Polasaithe & Treoirlínte

Tuairimí Úsáideoirí RTÉ.ie: Téarmaí Úsáide

Tugtar thíos na téarmaí a bhaineann le saoráidí tuairimíochta ar RTÉ.ie a úsáid

Ní léiriú ar dhearcthaí RTÉ.ie ná RTÉ iad ráitis agus/ná tuairimí úsáideoirí, ach amháin sa chás go luaitear sin go sonrach.
Rialacha maidir le [úsáid a bhaint as/cur le] rannóg na dtuairimí:

1. Is réimse poiblí é seo; cuimhnigh gur féidir le duine ar bith a bhfuil teacht acu ar an idirlíon an méid a sheolann tú a léamh. Féadfaidh tú do thuairimí a chur in iúl ach cuimhnigh go bhfuil tú freagrach ó thaobh an dlí as an méid a scríobhann tú. Bí ar an eolas go bhféadfadh raon leathan daoine do thuairimí a léamh, agus nach mór do na tuairimí sin meas a léiriú, agus cloí leis na Téarmaí & Coinníollacha agus leis na Rialacha seo.

2. Ná cuir ábhar [ar aghaidh chuig/ar fáil do] RTÉ.ie (a shainmhínítear chun críocha na Rialacha seo mar téacs ar bith de chineál ar bith, lena n-áirítear tuairimí nó aighneachtaí ar bith a chuir tú suas, [grianghraif,/grafaic,/físeán/nó fuaim) ("ábhar"):
• atá clúmhillteach, urghránna, gnéasaíoch, homafóbach, gáirsiúil, ciapthach ná bagrach;
• a sháraíonn (i) príobháideachas nó (ii) rúndacht duine ar bith;
• a chuireann isteach ar chearta maoine intleachtúla aon tríú páirtí;
• a d’fhéadfadh imní a chur ar dhaoine nó a d’fhéadfadh fuath ciníoch nó foréigean a spreagadh;
e. a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh d’imeachtaí dlí.

3. Ná lig ort féin gur tríú páirtí tú ná ná seol tuairimí a luaitear go bréagach le tríú páirtí.

4. Ná cur suas naisc chuig láithreáin ghréasáin ná leathanaigh ghréasáin ar bith eile.

5. Na úsáid láithreán gréasáin RTÉ.ie chun táirgí ná seirbhísí a chur chun cinn ná chun críche cuspóir ar bith eile seachas d’úsáid phearsanta, neamh-tráchtála féin.

6. Dearbhaíonn tú, trí ábhar a chur suas ar an láithreán gréasáin RTÉ.ie gurb é do bhunsaothar féin é agus nár chóipeáil tú é ó aon duine eile agus nár chuir tú isteach ar chearta maoine intleachtúla ná ar chearta eile aon tríú páirtí agus go gcloíonn an t-ábhar leis na Rialacha agus leis na Téarmaí & Coinníollacha seo.

7. Trí Ábhar a chur ar fáil do RTÉ.ie tugann tú cead neamh-eisiach, domhanda, neamh-inchúlghairthe, síoraí agus saor ó ríchíos do RTÉ an tÁbhar nó aon chuid de a úsáid, a chur in eagar, a athrú agus a chóipeáil agus cead an tÁbhar nó aon chuid de a chur ar fáil de réir mar a mheasann sé a bheith cuí, ar an láithreán gréasáin RTÉ.ie nó ar sheirbhísí ar bith eile de chuid RTÉ nó de chuid tríú páirtí ar aon mheán nó teicneolaíocht atá ann anois nó a dhéanfar a fhorbairt amach anseo.

8. Féadfaidh RTÉ Ábhar a chuireann tú isteach a sheiceáil, a chur in eagar, a athrú nó a scrios

Naisc Ghaolmhara

www.rte.ie/about/ie