An Grá Faoi Ghlas / Love Locked Away  

buy the book and dvd

 
Sharon

An Grá Faoi Ghlas – Imlíne

Programme 1 [Cúlra agus Áit Chónaithe]

Mír a hAon

Darren, Máirtín, Conor, Sorcha, Aingeal, Rita

Darren, Máirtín, Conor, Sorcha, Aingeal and Rita are introduced. Darren is a nice guy while Máirtín is a silent hunk from Conamara. Conor is a sleazeball who gives the impression he’s rich. Sorcha is a beauty from Donegal, Dubliner Aingeal is somewhat desperate and Rita is a vamp.
Darren shows an interest in Sorcha, who ignores him and fancies Máirtín. But Rita also has her eye on him…

Cuirtear Darren, Máirtín, Conor, Sorcha, Aingeal agus Rita i láthair.
Is duine maith é Darren. Hunk tostach as Conamara é Máirtín. Slíomadóir saibhir (más fíor) é Conor. Tá Sorcha go hálainn – ainnir ó Thír Chonaill. Tá Aingeal beagáinín desperate. Is as Baile Átha Cliath di. Vamp í Rita. Tá an-dúil ag Darren i Sorcha ach níl aon spéis aici siúd ann. Is maith léi an chuma atá ar Mháirtín. Ach is maith le Rita Máirtín chomh maith…

Programme 2 [An Teaghlach]

Mír a Dó

Darren, Máirtín, Conor, Sorcha, Aingeal, Rita

Máirtín lets Sorcha know he likes her and that pleases her. Aingeal is interested in Conor. The group play a memory game as a way of getting to know each other better. Darren remembers everything about Sorcha but she remembers nothing about him! It’s the same story with Aingeal and Conor.
Sorcha can recall every detail about Máirtín and it is obvious she is very keen on him. When she finds Máirtín and Rita in flagrante delicto, she is shocked.

Tugann Máirtín le fios do Shorcha go bhfuil spéis aige inti, rud a thaitníonn léi. Tá suim ag Aingeal i gConor. Bíonn cluiche cuimhne acu, le cabhrú leo aithne a chur ar a chéile. Cuimhníonn Darren ar chuile shórt a bhaineann le Sorcha ach ní chuimhníonn Sorcha ar thada faoi Darren. Mar a chéile an scéal i gcás Aingeal agus Conor.
Tá Sorcha in ann cuimhneamh ar chuile shórt a bhaineann le Máirtín agus is léir go bhfuil sí ag éirí ceanúil air. Nuair a thagann sí ar Mháirtín agus Rita in flagrante delicto, tá uafás uirthi.

Programme 3 [Ócáidí Sóisialta]

Mír a Trí (vótáil)

Darren, Máirtín, Conor, Sorcha, Aingeal, Rita

It’s time for the first round of votes and the first eviction. Conor tells everybody it’s his thirty fifth birthday. Darren finds this odd as Conor said he was thirty-six during the memory game.
When Sorcha rejects Conor, he turns his attentions to Aingeal, who is flattered. They agree to meet later but then Aingeal finds Conor in bed with Rita. She also finds his driving licence which shows that today is not his birthday, that he is ten years older than he claims, and that he’s a truck driver, not a company director. When all this becomes known, it’s no surprise that Conor is evicted!

Tá na hiomaitheoirí ag réiteach don chéad bhabhta vótála – beidh duine éigin ag fágáil an tí anocht. Breithlá Chonor atá ann. Tá sé tríocha a cúig. Is aisteach le Darren é seo, mar gur dhúirt Conor ag an gcluiche cuimhne inné go raibh sé tríocha a sé.

Triaileann Conor Sorcha ach níl mórán spéise aici ann. Tá spéis Aingil i gConor ag méadú ar feadh an ama. Nuair nach n-éiríonn le Conor Sorcha a mhealladh, triaileann sé Aingeal. Tá Aingeal an-sásta leis seo. Socraíonn siad ar chastáil le chéile ar ball ach, roimhe sin, tagann Aingeal ar Chonor agus Rita ina luí le chéile. Tagann Aingeal ar cheadúnas tiomána Chonor. Faigheann sí amach ón eolas atá ar fáil ann nach inniu a bhreithlá agus go bhfuil sé deich mbliana níos sine ná mar atá tugtha le fios aige. Agus ní bainisteoir comhlachta é, ach tiománaí leoraí.
Cuirtear an ruaig ar Chonor sa vótáil!

