Preas Eisiúintí

Gaeilge ar RTÉ - Ba mhaith linne do thuairimse a fháil

14 Samhain 2012: Cé na cineál seirbhísí i nGaeilge ar chóir do RTÉ a sholáthar ar an Teilifís, ar an Raidió agus Ar Líne?

Cibé an duine aonair nó comhalta de ghrúpa tú a bhfuil suim agat sa réimse seo ba mhaith linne cloisteáil uait.

Tá grúpa oibre inmheánach bunaithe ag RTÉ le maoirsiú a dhéanamh ar fhorbairt Polasaí Gaeilge do RTÉ agus lena bhreithniú cad eile a d’fhéadfaí a dhéanamh le freastal ar a lucht féachana. Len é a chur ar an eolas, tá RTÉ ag iarraidh ar an bpobal agus ar pháirtithe leasmhara a dtuairimí ar na seirbhísí Gaeilge a sholáthraíonn RTÉ, Craoltóir Seirbhíse Poiblí na hÉireann, a roinnt leis.

An aidhm atá leis an ngrúpa oibre, ata faoi chathaoirleacht Adrian Moynes, Rúnaí Grúpa agus Stiúrthóir Comhlíontachta, ná polasaí nua a fhorbairt don chraoltóireacht Ghaeilge ar RTÉ a bhainfidh an leas is fearr as acmhainní na heagraíochta chun freastal ar an iliomad lucht féachana le réimse iomlán clár i nGaeilge.

Tá an grúpa oibre, ar a mbeidh ionadaithe ó gach réimse aschur Gaeilge in RTÉ, ag lorg tuairimí, cúiseanna agus léirmhínithe faoi sheirbhísí Gaeilge RTÉ ó dhuine ar bith a bhfuil suim aige sa teanga. Mar sin, cibé an duine aonair tú nó ionadaí ar eagraíocht, ar ghrúpa pobail, ar ghníomhaireacht cultúir nó oideachais, tá do chuid tuairimí tábhachtach.

Dúirt Noel Curran, Príomh-Stiúrthóir RTÉ,: Tá RTÉ, an Craoltóir Náisiúnta Poiblí in Éirinn, ag féachaint le hábhar ar ard-chaighdeán, uathúil Éireannach a sholáthar. Leis sin a bhaint amach táimid tiomanta cláir agus seirbhísí Gaeilge a sholáthar. Tráth a bhfuilimid ag déanamh forbairt ar aschur agus freagairt do riachtanais ár lucht féachana tá sé tráthúil go bhféachfaimis ar na seirbhísí a sholáthraímid trí Ghaeilge agus mar a léirímid an teanga inár gcuid clár. Fáiltím roimh thuairimí an lucht féachana is muid ag tabhairt faoin bpróiseas seo.”

Ullmhóidh an grúpa oibre an polasaí sna míonna atá romhainn agus tá sé ag súil le réimse leathan tuairimí agus argóintí a fháil. Féadfar tuairimí a sheoladh ar ríomhphost idir 14 Samhain agus 7 Nollaig chuig teanga@rte.ie nó ar an bpost chuig:

Polasaí Gaeilge do RTÉ

2ú Urlár, An tIonad Corparáide

RTÉ

Baile Átha Cliath 2

Mar chuid den phróiseas le Polasaí Gaeilge a fhorbairt rinne RTÉ coimisiúnú ar thuarascáil ó Stillwater Communications le hathbhreithniú a dhéanamh ar aschur Gaeilge RTÉ ar gach ardán agus atá ar fáil ar www.RTÉ.ie/about.

Naisc Ghaolmhara

www.rte.ie/about/ie