Guests
Guests - Week 9  

buy the book and dvd

 

Seán Ó Tarpaigh
Seán Ó Tarpaigh was born in 1960 in Kilkelly, Co. Mayo. He went to Bolton Street College in Dublin where is got a degree in quantity surveying.

He has been living in Galway since 1995, the year he started work as the arts director of An Taibhdhearc, the Irish language theatre. He remained in that job until 1997.

Before he started acting, Seán had a number on interesting jobs; when he was 19, for example, and attending college, he went to Africa for three months as he was thinking of becoming a priest. He worked in a German tourist office and was a youth hostel warden in Co. Wicklow.

He decided to go to college in London to study English, but the only course available was English and Drama. He thought at the time that he would concentrate on the English course for the most part, but soon found that drama interested him to a greater extent. This is where his interest in drama really began.

At the moment he is well-known for playing the character Tom in TG4’s ‘Ros na Rún’, and has appeared in the soap since the beginning.

He started doing yoga in 1996 when is was working in ‘Ros na Rún’ and in An Taibhdhearc. He was under a lot of pressure due to the fact that he had two jobs and took up a yoga class during his lunch hour - and the rest is history!

As well as doing yoga, his other pastimes are swimming and walking. .


Rugadh Seán Ó Tarpaigh i 1960 i gCill Cheallaigh, Contae Mhaigh Eo. D’fhreastail sé ar Choláiste Shráid Bholton i mBaile Átha Cliath áit ar bhain sé amach céim sa tsuirbhéireacht cainníochta.

Tá cónaí air i nGaillimh ó bhí 1995 ann, an bhliain a chuaigh sé i mbun oibre mar stiúrthóir ealaíne ar an Taibhdhearc, an amharclann Ghaeilge. D’fhan sé sa phost sin go dtí 1997.

Sula ndeachaigh sé leis an aisteoireacht, bhí roinnt postanna suimiúla ag Seán; nuair a bhí sé naoi mbliana déag, cuir i gcás, agus ag freastal ar an gcoláiste, chaith sé trí mhí san Afraic de bharr go raibh sé ag smaoineamh ar dhul leis an tsagartóireacht. Chaith sé sealanna freisin ag obair in oifig eolais do thurasóirí sa Ghearmáin agus i mbrú óige i gCill Mhantáin.

Chinn sé ar a dhul go Londain chun staidéar a dhéanamh ar an mBéarla, ach ba é an t-aon chúrsa a bhí ar fáil ná Béarla agus Drámaíocht. Mheas sé ag an am go ndíreodh sé a aird ar an gcúrsa Béarla den chuid is mó, ach thuig sé tar éis tamaill go raibh níos mó spéise aige sa drámaíocht. Ba ag an am seo a thosaigh sé ag cur suime sa drámaíocht i gceart.

Faoi láthair, tá aithne ag pobal na tíre seo air mar Tom i ‘Ros na Rún’ ar TG4, agus tá sé le feiceáil sa sobal sin ó thosaigh sé.

Thosaigh sé ag déanamh yoga sa bhliain 1996 nuair a bhí sé ag obair le ‘Ros na Rún’ agus leis an Taibhdhearc. Bhí sé faoi bhrú an-mhór de bharr go raibh dhá phost aige agus thosaigh sé ar rang yoga ag am lóin chun faoiseamh a fháil ón mbrú.

Chomh maith le bheith ag déanamh yoga, is maith leis a bheith ag snámh agus dul ar shiúlóidí.