Programme 4 [Caitheamh Aimsire]

Mír a Ceathair (duine nua)

Darren, Máirtín, Stiofán, Sorcha, Aingeal, Rita

New arrival STIOFÁN is handsome and well-dressed – and he rejects Rita’s advances! Aingeal likes him and they have an engaging conversation.
Darren is showing Sorcha how to play chess but she quickly gets bored.
Darren is disappointed and gets angry when Aingeal tells him to forget about Sorcha.

Tagann Stiofán ar an bhfód. Tá sé dathúil, dea-ghléasta. Léiríonn Rita spéis ann ach diúltaíonn sé di. Is maith le hAingeal é agus bíonn an-chomhrá acu le chéile. Molann sé a cuid éadaí. Tá Darren ag múineadh do Shorcha cén chaoi le ficheall a imirt. Níl sí go maith aige. Éiríonn sí as. Tá Darren díomúch. Deir Rita leis dearmad a dhéanamh uirthi, rud a chuireann fearg air.

Programme 5 [Litríocht agus Cúrsaí Cultúrtha]

Mír a Cúig

Darren, Máirtín, Stiofán, Sorcha, Aingeal, Rita

Aingeal is now taking an interest in Stiofán but she is no hurry to progress things with him. She has an argument with Rita, who tells her that she must take the initiative with Stiofán or else that he’ll lose interest in her. Aingeal says Stiofán is not that type of person. When she sees Stiofán and Sorcha together, she has reason to change her mind!
Darren tries to engage Sorcha in conversation about the book she is reading but gets a snappy response.

Tá Aingeal ag cur an-spéis i Stiofán. Níl mórán ag tarlú eatarthu ach níl aon deifir mhór ar Aingeal. Bíonn troid aici le Rita. Deir sise go gcaithfidh Aingeal tabhairt faoi Stiofán, nó go gcaillfidh sé suim inti. Deir Aingeal nach bhfuil Stiofán mar sin. Feiceann an bheirt acu Stiofán ag tacú le Sorcha. Breathnaíonn siad an-mhór le chéile. Airíonn Sorcha teanntaithe san áit.
“Anois,” arsa Rita “Níl sé mar sin?”
Cuireann Darren ceist ar Shorcha cén leabhar atá sí ag léamh. Tá sé ag iarraidh comhrá a dhéanamh ach níl fonn uirthi bheith ag caint leis. Brúann Darren an cheist beagán agus spréachann Sorcha air. Tá Darren díomúch.

Programme 6 [Cúrsaí Oibre]

Mír a Sé (vótáil)

Darren, Máirtín, STIOFÁN, Sorcha, Aingeal, Rita

Aingeal is beginning to think that Stiofán is the man for her – he has an interesting job, a good salary and a nice car – but she is afraid she may have competition from Sorcha.
Darren is very pleased when Sorcha apologises for her behaviour the previous day. Aingeal is heartbroken when she finds Stiofán in bed with Máirtín and Rita shows a different side when she comforts her.
In the vote that evening Stiofán is evicted.

Airíonn Aingeal go bhféadfadh Stiofán a bheith ceart di. Tá obair spéisiúil aige agus tuarastal maith. Tá carr breá aige ach ní dhéanann sé scéal mór faoi sin. Ach tá faitíos uirthi gur i Sorcha atá a spéis.

Gabhann Sorcha leithscéal le Darren faoi bheith cantalach inné agus tá Darren an-sásta faoi seo. Ansin beireann Aingeal ar Stiofán ina luí le Máirtín. Tá Aingeal croíbhriste. Déanann Rita í a shuaimhniú, rud a léiríonn taobh eile dá pearsantacht. Cuirtear an ruaig ar Stiofán sa vótáil.

