Working with RTÉ

RTÉ Purchasing

The aim of RTÉ's purchasing policy and procedures is to obtain the goods and services required by RTÉ on the most advantageous terms and prices, in compliance with public sector and EU guidelines and directives.

Contact Information

Eamonn Reid
Head of Procurement
+353 1 208 2276
eamonn.reid@rte.ie

Mary Grace
Buyer
+353 1 2082820
mary.grace@rte.ie

For unspecified enquiries please e-mail: purchasing@rte.ie

Ceannach

Is é aidhm pholasaí agus nósanna imeachta ceannaigh RTÉ na hearraí agus na seirbhísí a theastaíonn ó RTÉ a fháil ag na téarmaí agus praghsanna is fearr, agus treoirlínte agus treoracha na hearnála poiblí agus ...

Read More »

Related Links

www.rte.ie/about