Preas Eisiúintí

Rónán Mac Con Iomaire ceaptha ina Ghrúpcheannasaí Gaeilge ag RTÉ

Rónán Mac Con Iomaire ceaptha ina Ghrúpcheannasaí Gaeilge ag RTÉ

12 Meán Fómhair 2014: I ndiaidh chomórtas poiblí, tá Rónán Mac Con Iomaire ceaptha ina Ghrúpcheannasaí Gaeilge ag RTÉ.

Luath sa bhliain 2014, tar éis phróiséas comhairliúcháin fairsing, d’fhoilsigh RTÉ tuarascáil Ghrúpa Oibre na Gaeilge, le moltaí ar bhealaí le cur le cláracha agus aschur na Gaeilge ar ardáin agus ar sheirbhísí uile RTÉ.

Tuairisceoidh Grúpcheannasaí Gaeilge RTÉ chuig Bainisteoir Stiúrtha Raidió RTÉ agus beidh sé freagrach as moltaí Thuarascáil an Ghrúpa Oibre a chur i bhfeidhm.  Beidh sé ag comhoibriú le bainistíocht shinsearach eagarthóireachta i seirbhísí uile RTÉ - raidió, teilifís, Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ agus digiteach sa ról trasmheán seo d’fhonn an tionchar is mó agus is féidir agus an caighdeán is fearr agus is féidir a bhaint amach in aschur Gaeilge agus chun cumas foriomlán Gaeilge RTÉ a fhorbairt.

Beidh an Grúpcheannasaí Gaeilge, thar ceann RTÉ, ag plé freisin le pobail, le heagraíochtaí, le gníomhaireachtaí Stáit agus eile atá freagrach as seirbhísí trí Ghaeilge a fhorbairt nó a sholáthar.

Dúirt Príomh Stiúrthóir RTÉ, Noel Curran:

“Tá cláracha agus seirbhísí Gaeilge lárnach do dhulgas seirbhís poiblí RTÉ.  Tá a chroí sa chultúr Gaelach ag Rónán, agus dúspéis aige i gcúrsaí cultúrtha na hÉireann tré chéile.  Tá taithí fhairsing eagarthóireachta agus léirithe aige, leis, agus is é an duine cuí é le ceannas a thógáil ar fhorbairt sheirbhísí na Gaeilge in RTÉ.”

Dúirt Rónán Mac Con Iomaire:
“Is mór an onóir agus an phribhléid dom bheith ceaptha mar an chéad Ghrúpcheannasaí Gaeilge riamh ar RTÉ.  Is deis ar leith í seo ról RTÉ i leith na Gaeilge agus i leith craoltóireachta poiblí a chur chun cinn agus tá mé ag súil go mór leis.”

www.rte.ie/about/ie