Polasaithe & Treoirlínte

RTÉ Treoirlinte Meain Shoisialta

Ba cheart do gach ball foirne agus do gach rannpháirtí le RTÉ a bheith ar an eolas faoi Threoirlínte Meáin Shóisialta RTÉ agus cloígh leo.

Ba cheart d’iriseoirí agus do phearsanra eagarthóireachta eile a bheith cúramach go gcloífidh siad le hionracas eagarthóireachta RTÉ in aon tuairim nó in aon phostáil a dhéanann siad ar láithreáin mheáin shóisialta, fiú más cinn phearsanta nó hibrideacha iad.

Déanann tuairimí nó cáineadh maidir le himeachtaí, ceisteanna nó pearsana poiblí, cinn bhunaidh nó cinn chóipeáilte/roinnte, bíodh siad follasach nó intuigthe, ar dhealraitheach go dtarraingíonn siad amhras ar neamhspleáchas eagarthóireachta agus neamhchlaontacht eagarthóir gairmiúil de chuid RTÉ nó RTÉ é féin, dochar do leas agus freagracht phoiblí RTÉ agus níor chóir tabhairt fúthu.

Naisc Ghaolmhara

www.rte.ie/about/ie