Guests
Guests - Week 8  

buy the book and dvd

 

Antaine Ó Donnaile
Antaine Ó Donnaile is originally from Armagh and works as a broadcaster and producer with BBC Northern Ireland’s Aonad na Gaeilge. He works both in radio and in television. His fly-on-the-wall documentary series about a GAA club from Silverbridge in Armagh, ‘Gaelic Passions’, was broadcast on the BBC at the end of 2003. Antaine acted as director, cameraman and soundman during the making of the series, and also did the editing and narration himself. This was the first time that he had participated in such a major video journalism project, he says.

He is producer of the new weekly magazine programme, ‘SRL’, which can be seen on BBC 2 Northern Ireland each Monday, commencing on the 26th January and running for ten weeks.

Antaine attended the University of Ulster, Coleraine and graduated with a degree in Irish Studies. He was subsequently awarded a PhD for his sociolinguistic study of the Irish of the Gaoth Dobhair Gaeltacht in Donegal.

Antaine has been with the BBC since 1995 and is married with one child. His main interest outside broadcasting is drama.


Is as Ard Mhacha ó dhúchas é Antaine Ó Donnaile agus tá sé ag obair mar chraoltóir agus mar léiritheoir le hAonad na Gaeilge in BBC Thuaisceart Éireann. Bíonn sé ag plé le cláracha raidió agus cláracha teilifise. Craoladh a shraith faoi chumann peile i mBéal Átha an Airgid, Contae Ard Mhacha, ‘Gaelic Passions’, ar an BBC ag deireadh 2003. Ba é Antaine an stiúrthóir, fear ceamara agus fear fuaime le linn an taifeadta, agus rinne sé féin an eagarthóireacht agus an tráchtaireacht chomh maith. Ba é seo an tionscadal is mó físiriseoireachta a raibh sé páirteach ann go dtí sin, a deir sé.

Is é Antaine léiritheoir an irischláir nua, ‘SRL’, atá le feiceáil gach oíche Luain ar BBC 2 Thuaisceart Éireann, ag tosú ar an 26 Eanáir agus ag leanúint ar aghaidh deich seachtaine.

D’fhreastail Antaine ar Ollscoil Uladh, Cúil Raithin agus bhain sé céim amach sa Léann Éireannach ansin. Ina dhiaidh sin, bronnadh PhD air as a staidéar sochtheangeolaíoch ar Ghaeilge Ghaoth Dobhair i nGaeltacht Dhún na nGall.

Tá Antaine leis an BBC ó bhí 1995 ann agus tá sé pósta agus duine amháin clainne aige. Le cois na craoltóireachta, tá suim aige chomh maith i gcúrsaí drámaíochta.