Teagmháil a Dhéanamh le RTÉ

Oifig Eolais RTÉ

Tuairimí, Ceisteanna agus Faisnéis

Uaire Oscailte

 

Luan - Aoine

9.15am go 7.00pm*

Satharn

10.00am go 6.00pm

* D’fhéadfadh uaire oscailte éagsúla a bheith i gceist ar laethanta saoire poiblí agus bainc

Sonraí Teagmhála

 

Teileafón

01 208 3434

Ríomhphost

info@rte.ie

Is féidir glaoch lasmuigh d'uaireanta oifige agus teachtaireacht bhéil a fhágáil. Freagrófar do ghlao an chéad lá oibre ina dhiaidh sin.


Cuspóir
Tá foireann Oifig Eolais RTÉ ann chun aon cheisteanna ginearálta a d’fhéadfadh a bheith agat faoi chláir agus seirbhísí RTÉ a fhreagairt agus fáiltítear roimh thuairimí agus aiseolas maidir le cláir agus seirbhísí RTÉ. Cuirtear tuairimí a thugtar d’fhoireann na hOifige Eolais san áireamh i Loga Lucht Féachana RTÉ a scaiptear ar bhainisteoirí clár sinsearacha RTÉ agus a chuirtear isteach ag Cruinnithe Eagarthóireachta RTÉ.


Tabhair ar Aird le do thoil: Ní bhíonn aon ionchur eagarthóireachta ag Oifig Eolais RTÉ i gcláir, rud a chiallaíonn:

  •  Nach bhféadfaidh foireann na hOifige Eolais do ghlao a chur tríd chuig clár beo go mear. Dá mba mhian leat go léifí do chuid tuairimí ar an aer, trácht a dhéanamh ar na topaicí atá á bplé, nó a bheith rannpháirteach ar chlár, caithfidh tú teagmháil a dhéanamh go díreach leis an gclár ag úsáid na sonraí teagmhála a chuireann foirne na gclár ar fáil.
  • Nach bhféadfaidh foireann na hoifige eolais achainí a dhéanamh le foirne clár le smaointe/topaicí le plé. Dá mba mhian leat go bpléfidh saincheist ar chlár, caithfidh tú teagmháil a dhéanamh go díreach leis an gclár.* 
  • Cuirfidh foireann Oifige Eolais RTÉ sonraí teagmhála clár ar fáil más gá.
     

*Ba chóir Preas Eisiúintí / Eolas bolscaireachta a sheoladh díreach chuig cláir.


Ceisteanna Coitianta


Conas a dhéanfaidh mé gearán faoi chlár?
Ba chóir gearáin faoi chláir a chur isteach i scríbhinn faoi réir Threoirlínte BAI. Cliceáil anseo le haghaidh eolais níos mionsonraithe.


Conas a dhéanfaidh mé iarratas ar phost in RTÉ?

Logáil isteach ar www.rte.ie/careers le do thoil le haghaidh eolas a fháil ar obair in RTÉ, lena n-áirítear sonraí maidir le folúntais reatha.


Conas a dhéanfaidh mé iarratas ar thaithí oibre in RTÉ?

Bíonn roinnt socrúchán taithí oibre ar fáil in RTÉ do Mhic Léinn Idirbhliana i bhFeabhra/Márta gach bliain. Déileálann RTÉ go díreach leis na scoileanna agus ní leis na mic léinn. Dá bhrí sin, ba chóir do mhic léinn teagmháil lena gComhordaitheoir Idirbhliana le haghaidh mionsonraí a fháil. Ní thairgeann RTÉ taithí oibre ná intéirneachtaí. Níl an Oifig Eolais in ann déileáil le Curriculum Vitae ná ceisteanna i ndáil le slite beatha sna meáin. Is é hrss@rte.ie an seoladh ríomhphoist le haghaidh Acmhainní Daonna RTÉ.


Chonaic/chuala mé clár ar RTÉ. Conas is féidir liom cóip de a fháil ar DVD nó CD?
Is féidir iarratais ar chóipeanna de chláir teilifíse agus píosaí scannáin cartlainne a dhéanamh ar líne ónár láithreán gréasáin Leabharlanna & Cartlanna Tá táille i gceist don tseirbhís sin.
Más mian leat cóip a fháil de chlár Raidió RTÉ, is é an teagmháil ríomhphoist: tapes@rte.ie  Beidh gach cóip faoi réir ag táillí aistrithe agus téarmaí agus coinníollacha.
Is féidir rogha de DVDnna/CDnna a cheannach trí Shiopa RTÉ


Conas is féidir liom ticéid lucht féachana a fháil?

Féach ar an roinn dár láithreán gréasáin a bhaineann le Rannpháirtíocht an Lucht Féachana le do thoil chun iarratas a dhéanamh le bheith páirteach i gclár RTÉ nó le bheith sa lucht féachana.

www.rte.ie/about/ie