Guests
Guests - Week 1  

buy the book and dvd

 

Aoife Ní Thuairisg
Aoife Ní Thuairisg was born in Inverin in Conamara and has two brothers and one sister. Before working in television, she ran her own business, a mobile sweet shop. She started working as a presenter on TG4 in 1997, after she did a screen test for the station. She now presents the weather and is also a continuity announcer. She has presented various programmes in the past, including ‘Ceol Tíre’, the popular country music show, and the ‘Féilte’ series. She has also produced several programmes herself.

Aoife still lives in the area in which she grew up and she loves the atmosphere and the people there. She regards her grandmother, who played a big part in her life when she was young, as the person who has influenced her most.

Aoife has been to many countries, including Italy, Spain, Portugal, Mexico, the United States and Thailand.


Rugadh Aoife Ní Thuairisg in Indreabhán i gConamara agus tá beirt deartháireacha agus deirfiúr amháin aici. Sula raibh sí ag obair in earnáil na teilifíse, bhí a gnólacht féin aici – siopa soghluaiste milseán. Fuair sí post mar láithreoir le TG4 i 1997 tar éis di triail ceamara a dhéanamh. Cuireann sí an aimsir i láthair anois agus is bolscaire leanúnachais í chomh maith.

Tá sí tar éis réimse cláracha a chur i láthair, ina measc ‘Ceol Tíre’ agus ‘Féilte’, agus léirigh sí féin roinnt cláracha chomh maith. Tá Aoife fós ina cónaí sa cheantar inar tógadh í agus is breá léi an t-atmaisféar agus na daoine ansin. Deir sí gurb í a seanmháthair, a raibh ról lárnach aici ina saol agus í ag éirí aníos, an duine is mó atá tar éis dul i bhfeidhm uirthi.

Tá roinnt mhaith taistil déanta ag Aoife, agus i measc na dtíortha ina raibh sí tá an Iodáil, an Spáinn, an Phortaingéil, Meicsiceo, na Stáit Aontaithe agus an tSéalainn.