Guests
Guests - Week 13  

buy the book and dvd

 

Máire Eilís Ní Fhlátharta
Máire Eilís Ní Fhlátharta is an actress best known for her portrayal of Caitríona in TG4’s soap ‘Ros Na Rún’, a programme she has appeared in since it began in 1996. She is a native of An Spidéal in Conamara, where she still lives.

Máire Eilís attended the Regional Technical College in Galway and graduated with a degree in Catering Management. She subsequently studied Applied Communications in NUI Galway at post-graduate level.

Máire Eilís was the Galway Rose of Tralee in 1995, and also worked for over a year as fashion editor of Galway-based Magpie magazine. She is still involved in the modelling business, often acting as compere in fashion shows organized by the Catwalk Modelling Agency. She was on the organizing committee several years ago of the charity fashion show in which actors from ‘Ros na Rún’ and ‘Fair City’ participated, and also acted as co-host.

Máire Eilís enjoys walking, shopping and travelling. She has been to many European countries, Thailand and Australia. She is a frequent visitor to Spain and the United States.

Caitríona, the character played by Máire Eilís in ‘Ros na Rún’, is described on the programme’s website as follows:

Caitríona is a young, fashion-conscious and sexy woman. She is very self-confident. Caitríona sees herself as the star performer in whatever company she finds herself. She rarely gets involved in serious romances. She is intelligent and ambitious but has a self- centred streak. She can be quite selfish, impatient, resentful and sharp. She loves gossip and often pursues the big ‘scoop’ that will land her the glory. Often she can be single-minded and doesn’t mind stepping on other people’s toes. She can be quite bitchy, especially with people who cross her and prevent her from getting what she wants. This, coupled with her tendency to gossip, does not make her a hugely popular figure in Ros na Rún. She is always on the lookout for something better: a better man, a better job, a better angle on a story or simply a better life – the big break that will take her from the mean streets of Raidió Pobail Ros na Rún to international stardom.


Is aisteoir í Máire Eilís Ní Fhlátharta, agus is i ról Chaitríona i sobal TG4 ‘Ros na Rún’ a bhfuil aithne ag go leor daoine uirthi. Tá sí leis an gclár sin ó thosaigh sé i 1996. Is as an Spidéal i gConamara ó dhúchas í agus tá cónaí uirthi ansin fós.

D’fhreastail Máire Eilís ar an gColáiste Réigiúnach i nGaillimh, áit ar bhain sí céim amach i mBainistíocht Lónadóireachta. Rinne sí staidéar ina dhiaidh sin ar an gCumarsáid Fheidhmeach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ag leibhéal iarchéime.

Ba í Máire Eilís ionadaí na Gaillimhe i gcomórtas Rós Thrá Lí i 1995, agus d’oibir sí ar feadh breis agus bliain mar eagarthóir faisin ar an iris Magpie, foilseachán a bhí lonnaithe i nGaillimh. Tá baint aici fós le tionscal na mainicíneachta agus bíonn sí ina bean tí go minic le linn seónna faisin a reáchtálann an Catwalk Modelling Agency. Roinnt blianta ó shin bhí sí ar choiste eagraithe an tseó faisin le haghaidh carthannachta ina raibh aisteoirí as ‘Ros na Rún’ agus ‘Fair City’ páirteach, agus ba í duine de na láithreoirí chomh maith.

Is maith le Máire Eilís dul ar shiúlóidí, a bheith ag siopadóireacht, agus ag taisteal. Tá go leor de thíortha na hEorpa feicthe aici, mar aon le tíortha níos faide i gcéin mar an Téalainn agus an Astráil. Téann sí chun na Spáinne agus go dtí Stáit Aontaithe Mheiriceá ar bhonn rialta.

Is mar seo a chuirtear síos ar Chaitríona, carachtar Mháire Eilís i ‘Ros na Rún’, ar shuíomh an chláir:

Is bean óg, ghnéasúil, mhuiníneach í Caitríona. Tá an-suim aici i gcúrsaí faisin. Breathnaíonn sí uirthi féin mar phríomhphearsa aon chomhluadair ina mbíonn sí. Ní minic a thiteann sí i ngrá ceart. Is duine cliste agus uaillmhianach í, ach ní bhíonn ar a hintinn ach í féin. Go minic, is ar mhaithe léi féin amháin a dhéanann sí rudaí. Tá sí in ann a bheith mífhoighdeach, géar, díoltasach. Is maith léi biadán agus ráflaí agus is minic í ar thóir ‘nuacht te bruite’ chun clú agus cáil a bhaint amach. Is cuma léi cur isteach ar dhaoine eile chun a mian a bhaint amach. Tá sí in ann raic a tharraingt, go mór mór le daoine atá ag cur ina haghaidh. Dá bharr seo, agus de bharr a dúil i mbiadán agus i ráflaí, níl mórán measa ag muintir na háite uirthi. Bíonn sí i gconaí ag iarraidh a deis a thapú: fear níos fearr, post níos fearr, scéal níos fearr nó, ár ndóigh, saol níos fearr – aon deis a dhéanfaidh réalt idirnáisiúnta di.