Freastal ar ár Lucht Féachana/Éisteachta

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Faoi alt 11 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 tá RTÉ ag ullmhú scéime chun na seirbhísí a bheifear a sholáthar trí Ghaeilge amháin, trí Bhéarla amháin agus sa dá theanga a shonrú.

Beidh eolas faoin Scéim atá aontaithe leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta foilsithe anseo gan mhoill.

Tá tuilleadh eolais maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Naisc Ghaolmhara

www.rte.ie/about/ie