RTÉ One, Monday, 8.30pm
Mamó

Programme 4: Tír Chonaill

MamóMamóMamó

An tseachtain seo beidh Mamó le muintir Mhic Ruairí i Rann na Feirste, Contae Dhún na nGall. Triúr mac atá ag Hugh and Geraldine; Ódhrán 11, Fianán 9 agus Tiernán 5. 'An Triúr Ríthe'. Tá sceideal lán ghníomhaíochtaí ag na gasúir ón dornálaíocht go ceachtanna giotáir go hobair bhaile. Seo líon tí gnóthach gan am le spáráil acu. Ní thagann críoch ar obair Hugh agus Geraldine, sa chistin go háirithe; is é a deir Hugh, 'ní dhruidtear an chistin'. Fadhb ar leith é am luí le Tiernán óg aigeanta. Cuidíonn Mamó leis an teaghlach roinnt gnás simplí a thoiseacht a chuideodh le cúrsaí an tí a reáchtáil níos réidhe, agus a chruthódh am breise do Mhamaí agas do Dheaidí.

Dea-nósanna ag tábla na cistine:
Tá tábhacht le dea-bhéasa, ag tábla na cistine go háirithe. Ba chóir go n-íosfadh an teaghlach iomlán i gcuideachta a chéile agus ba chóir do pháistí i gcónaí fanacht leis na tuismitheoirí sula suifidh siad ag an tábla.

Páistí agus Obair Tí:
Cuireann Mamó ar a súile do Hugh agus Geraldine gur chóir a bheith ag dúil leis na páistí óga fiú cuidiú le cúrsaí an tí, cóiriú an tábla, mar shampla, tógáil soithí salacha srl. Ba chóir fosta iad a spreagadh chun cuidiú le hullmhú bia, áireamh srl, rudaí a bhfuil spraoi agus foghlaim iontu. Cuideoidh na gnáis seo le smacht agus neamhspleáchas a fhorbairt sna páistí.

Teorainneacha:
Leagann Mamó béim ar thábhacht rialacha/teorainneacha a shocrú agus nascann an chomhairle seo iomlán na comhairle le chéile. Mar shampla, cosc ar ghreamanna gasta idir bhéilí - ba chóir bia a ithe in am béile. Cuirfidh sé seo tuilleadh ama ar fáil do Hugh agus Geraldine.

Gnáis dhearfacha am luí:
Tugann Mamó comhairle shimplí do mhuintir Mhic Ruairí ar ghnáis am luí do pháistí óga. Molann sí gach ábhar seachráin a bhogadh amach as seomra an pháiste; leabhair, bréagáin, fiú gloine uisce. Molann sí fosta gan scéal am luí a léamh sa seomra luí nó ba chóir go mbeadh an seomra luí ann do chodladh amháin. Molann sí, agus é ag druidim le ham luí, go gcruthódh na tuismitheoirí atmaisféar, ciúin suaimhneach sa teach.

A thuismitheoirí, ná dearmadaigí bhur gcaidreamh féin:
Coinnígí lách agus álainn é; bíodh am le chéile agaibh, gan pháistí gach lá. Leathuair san oíche, scairt ghutháin le linn an lae. Gabhaigí amach le chéile uair amháin sa tseachtain; mura dtig libh, gabhaigí i bhur dteaghlach, agus coinnígí an bhéim ar bhur gcúrsaí féin seachas cúrsaí na bpáistí; déanaigí cinnte go bhfuil sé cairdiúil don teaghlach. Ná múchaigí a chéile ach oiread, tugaigí ábhair eile isteach sa chaidreamh, nó ní bheidh ann ach caint, caint, caint ar na páistí. Imeoidh siad am éigin!

 

What's On