Gearáin

Gearáin chuig Coiste Comhlíonta Údarás Craolacháin na hÉireann

Féadfaidh daoine sa phobal gearáin a dhéanamh chuig Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) mura mbeidh siad sásta leis an bhfreagra a bheidh tugtha ag RTÉ ar a ngearán. Breithneoidh an BAI an gearán agus d'fhéadfaí athbhreithniú neamhspleách a dhéanamh ar an ngearán agus ar an bhfreagra a fuair an gearánach. Tá eolas faoin tslí le gearán a chur ar aghaidh chuig BAI ar fáil ar láithreán gréasáin BAI nó ón seoladh seo a leanas.

Údarás Craolacháin na hÉireann,

2-5 Plás Warrington,

Baile Átha Cliath 2

Teileafón: (01) 644 1200

Complaining to the Broadcasting Authority of Ireland

Members of the public may complain to the Broadcasting Authority of Ireland (BAI) if they are not satisfied with the response RTÉ has made to their complaint.

The BAI will consider the complaint and may carry out an independent review ...

Tuilleadh »

Naisc Ghaolmhara

www.rte.ie/about/ie