Nuacht an Tuaiscirt: Luna Mc Kinney

Nuacht an Tuaiscirt: Luna Mc Kinney

Luna Mc Kinney

Cuireadh Stephen Mc Kinney, fear 41 bliain d'aois as Dún na nGall siar faoi choinneáil nuair a tháinig sé os comhair na cúirte ar an Ómaígh inniu agus é cúisithe as a bhean chéile Luna Mc Kinney a dhúnmharú agus as drugaí a bheith ina sheilbh.  Tá sé curtha ina leith gur dhúnmharaigh sé Luna Mc Kinney le linn daofa a bheith ar saoire le beirt pháiste ar bhád pléisiúrtha ar Loch Éirne i mí Aibreán.  Tuairiscíodh ag an am gur thit sí isteach sa loch ach i ndiaidh do na Póilíní athbhreithniú a dhéanamh ar an chás thug siad le fios gur cás dúnmharaithe atá a fhiosrú acu anois.  Diúltaíodh banna do Stephen Mc Kinney mar go rabhthar imníoch go bhfágfadh sé an tír.  Beidh sé os comhair na cúirte arís in Inis Ceithleann De Luain.

Ionsaí

Tiocfaidh fear os comhair na cúirte i Muineachán De hAoine agus é cúisithe as ionsaí tromchúiseach a dhéanamh ar thiománaí bus as Dún na nGall.  Bhí seirbhís bus John Mc Ginley as Machaire Rabhartaigh ar an bhealach go Baile Átha Cliath De Domhnaigh nuair a tharla an eachtra.  Bhí an bus stoptha i Muineacháin agus bhí an fear gur as an tSiria do ag iarraidh a ghabháil isteach ar an bhus ach bhí an bus lán.  Nuair a chur an tiománaí in iúl don fhear nach raibh suíochán ar bith fágtha ar an bhus rinne sé ionsaí ar an tiománaí.  Briseadh gaosán an tiománaí agus bhain gortaithe cloigne dó mar gheall ar an eachtra agus b'éigean cóir leighis a chur air san otharlann.  Cuireadh an fear siar faoi choinneáil agus beidh sé os comhair na cúirte i Muineachán De hAoine.
 

Tiomaint chontúirteach


Cuireadh siar faoi choinneal fear óg as Bealach Féich ag suí do chúirt chuarda Leitir Ceannainn inniu, agus é cúisithe as tiomaint chontúirteach a bá chúis le bas beirt bhan.  Phléadáil Dermot Dowd, atá ceithre bliana agus fiche d'aois ciontach as tiomaint chontúirteach a bá chúis le bás Kiara Baird, naoi mbliana déag d'aois agus a cara Maria Wallace 38 bliain d'aois.  Tharla an taisme ar Bhóthar Ghleann Fhinne, i mbaile Bhealach Féich ar an aonú lá fichead de Mheán Fómhair 2016.

Vodafone

Tá fearg léirithe ag cuid mhór daoine in Iar Thuaiscirt Dhún na nGall faoina deacrachtaí móra atá le Seirbhís Gutháin Vodafone le níos mó nó seachtain.  Deir daoine nach bhfuil sásamh ar bith a fháil acu ó Vodafone agus go n-insítear daofa nach bhfuil aon deacracht.  Tá siad ag iarraidh ar Vodafone na deacrachtaí atá ann a choiriú chomh luath agus is féidir.  Deir Príomhoide Phobalscoil Ghaoth Dobhair Séamus Ó Briain gur léiriú measartha cruinn ar na scoltacha an t-eolas atá foilsithe i dtuarascáil bhliantúil atá san Irish Times inniu.  Tá eolas san Nuachtán faoi líon na scoláirí  a théann ar aghaidh go Coláistí 3ú Leibhéil.  Léirítear sa tuarascáil gur Scoltacha Príobháideacha agus Scoltacha lán Ghaeilge is fearr, ó thaobh líon na ndaltaí a théann ar aghaidh chuig oideachas 3ú leibhéil.   Cé go bhfáiltíonn sé roimh an tuarascáil, deir Séamus Ó Briain go bhfuil Pobalscoil Ghaoth Dobhair ag freastal ar an phobal go hiomlán,  sé sin daltaí nach mian leo a ghabháil ar aghaidh chuig oideachas 3ú leibhéil fosta.

Bunscoileanna sa Ghaeltacht
 
Tá sé tugtha le fios ag an Aire Stáit Joe Mc Hugh inniu go bhfuil achan bhunscoil i nDún na nGall le deontas €5,500 a fháil chun oibreacha éagsúla a dhéanamh ag na scoltacha.  Beidh maoiniú breise ar fáil ansin ag brath ar líon na mac léinn atá ag freastal ar an scoil.  Beidh ocht euro dhéag agus caoga cent sa bhreis a íoc ar achan scoláire atá ag freastal ar an scoil agus beidh €74 sa bhreis le híoc ar achan scoláire le riachtanaisí speisialta.  Is fiú €6,425 an deontas do scoil le 50 scoláire agus níos mó ná aon mhíle dhéag euro do scoil le 300 scoláire.  Dúirt an tAire Stáit Mc Hugh go bhfuil an t-airgead seo a chur ar fáil le caitheamh ar ghnóthaí éagsúla i scoltacha na contae, ina measc, obair fheabhsúcháin ar an fhoirgneamh féin agus ar thimpeallacht na scoile, agus fosta le troscán úr a chéannacht.... 
 