Programme 7 [Oideachas]

Mír a Seacht (duine nua)

Darren, Máirtín, Bríd Úna, Sorcha, Aingeal, Rita

In Darren’s nightmare Rita is a teacher and she is angry with him. She is about to punish him and makes him stand in front of the class. He sees Sorcha staring at him and then….Whack! He wakes and finds BRÍD ÚNA standing over him with a racquet and asking if he’d like a game.
Bríd Úna is a ladette from Kerry and she likes football. She takes an interest in Máirtín and when she hears about him and Stiofán she becomes even more interested! Rita teams up with Aingeal to help her seduce Darren, despite Aingeal’s misgivings!

Tá codladh míshocair ar Darren. Feiceann muid a thromluí. Tá Rita ina múinteoir agus tá sí crosta le Darren. Tá slat aici agus tá sí le pionós a chur ar Darren. Caithfidh sé seasamh amach os comhair an ranga. Tá Sorcha ag stánadh air. Cromann sé síos. Whack! Dúisíonn Darren. Tá Bríd Úna ina seasamh os a chomhair le raicéad eitleoige agus ag fiafraí ar mhaith le héinne cluiche.
Is as Ciarraí do Bhríd Úna. Is ladette í agus tá an-suim aici sa pheil. Tá an t-uafás gleo aici. Is breá léi Máirtín. Nuair a fhaigheann sí amach faoi féin agus Stiofán, méadaíonn a spéis ann!
Cuireann Rita in iúl d’Aingeal go bhfuil cúrsa grá de dhíth uirthi. Deir Rita go múinfidh sí di cén chaoi le fear a mhealladh. Díríonn siad ar Darren. Tá Aingeal amhrasach go maith faoin gcur chuige seo.

Programme 8 [Tréithe Fisiceacha agus Pearsantacht]

Mír a hOcht

Darren, Máirtín, Bríd Úna, Sorcha, Aingeal, Rita

With Rita’s help, Aingeal sets about seducing Darren, who is pleased that Sorcha is now beginning to take an interest in him! Rita talks Aingeal into wearing a short skirt in order to seduce Darren, but that plan backfires. Rita then gets Aingeal to take a few drinks and Aingeal throws herself at Darren. Sorcha walks in as Aingeal tries to kiss Darren and is totally disgusted. Darren goes after Sorcha to explain. When he doesn’t succeed, he turns angrily on Aingeal.

Le cúnamh Rita, déanann Aingeal iarracht Darren a mhealladh. Tá áthas airsean go bhfuil Sorcha ag léiriú spéise ann sa deireadh! Airíonn sé go bhfuil sé ag déanamh dul chun cinn. Cuireann Rita ina luí ar Aingeal sciorta gearr a chaitheamh chun Darren a mhealladh ach ní éiríonn leis an bplean sin. Tugann Rita cúpla deoch d’Aingeal ansin agus caitheann Aingeal í féin ar Darren. Siúlann Sorcha isteach agus Aingeal ag iarraidh a bheith ag pógadh Darren. Tá déistin uirthi. Ritheann Darren ina diaidh. “Ní mar sin atá sé,” a deir sé. Nuair a theipeann air, tugann sé íde béil d’Aingeal.

Programme 9 [Cúrsaí Sláinte]

Mír a Naoi (vótáil)

Darren, Máirtín, Bríd Úna, Sorcha, Aingeal, Rita

Aingeal is feeling hung-over and depressed, and seeing Bríd Úna and Máirtín together makes things even worse! Sorcha feels sorry for Aingeal, despite the fact that she was trying to kiss Darren. Aingeal explains that it was Rita who encouraged her to go after Darren. Sorcha apologies to Darren and he is pleased with this. Sorcha tells Rita off for making Aingeal drunk.

In the vote, Aingeal is evicted. She’s glad to be leaving.

Tá póit ar Aingeal. Tá sí in ísle brí. Feiceann sí a fheabhas is atá ag éirí le Bríd Úna agus Máirtín, rud a dhéanann an scéal níos measa di! Tá trua ag Sorcha di. Míníonn Aingeal do Shorcha gur Rita a chuir brú uirthi tabhairt faoi Darren. Gabhann Sorcha leithscéal le Darren agus tá sé sásta glacadh leis an leithscéal sin. Tuar dóchais dó gur ghabh sí leithscéal. Tá Sorcha ar buile le Rita mar go ndearna sí iarracht teacht idir í féin agus Darren.
Cuirtear an ruaig ar Aingeal sa vótáil. Tá áthas uirthi a bheith ag fágáil an tí.

