Tuairiscí

Freagracht Chorparáideach

Déantar taifead gach bliain sa tuarascáil faoi Fhreagracht Chorparáideach RTÉ faoi mar a théann RTÉ níos faide ná na tiomantais sin, sa tslí a dtéann sé i ngleic leis an lucht féachana, an fhoireann, na páirtithe gnó, an Rialtas agus leis an gcomhshaol.

Freagracht Chorparáideach 2009 - Cliceáil anseo

Freagracht Chorparáideach 2008 - Cliceáil anseo

Freagracht Chorparáideach 2007 - Cliceáil anseo

Freagracht Chorparáideach 2006 - Cliceáil anseo

www.rte.ie/about/ie