Teagmháil a Dhéanamh le RTÉ

Teagmháil le RTÉ

Sonraí teagmhála do rannáin éagsúla

Seoladh Poist: RTÉ, Domhnach Broc, Baile Átha Cliath 4.

Príomh Lasc-Chlár RTÉ: Teileafón: 01 208 3111  Faics: 01 208 3080

Más eol duit folíne an duine ar mian leat teagmháil a dhéanamh leis/léi, diailigh an réamhuimhir 208 agus ansin uimhir na folíne, le do thoil.

Tuairimí, Ceisteanna agus Faisnéis

Is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifig Eolais RTÉ le do thuairimí agus ceisteanna ag 01 208 3434, trí ríomhphost chuig: info@rte.ie nó tríd an bpost chuig:

An Oifig Eolais, An Dara hUrlár, Foirgneamh Riaracháin, RTÉ, Baile Átha Cliath 4.

An mian leat gearán a dhéanamh?

Tá próiseas chun déileáil le gearáin ag RTÉ. Cliceáil ar an nasc seo chun tuilleadh eolais faoin bpróiseas seo a fháil: Gearáin a Dhéanamh

An mian leat locht teicniúil glactha raidió/teilifíse a chur in iúl?

Is féidir locht teicniúil nó glactha a chur in iúl trí theagmháil a dhéanamh le Rannán Líonra RTÉ. Glao Sábhála 1850 584 584 nó seol ríomhphost chuig transmission@rte.ie

An mian leat saincheist faoi ábhar ar RTÉ Player a chur in iúl?

Tabhair ar aird le do thoil: Molaimid duit na Ceisteanna Coitianta faoi RTÉ Player a léamh sula gcuireann tú saincheist in iúl mar gur dócha go bhfuil plé déanta ar do cheist ansin.

Mura bhfuil, déan teagmháil, le do thoil, le: playerfeedback@rte.ie

An mian leat saincheist faoi ábhar a bhaineann le Láithreán Gréasáin RTÉ a chur in iúl?

Má bhaineann sí le hábhar ar www.rte.ie/news déan teagmháil le: newsonline@rte.ie

Má bhíonn aon cheist agat maidir le sruthú beo chláir nuachta seol ríomhphost le do thoil chuig newsonline@rte.ie

Má bhaineann sí le hábhar ar www.rte.ie/sport déan teagmháil le: sportonline@rte.ie

Má bhíonn aon cheist agat maidir le sruthú beo chláir spóirt seol ríomhphost le do thoil chuig sportonline@rte.ie

Má bhaineann sí le hábhar ar www.rte.ie/entertainment déan teagmháil le: entertainmentonline@rte.ie

Maidir le saincheisteanna ábhair eile a bhaineann le Láithreán Gréasáin RTÉ déan teagmháil le: onlineproduction@rte.ie

An mian leat saincheisteanna a bhaineann le RTÉ Aertel a chur in iúl?

Féadfaidh tú saincheisteanna a bhaineann le RTÉ Aertel a chur in iúl trí ríomhphost a sheoladh chuig aertel@rte.ie

www.rte.ie/about/ie