Guests
Guests - Week 18  

buy the book and dvd

 

Aoife Ní Chonchúir
Aoife Ní Chonchúir was born in 1975 in Cill Chúile, beside Baile na nGall in the west Kerry Gaeltacht. She attended secondary school in Dingle and then went to University College Galway (now NUI Galway) in 1993, graduating with a BA in Irish and Spanish in 1997.

Aoife was presenter of the ‘Imigh le Sruth’ series, broadcast on TG4, January to March 2004. During the making of the programme, she travelled from Lake Itasca in Minnesota (near the border with Canada) to New Orleans over a nine-week period, meeting a wide variety of interesting people and having many adventures.

Aoife has travelled extensively in South America and she lived in Mexico for several months in 2002. Columbia and Venezuela are two of her favourite countries.

Aoife teaches Irish to adults in Dublin, and has worked for many different organizations, including Gael Linn, Sult and the Adult Eductation Deparment in University College Dublin.

Her pastimes are reading, walking and watching films.


Rugadh Aoife Ní Chonchúir i 1975 i gCille Chúile, baile fearainn atá in aice le Baile na nGall i nGaeltacht Chiarraí. D’fhreastail sí ar an meánscoil sa Daingean agus chuaigh sí ar aghaidh go Coláiste na hOllscoile, Gaillimh (Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, mar a thugtar air anois) sa bhliain 1993. Bhain sí céim amach sa Ghaeilge agus sa Spáinnis i 1997.

Ba í Aoife láithreoir na sraithe ‘Imigh le Sruth’, atá á craoladh ar TG4 idir Eanáir agus Márta 2004. Agus na cláracha sin á dtaifeadadh, thaistil Aoife ó Loch Itasca i Minnesota (in aice le teorainn Cheanada) go New Orleans thar tréimse naoi seachtaine, bhuail sí le go leor daoine suimiúla agus tharla neart eachtraí iontacha di.

Tá roinnt mhaith taistil déanta ag Aoife i Meiriceá Theas agus chónaigh sí i Meicsiceo ar feadh cúpla mí sa bhliain 2002. Chuaigh dhá thír go háirithe, an Cholóim agus Veiniséala, i bhfeidhm go mór uirthi.

Tá Aoife ag múineadh Gaeilge do dhaoine fásta i mBaile Átha Cliath agus tá sí tar éis a bheith ag obair le go leor eagraíochtaí éagsúla, ina measc Gael Linn, Sult agus Roinn an Oideachais Aosaigh sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Is maith léi a bheith ag léamh, dul ar shiúlóidí agus dul chuig scannáin.