Guests
Guests - Week 3  

buy the book and dvd

 

Cian Ó Cíobháin
Cian Ó Ciabháin (www.beo.ie/2002-08/agallamh.asp) was born in Cork city in 1975, but grew up beside the village of Ballyferriter in the Kerry Gaeltacht. He has been living in Galway since 1993. He graduated with a degree in Irish and English from the National University Of Ireland, Galway in 1996, and then spent a year studying applied communications.

Cian has worked with Raidió na Gaeltachta since 1999 and he presents the music programme ‘An Taobh Tuathail’ on that station four nights a week. He has done some work with RTÉ’s 2FM as well.

Cian works in clubs as a DJ on a regular basis. He began his own club, 110th Street, in 1998 and it attracts around 850 each fortnight to the GPO night club in Galway.

Cian was interested in music from a very young age; the first record he bought was Madonna’s ‘Like a Virgin’ and he still listens to it! He started DJing when he was in secondary school, at discos around the country. He has great respect for Cyril Briscoe, a famous DJ from Aran. His hobbies are reading, walking and watching movies.


Rugadh Cian Ó Ciabháin (www.beo.ie/2002-08/agallamh.asp) i gCorcaigh i 1975, ach d’fhás sé aníos in aice le Baile an Fheirtéaraigh i nGaeltacht Chiarraí. Tá sé ag cur faoi i nGaillimh ó bhí 1993 ann. Bhain sé céim amach sa Ghaeilge agus sa Bhéarla ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh i 1996, agus chaith sé bliain ansin ag déanamh staidéir ar an gcumarsáid fheidhmeach.

Tá Cian ag obair le Raidió na Gaeltachta ó bhí 1999 ann agus cuireann sé an clár ceoil ‘An Taobh Tuathail’ i láthair ar an stáisiún sin ceithre oíche sa tseachtain. Tá roinnt oibre déanta aige le stáisiún popcheoil RTÉ, 2FM, chomh maith.

Bíonn Cian ag obair mar dhioscmharcach ar bhonn rialta. Chuir sé tús lena chlub féin, 110th Street, i 1998, agus meallann sé suas le 850 duine chuig an gclub oíche The GPO i nGaillimh gach coicís.

Thosaigh Cian ag cur spéise sa cheol agus é fós an-óg; ba e ‘Like a Virgin’ le Madonna an chéad cheirnín a cheannaigh sé agus éisteann sé leis fós! Thosaigh sé ag obair mar dhioscmharcach agus é fós sa mheánscoil, ag dioscónna ar fud na tíre. Tá ardmheas aige ar Cyril Byrne, dioscmharcach clúiteach as Árainn.

Is maith leis a bheith ag léamh, ag dul ar shiúlóidí agus ag breathnú ar scannáin, nuair a bhíonn am saor aige.