Guests
Guests - Week 12  

buy the book and dvd

 

Mairéad Ní Fhlátharta
Mairéad Ní Fhlátharta is from Baile an tSléibhe in Spiddal, County Galway and is 23 years old. She has two sisters and four brothers.

She attended Mary Immaculate College in Limerick from 1998 to 2001, where she trained to be a primary school teacher. She began teaching in the Meath Gaeltacht of Ráth Cairn in 2001 and is currently teaching the high infants class.

Mairéad is living in rented accommodation in Navan with four other teachers, all friends of hers from college, but she would like to own a house of her own in the locality in the future. In this programme, Sharon accompanies her as she goes to see a house that is for sale in Ráth Cairn.

Mairéad is highly-regarded as a sean-nós singer and she came second in Corn Uí Riada and Comórtas na mBan, two prestigious competitions held during the annual Oireachtas festival.

Her pastimes are music, socialising, drama and shopping.


Is as Baile an tSléibhe in aice leis an Spidéal i nGaillimh í Mairéad Ní Fhlátharta agus tá sí trí bliana is fiche d’aois. Tá beirt deirfiúracha agus ceathrar deartháireacha aici.

D’fhreastail sí ar Choláiste Mhuire Gan Smál i Luimneach idir 1998 agus 2001, áit ar bhain sí cáilíocht amach mar mhúinteoir bunscoile. Thosaigh sí ag múineadh i nGaeltacht Ráth Cairn i gContae na Mí in 2001, agus tá sí ag plé leis na naíonáin mhóra faoi láthair.

Tá teach ar cíos san Uaimh ag Mairéad agus ceathrar múinteoirí eile, cairde dá cuid ón gcoláiste, ach ba mhaith léi teach dá cuid féin a bheith aici sa cheantar amach anseo. Sa chlár seo, téann Sharon in éineacht léi agus í ag breathnú ar theach atá ar díol i nGaeltacht Ráth Cairn.

Tá an-mheas ag daoine ar Mhairéad mar amhránaí agus tá an dara háit bainte amach aici le roinnt blianta anuas in dhá chomórtas mór le rá, Corn Uí Riada agus Comórtas na mBan, a bhíonn ar siúl le linn fhéile an Oireachtais.

Tá suim aici sa cheol, ag dul amach go sóisialta, sa drámaíocht agus sa tsiopadóireacht.