RTÉ One, Thursday, 7.00pm
Scannal

Scannal - Cás Sheedy

Dé Luain Mí Feabhra 2008 RTÉ ONE 19.30

An ciúgiú lá déag de mhí Márta 1996, gnáth-thráthnóna Aoine - bhí Anne agus John Ryan ag bailiú a bpáistí ón linn snámha áitiúl i dTamhlacht. Ach ní raibh a fhios acu go raibh deireadh lena saol mar ab eol dóibh é.... Ní raibh a fhios acu go dtiocfadh scannal náisiúnta as eachtraí an lae seo ach go ndéanfaí dearmad ar a n-ainmeacha siúd.

Dúirt finnéithe a chonaic an tubaist an tráthnóna Aoine sin, gur eitil spórtcharr Philip Sheedy seasca troigh tríd an aeir ar nós diúracain, agus gur thuirling ar bharr ghluaisteán mhuintir Ryan. Maríodh Anne agus gortaíodh a fear céile agus na páistí go dona.

Gabhadh Philip Sheedy ar an láthair.

Ciontaíodh é i dTiomáint Dhainséarach ag cúisiú báis, agus gearradh téarma príosúnachta 4 bliana air.

B'shin deireadh an scéal, nó sin a síleadh. Rinne John Ryan agus a pháistí a ndícheall aghaidh ar a thabhairt ar an saol gan Anne. Ach i mí Feabhra 1999, cé a chonacthas ag siúl saor timpeall bhaile Thamhlacht ach Philip Sheedy.

D'fhás scannal náisiúnta as scoileadh saor Philip Sheedy, scannal a bhain craitheadh as aos dlí agus polaitíochta na tíre. D'éirigh Breitheamh de chuid na hArd Chúirte (Cyril Kelly) agus Breitheamh de chuid na Cúirte Uachtaraí (Hugh O'Flaherty) as oifig dá bharr, chomh maith le cláraitheoir condae Bhaile Átha Cliath. Ach ardaíodh ceisteanna faoi nascanna polaitiúla agus tarraingíodh an Taoiseach Bertie Ahern isteach sa chonspóid.

Ansin nuair a bhí an cuma air go raibh deireadh leis an scéal chur an tAire Airgeadais Charlie McCreevy ainm an tIar-Bhreitheamh Hugh O'Flaherty chun tosaigh i gcóir post mór i mBanc Infheistíochta na hEorpa. Bhí Scannal Sheedy ar ais sna cinnlínte agus bheadh cúpla casadh eile sa scéal sular dtagadh sé chun críche.

Tuairisceoir: Fachtna Ó Drisceoil

Léiritheoir: Kevin Cummins

What's On