Programme 10 [Taisteal agus Laethanta Saoire]

Mír a Deich (duine nua)

Darren, Máirtín, Bríd Úna, Sorcha, Réiltín, Rita

New arrival RÉILTÍN immediately takes an interest in Máirtín but Bríd Úna warns her off. Máirtín is attracted to Réiltín and attempts to grope her. He is surprised when she slaps him – that’s not the usual response he gets, but it increases his interest! Réiltín is lying on the bed with her cuddly toy, Báinín the rabbit. Bríd Úna tells her that Báinín is the only thing she’ll manage to seduce.
Rita teases Darren about Sorcha – has he lost his courage? He decides to show Rita what he can do.

Tagann RÉILTÍN ar an bhfód. Tá an-suim aici a bheith ag caint le Máirtín. Níl aon ghlacadh ag Bríd Úna leis an scéal seo. Tá éad uirthi. Bagraíonn sise ar Réiltín. Deir Réiltín nach sin an cineál duine í.
Ach tá Máirtín tógtha léi. Déanann sé iarracht a bheith ag crúbáil uirthi, ach buaileann Réiltín san éadan é. Níl mórán taithí ag Máirtín ar an gcineál seo iompair ó mhná, agus méadaíonn sé an spéis atá aige i Réiltín! Tá Bríd Úna breá amhrasach faoi Réiltín. Deir Réiltín go bhfuil trua aici do Bhríd Úna. Tá Réiltín ina luí ar a leaba lena coinín beag, Báinín. Deir Bríd Úna gurb é Báinín an t-aon rud a mheallfaidh Réiltín isteach sa leaba.
Tá Rita ag spochadh as Darren. An bhfuil dóchas caillte aige? Nó ar theip ar a mhisneach maidir le Sorcha? Deir Darren nár theip nó baol air. Taispeánfaidh sé do Rita céard is féidir leis a bhaint amach.

Programme 11 [Bia agus Deoch]

Mír a hAon Déag

Darren, Máirtín, Bríd Úna, Sorcha, Réiltín, Rita

Darren decides to win Sorcha back by cooking a meal for her - Réiltín thinks this is sweet. Réiltín and Máirtín are on friendly terms again. As she tells him about the dinner Darren is cooking Sorcha, Bríd Úna is eavesdropping.
Bríd Úna thinks Darren is cooking for Réiltín and Máirtín and decides to spoil the occasion. When Sorcha arrives for the meal she sees Réiltín’s cuddly toy, Báinín, in the pot!

Agus é spreagtha chun gnímh ag magadh Rita, tograíonn Darren ar bhéile a ullmhú do Shorcha, chun í a mhealladh. Ceapann Réiltín go bhfuil sé seo an-deas go deo. Tá Réiltín agus Máirtín cairdiúil le chéile arís. Cloiseann Bríd Úna í ag insint do Mháirtín faoin dinnéar atá Darren ag brath a ullmhú do Shorcha. Bíonn míthuiscint ar Bhríd Úna maidir le cé dó an béile atá á réiteach ag Darren. Ceapann sí go bhfuil Darren á réiteach do Réiltín agus Máirtín. Socraíonn Bríd Úna an ócáid a scrios orthu. Nuair a thagann Sorcha isteach leis an mbéile a chaitheamh, breathnaíonn sí sa phota ar an gcócaireán. Tá Báinín á bheiriú sa phota!

Programme 12 [An Teach agus Treoracha]

Mír a Dó Dhéag (vótáil)

Darren, máirtín, Bríd Úna, Sorcha, réiltín, Rita

When the others discover that Bríd Úna was the one who put Báinín in the pot, she is voted out. Darren is very kind to Réiltín and she is getting to like him.
Sorcha feels sorry for Darren after the effort he made to prepare the dinner, so she offers to cook a meal for him. He suggests that they do it together. They get on well and Darren finally kisses Sorcha.

