Mar a Reáchtáiltear RTÉ

Aisling, Misean, Luachanna

Fís, Misean, Luachanna

Aisling RTÉ:

A bheith ina chrann seasta ag cultúr na hÉireann tríd an lucht féachana agus éisteachta a chothú le hábhar atá iontaofa, spéisiúil agus dúshlánach; ceiliúradh a dhéanamh ar iléagsúlacht shaoithiúil na tíre; agus, daoine cumasacha de chuid na hÉireann a chothú.

Misean RTÉ:

Cur le saol na hÉireann le hábhar atá ina lón smaointeoireachta, foghlama agus siamsaíochta.

Luachanna RTÉ:

I ndáil le RTÉ, an eagraíocht agus na daoine san eagraíocht sin, beidh a n-aghaidh amach. Beidh tréithe na cruthaitheachta, an mheas, na hinmharthanachta agus na freagrachta, an chomhair agus na follasachta ag rith leo. Léireofar chomh maith beartaíocht mar seo a leanas:

An aghaidh amach

Tuiscint ghéar dhomhain ar an lucht éisteachta agus féachana agus ar a gcuid riachtanas.

Am agus fuinneamh a chaitheamh le súil a choinneáil ar athruithe sna meáin chumarsáide.

Cruthaitheacht

A bheith acmhainneach nuálach i mbun lón ábhair a chruthú.

A bheith cróga – dul i bhfiontar agus a bheith sásta ciall a cheannach nuair nach n-éiríonn le beart.

Meas

Déileáil le daoine, baill foirne agus a gcuid páirtnéirí san áireamh, le teann measa, fiú nuair a bheadh deacracht leis sin.

Muinín a chothú trína bheith cóir, cothrom, follasach maidir le cinntí a dhéantar.

Inmharthanacht & 
freagracht

Bainistíocht fhreagrach a dhéanamh ar an ngnó.

A bheith freagrach dá chéile taobh istigh de RTÉ agus don lucht éisteachta agus féachana agus do na geallsealbhóirí.

An Comhar

Oibriú in éineacht agus beocht a chur in eagraíocht 'Aon RTÉ Amháin'.

Oibriú i gcomhar le páirtnéirí chun riachtanais lucht féachana agus éisteachta RTÉ a shásamh.

Follasacht

Cinntí a dhéanamh ar bhealach macánta oscailte.

Na cúiseanna le bearta a lua go neamhbhalbh.

www.rte.ie/about/ie