Guests
Guests - Week 16  

buy the book and dvd

 

Eoghan Ó Neachtain
Eoghan Ó Neachtain, originally from the Conamara Gaeltacht, is well known as a rugby commentator and pundit on TG4.

Eoghan worked for many years as Army Press and Public Relations Officer and, on leaving the Defence Forces in the Summer of 2000, joined the Dublin-based company, Gallagher and Kelly PR. He then moved to the Electricity Supply Board where he initially worked as External Communications Manager, before being appointed Public Affairs Manager.

Eoghan holds a masters degree from the School of Communications in Dublin City University. He lives with his family in Kildare.


Is as Conamara ó dhúchas é Eoghan Ó Neachtain agus tá aithne mhaith ag an bpobal air de bharr na hoibre a dhéanann sé go rialta mar thráchtaire agus saineolaí ar chláracha rugbaí TG4.

D’oibir Eoghan ar feadh roinnt mhaith blianta mar Oifigeach Preasa agus Caidrimh Phoiblí an Airm agus, ar fhágáil na bhFórsaí Cosanta dó i Samhradh na bliana 2000, fuair sé post leis an gcomhlacht Gallagher and Kelly PR i mBaile Átha Cliath. Bhog sé ina dhiaidh sin go dtí Bord Soláthair an Leictreachais, áit ar oibir sé mar Bhainisteoir Cumarsáide Eachtraí ar dtús, sular ceapadh mar Bhainisteoir Gnóthaí Poiblí é.

Tá máistreacht ag Eoghan ó Scoil Chumarsáide Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá sé féin agus a chlann ina gcónaí i gCill Dara.