Guests
Guests - Week 15  

buy the book and dvd

 

Seán Mac Réamoinn
Seán Mac Réamoinn was born in Kilkenny but has been living in Dublin for seven years now. He trained as an account in the Waterford Institute of Technology and subsequently spent a year lecturing with Fiontar, the centre in Dublin City University (DCU) which offers enterprise education through Irish.

In 1998 he began working with the Horizon Technology Group. He moved to Zamano in 2000 and is now Managing Director of the company. Zamano was founded by several of the fourth year students whom Seán taught in Fiontar and they decided to offer him a job at the end of the academic year!

Zamano is based in Dublin and London and provides mobile products and services to network operators, the media and major companies throughout Europe. Smart Ass, the company’s interactive trivia game, has proved a major success at home and abroad.

Seán is married and has one child.


Rugadh Seán Mac Réamoinn i gCill Chainnigh ach tá cónaí air i mBaile Átha Cliath anois le seacht mbliana. Bhain sé cáilíocht amach mar chuntasóir in Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge agus chaith sé bliain ansin ag léachtóireacht i bhFiontar, an t-ionad in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) a chuireann oideachas fiontraíochta ar fáil trí mheán na Gaeilge.

I 1998, thosaigh sé ag obair leis an Horizon Technology Group, ach bhog sé go Zamano sa bhliain 2000, áit a bhfuil sé ag obair mar Stiúrthóir Bainistíochta ó shin. Roinnt mac léinn ceathrú bliain de chuid Fiontar a chuir tús le Zamano agus rinne siad post a thairiscint do Sheán ag deireadh na bliana acadúla!

Tá Zamano lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus i Londain agus soláthraíonn an comhlacht táirgí agus seirbhísí soghluaiste d’oibritheoirí gréasáin, do na meáin chumarsáide agus do chomhlachtaí móra ar fud na hEorpa. Tá an-ráchairt ar Smart Ass, cluiche idirghníomhach trivia an chomhlachta, in Éirinn agus thar lear.