Faightear amach gurb í Bríd Úna a chuir Báinín sa phota agus cuirtear an ruaig uirthi sa vótáil. Tá Darren go deas le Réiltín agus is maith léi é sin. Tá sí ag éirí ceanúil air.
Tá trua ag Sorcha do Darren i ndiaidh dó iarracht chomh mór a dhéanamh dinnéar a ullmhú di. Mar chúiteamh, deir sí go réiteoidh sise dinnéar dó siúd. Socraíonn siad go ndéanfaidh siad le chéile é. Réitíonn siad go maith le chéile. Pógann Darren Sorcha faoi dheireadh! Tá sé fíorshásta.

Programme 13 [Cúrsaí Siopadóireachta]

Mír a Trí Déag (duine nua)

darren, Mánas, máirtín, Sorcha, Réiltín, Rita

MÁNAS, who has just returned from Australia, joins the house. He is a former boyfriend of Sorcha’s. She turns her back on Darren, and he is very upset.
Máirtín starts to lose patience with Réiltín but Rita comes up with a plan to help him seduce her: she will pretend to be going out with Máirtín in order to make Réiltín jealous! Réiltín feels greatly disappointed with Máirtín’s behaviour.

Tagann Mánas ar an bhfód. Tá sé tar éis filleadh ón Astráil. Iarleannán de chuid Shorcha atá ann. Tugann Sorcha droim láimhe do Darren, rud a ghoilleann go mór air.
Tá ag teip ar fhoighid Mháirtín maidir le Reiltín ach smaoiníonn Rita ar phlean chun cabhrú leis í a mhealladh: cuirfidh sise i gcéill go bhfuil sí ag siúl amach leis chun éad a chur ar Réiltín! Tá Réiltín an-díomúch le Máirtín.

Programme 14 [Na Meáin Chumarsáide]

Mír a Ceathair Déag

Darren, Mánas, Bríd Úna, Sorcha, Réiltín, Rita

Darren sees that Mánas and Sorcha are getting on well together and loses all hope of winning Sorcha back. He begins to spend more time with Réiltín. Rita discovers she’s pregnant!

Tá ag éirí go maith le Mánas agus é ag iarraidh Sorcha a mhealladh ar ais. Feiceann Darren é seo agus tosaíonn sé ag cailleadh dóchais maidir le Sorcha. Caitheann sé níos mó ama le Réiltín. Faigheann Rita amach go bhfuil sí ag iompar clainne!


Cast:

Darach Ó Tuairisg (Darren)
Darach started acting while he was still at school in his native Conamara. Since then he has acted with An Taibhdhearc in Galway and Dublin’s Abbey Theatre and has played the part of Liam in TG4’s ‘Ros na Rún’.
He has worked on the series ‘The Hoobs’, produced by Jim Henson Productions.

Thosaigh Darach ag aisteoireacht nuair a bhí sé fós ar scoil i nGaillimh. Chuaigh sé ar aghaidh ansin go dtí An Taibhdhearc agus Amharclann na Mainistreach i mBaile Átha Cliath. Ghlac sé páirt Liam sa sobal ‘Ros na Rún’ ar TG4 agus bhí sí ag obair chomh maith ar ‘Na Hoobs’, an clár puipéadóireachta do pháistí a léirigh Jim Henson Productions.


Pádraic Ó Tuairisc (Máirtín)
Pádraic is a native of Cois Fharraige in Conamara. He has been acting for over ten years and played the part of Gerry Mac Fhlannacha in TG4’s ‘Ros na Rún’.

Rugadh agus tógadh Pádraic i gCois Fharraige, Conamara. Tá sé ag aisteoireacht anois le breis is deich mbliana. Ghlac sé páirt Gerry Mac Fhlannacha sa sobal ‘Ros na Rún’.

Máire Bhreathnach (Sorcha)
Máire is from Gort an Choirce in the Donegal Gaeltacht and began her acting career at school. She has worked with the Project Arts Theatre in Dublin and with the National Youth Theatre. Máire currently works with Gaeleagras, an organisation which promotes the use of Irish in the civil service.

Rugadh and tógadh Máire i nGort an Choirce i nGaeltacht Dhún na nGall. Is ar scoil a thosaigh sí ar a saol aisteoireachta. Tá sealanna caite aici leis an Project Arts Theatre i mBaile Átha Cliath leis an National Youth Theatre. Faoi láthair tá sí ag obair le Gaeleagras na Seirbhíse Poiblí.

