhigit 888. Má tá fotheidil leis an gclár sin, tiocfaidh siad aníos ar an scáileán láithreach.
  4. Chun filleadh ar Theilifís RTÉ gan fotheidil – brú an cnaipe TV.

Faoi Sheirbhís Fotheidealaithe RTÉ
Cuireann RTÉ seirbhís fotheidealaithe gan sárú ar fáil do lucht féachana teilifíse na hÉireann. I rith buaic-ama, 6.30pm go 11.30pm, cuireann RTÉ fotheidil ar suas le 90% de na cláir ar RTÉ One agus suas le 60% de na cláir ar RTÉ Two. Chun rochtain a dhéanamh ar fhotheidil ar RTÉ ní mór go mbeadh saoráid teilitéacs ar do theilifís. Déantar rochtain ar fhotheidil trí RTÉ Aertel leathanach 888. (Féach céimeanna 1-4).

Déan teagmháil linn
Mar chraoltóir seirbhíse poiblí na hÉireann, tá RTÉ bródúil as a sheirbhís fotheidealaithe a uasghradú agus a thabhairt chun feabhais i gcónaí. Coinníonn RTÉ i dteagmháil leis an lucht féachana bodhar agus leo sin a mbíonn deacrachtaí éisteachta acu ionas gur féidir a dtuairimí a bhreithniú agus a chur i bhfeidhm, más féidir.

Déan teagmháil linn le do thoil ag:
Fotheidealú RTÉ
Stage 7
RTÉ
Domhnach Broc,
Baile Átha Cliath 4

Ríomhphost: subtitle@rte.ie

Le tuilleadh eolais maidir le inrochtaineacht teilifíse agus faoin gcaoi a rachaidh an t-athrú go dtí digiteach i bhfeidhm ortsa, tabhair cuairt ar www.tvaccess.ie

Fadhbanna Fotheidil agat?
An chéad uair eile a bheidh fadhbanna fotheidil agat agus tú ag féachaint ar RTÉ One nó ar RTÉ Two

Seol téacs chuig RTÉ ag 087 7989128

Caithfidh an t-eolas seo a leanas a bheith sa téacs:

Cén cainéal lena mbaineann na deacrachtaí? (RTÉ One nó ar RTÉ Two)

  • Cad í an fhadhb atá agat?
  • Cén dáta a bhí ann?
  • Cén t-am a thosaigh an fhadhb?
  • Cad is ainm don chlár?
  • Cén ceantar a bhfuil cónaí ortsa ann?
  • Cén t-iompróir a úsáideann tú? (Saitilíte/Cábla)

Seo thíos téacsteachtaireacht shamplach:

RTÉ One, "Níl na fotheidil ar an scáileán", 4 Bealtaine 2010, 2.09pm, Nuacht, Cónaím i mBaile Átha Cliath 24 agus úsáidim Sky

www.rte.ie/about/ie