Guests
Guests - Week 7  

buy the book and dvd

 

Louis de Paor
The poet, song-writer and scholar Louis de Paor was born in Cork in 1961. He remembers his father taking a very active interest in his children’s learning and encouraging them to acquire Irish. “He bribed us on occasion by paying us to read books in Irish when we were teenagers!" says de Paor.

De Paor has been working as Director of the Centre for Irish Studies at the National University of Ireland, Galway for several years now. As well as having published five volumes of poetry, he has co-written many songs, in both Irish and English, with his long-time friend and fellow-Corkman John Spillane. They have won Raidió na Gaeltachta’s Réalta contest on two occasions.

De Paor emigrated to Australia in 1987 and spent nine years there before returning to live in Galway. He was granted a writer’s fellowship by the Australia Council in 1995. He has received many awards for his work over the years and was the recipient of the ‘Lawrence O’Shaughnessy Award’ in 2000 – the first poet in Irish to achieve that distinction.

He now lives in Oughterard in Co. Galway with his wife and five children.


Rugadh an file, cumadóir amhrán agus scoláire Louis de Paor Paor i gCorcaigh sa bhliain 1961. Is cuimhin leis gur léirigh a athair spéis mhór in oideachas a chlainne agus gur spreag sé iad go háirithe leis an nGaeilge a fhoghlaim. Deir sé go dtugadh an t-athair breabanna dóibh uaireanta trí iad a íoc as leabhair a léamh as Gaeilge agus iad ina ndéagóirí!

Tá de Paor ag obair mar Stiúrthóir ar Ionad an Léinn Éireannaigh in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh le roinnt blianta anuas. Le cois cúig leabhar filíochta a fhoilsiú, tá roinnt mhaith amhrán, idir chinn Ghaeilge agus chinn Bhéarla, comhscríofa aige lena sheanchara as Corcaigh John Spillane. Tá comórtas amhrán Raidió na Gaeltachta, Réalta, buaite acu faoi dhó go dtí seo.

Chuaigh de Paor ar imirce chun na hAstráile i 1987 agus chaith sé naoi mbliana ansin sular fhill sé le cur faoi i nGaillimh. Bhronn an Australia Council comhaltacht air i 1995. Tá go leor gradam buaite aige thar na blianta, ina measc an Lawrence O’Shaughnessy Award sa bhliain 2000 – an chéad fhile Gaeilge ar bronnadh an gradam seo riamh air.

Tá cónaí air anois in Uachtar Ard, Contae na Gaillimhe lena bhean agus cúigear clainne.