Kate Nic Chonaonaigh (Aingeal)
Kate is from Galway, where she also started her acting career. She has acted in a wide variety of stage and television productions.
Kate has recently joined with some friends to set up a new drama group, Punch Drunk Theatre, and they presented ‘How Jane Brown Grew Her Fingers and Toes’ during the summer of 2003.

Rugadh agus tógadh Kate i nGaillimh agus is ann a chuaigh sí i mbun aisteoireachta i dtosach. Tá obair déanta aici le ‘Ros na Rún’, Telegael agus Eo Teilifís. Tá compántas nua drámaíochta, Punch Drunk Theatre, bunaithe ag Kate le ceathrar dá cairde, agus ba é ‘How Jane Brown Grew Her Fingers and Toes’ an chéad léiriú a bhí acu (Samhradh 2003).


Eithne Ní Enrí (Rita)
Eithne is a member of Aisteoirí an Spidéil and has acted on both stage and television in recent years. She has presented the music and chat show ‘Síbín’ on TG4 and worked on Jim Henson’s puppet series ‘The Hoobs’.

Is ball í Eithne Ní Enrí d’Aisteoirí an Spidéil agus tá go leor aisteoireachta stáitse agus teilifíse déanta aici le blianta beaga anuas. D’oibrigh Eithne mar láithreoir ar an gclár ceoil agus cainte ‘Síbín’ agus bhí baint aici chomh maith leis an gclár puipéadóireachta do pháistí, ‘Na Hoobs’.

Páidí Ó Lionáird (Conor)
Páidí is a native of Cúil Aodha in the Cork Gaeltacht area of Muskerry. He has acted on stage in London, Dublin, Belfast and Cork and in other parts of Ireland. He has spent the past six years working on various programmes on TG4 and anchors TG4’s live Saturday night show ‘Ardán’.

Is as Cúil Aodha i nGaeltacht Mhúscraí i gCorcaigh é Páidí. Tá sé tar éis roinnt mhaith aisteoireachta stáitse a dhéanamh i Londain, i mBaile Átha Cliath, i mBéal Feirste agus i gCorcaigh, agus i go leor áiteanna eile in Éirinn. Tá sé bliana caite aige anois ag obair ar chláracha éagsúla ar TG4 agus is é láithreoir ‘Ardán’, an clár beo a bhíonn ar siúl ar an stáisiún oíche Shathairn.

Tom Ó Suilleabháin (Stiofán)
Tom has acted in many theatre and television productions, including ‘On Home Ground’ and ‘Fergus’s Wedding’ for RTÉ.

Tá go leor aisteoireachta stáitse agus teilifíse déanta ag Tomás, na cláracha ‘On Home Ground’ agus ‘Fergus’s Wedding’ do RTÉ san áireamh.

Muireann Ahern (Bríd Úna)
Muireann is an experienced theatre and film actor. She has worked extensively as a drama practitioner in an educational context and is currently Education Officer with TEAM Educational Theatre Company.

Tá taithí mhaith ag Muireann ar aisteoireacht stáitse agus teilifíse. Tá suim faoi leith aici sa drámaíocht i gcúrsaí oideachais and tá sí ag obair mar Oifigeach Oideachais leis an gcompántas TEAM faoi láthair.

Maighréad Ní Chonghaile (Réiltín)
Maighréad has acted in a number of films, including the European co-production ‘How Harry Became a Tree’, and ‘Conamara’.

Tá Maighréad tar éis a bheith páirteach i roinnt scannán, ina measc ‘How Harry Became a Tree’, comhléiriú idir comhlachtaí i dtíortha éagsúla, agus ‘Conamara’.

Bernard Ó Duibheannaigh (Mánas)
Bernard Ó Duibheannaigh was born in the Donegal Gaeltacht of Rann na Feirste and took an interest in acting while he was still at school. He is an active member of the Gaoth Dobhair actors group and has had parts in a number of Irish language television productions.

Rugadh Bernard Ó Duibheannaigh i Rann na Feirste in iarthuaisceart Dhún na nGall. Chuir sé suim san aisteoireacht agus é fós ar scoil. Tá sé gníomhach leis an gcumann drámaíochta Aisteoirí Ghaoth Dobhair agus tá sé tar éis a bheith páirteach i roinnt cláracha teilifíse freisin.