Feachtas sábháilteachta

Seolfaidh Gardaí Dhún na nGall i gcomhair le Póilíní an Tuaiscirt a bhfeachtas sábháilteachta bóthar trasteorann don Nollaig inniu.  Beidh an feachtas ag díriú ar dhaoine a bhíonn ag tiomáint faoi thionchar an óil. Dúirt an Cigire Michael Harrison go bhfuil daoine go fóill ag tiomáint faoi thionchar an óil agus go bhfuil beatha daoine eile a gcur i mbaol mar gheall ar an chinneadh seo.  Dúirt sé go bhfuil sé tábhachtach cur ina luí ar an phobal gur cheart an carr a fhágáil sa bhaile agus gan a ghabháil sa seans in aon am.  Dúirt Brian Ó Domhnaill, Oifigeach Sábháilteachta Bóthair Chomhairle Contae Dhún na nGall go bhfuil sé de dhualgas ar thiománaithe a bheith freagrach agus gan a bheith ag tiomáint faoi thionchar an óil nó faoi thionchar drugaí.  Seolfar feachtas tiomána tras teorann na nGardaí agus na Póilíní i gCeann an Droichid inniu ag an mheánlae.

Cúram Ailse
 
Tá ionadaithe ón ghrúpa Coiste Gníomhaíochta Cúram Ailse Dhún na nGall nó an DACC ag taistil na Bhruiséile inniu le plé a dhéanamh ar an tionchar a bheas ag imeacht na Breataine ón Aontas Eorpach ar chúrsaí sláinte i nDún na nGall.  Beidh siad ag castáil le hoifigigh sláinte Choimisiún na hEorpa le cúrsaí sláinte trasteorann a chur os comhair na n-oifigeach agus an tábhacht nach gcuirfí teorann i bhfeidhm arís idir Dún na nGall agus na sé chontae.  Tá imní nach mbeidh othair as Dún na nGall in ann freastal ar Ionad Ailse an Iarthuaiscirt atá lonnaithe i nDoire má bhíonn teorann crua i bhfeidhm agus tá imní fosta nach mbeidh otharcharranna in ann othair a thabhairt go Otharlann Alt na nGealbháin ach oiread.  Caithfear na seirbhísí sláinte trasteorann a chosaint, a deir an DACC.

Údarás na Gaeltachta


Deir Príomh Fheidhmeannach Údarás na Gaeltachta Micheál O hÉanaigh go bhfuil na comhlachtaí Meiriceánach atá lonnaithe i nDún na nGall fíor thábhachtach don chontae.   Dúirt sé go bhfuil cúpla míle duine fostaithe ag comhlachtaí Meiriceánach Pramerica agus Optum i Leitir Ceanainn agus i nGaoth Dobhair.  Thug Micheál Ó hÉanaigh le fios gur shocair Príomh Fheidhmeannach Pramerica lonnú i Leitir Ceanainn mar go raibh  ceangal clainne aige leis an  bhaile rud a léiríonn an tábhacht atá le Diaspora Dhún na nGall agus Diaspora na Gaeltachta.  Tá níos mo nó 2,000 duine fostaithe ag Pramerica i nDún na nGall.  Dúirt Micheal Ó hÉanaigh go bhfuil sé tábhachtach tógáil ar Diaspora Dhún na nGall ar fud an domhain, rud atá a dhéanamh ag an Údarás.

Pleanáil teanga
 

Beidh Cruinnithe ag Údarás na Gaeltachta le Coistí Pleanála teanga i nDún na nGall go luath leis na pleananna atá idir lámha acu a phlé.  Beidh cruinniú ag an Údarás agus ag oifigigh ó Roinn na Gaeltachta le Coiste Pleanála Teanga an Iar Thuaiscirt.  Cuireadh litir thairisceana chuig an ghrúpa ar na mallaibh agus deir urlabhraí ó Údarás na Gaeltachta go bhfuil roinnt soiléireachta a lorg ag an ghrúpa agus go ndéanfar é seo a phlé ag an chruinniú.  Beidh cruinniú fosta ag Údarás na Gaeltachta le Coiste Pleanála Teanga Chloich Cheann Fhaola.  Deir an Coiste gur léiríodh cuid mhór suime sa phost mar Chomhairleoir Pleanála Teanga i gCloich Cheann Fhaola agus go mbeidh na hagallaimh ar siúl i gceann coicíse.  Deir siad go bhfuil siad dóchasach go gcuirfear tús leis an phlean i ndiaidh na Nollag.

Scéim Cheannaigh Tionóntaí

Deir an Comhairleoir Contae Éanna Ó Cnáimhsí go bhfuil moill mhillteanach ar an méid iarratas a bhfuil próiseáil déanta orthu faoi Scéim Cheannaigh Tionóntaí na Comhairle Contae.  Dúirt sé go bhfuil barraíocht coinníollacha le comhlíonadh agus go gcaithfear maolú a dhéanamh ar na rialacha.  Thug an Stiúrthóir Joe Peoples le fios go bhfuil 3 cinn déag de thairiscintí as 90 ar fad críochnaithe agus gur deacrachtaí airgid is cúis leis an moill.  Thug an Chomhairle Contae le fios don Chomhairleoir Ac Cnáimhsí  go bhfuil 158 iarratas  faighte acu faoi Scéim Cheannaigh Tionóntaí, tá 126 acu sin incháilithe agus as na 126 iarratas sin,  tá tairiscint déanta  ar 90.  Mhol an Comhairleoir Ac Cnáimhsí an scéim ach dúirt sé go gcaithfear athbhreithniú iomlán a dhéanamh uirthi. 

Beo

Scoth an Déardaoin

Scoth an Déardaoin

Féach suíomh

RnaG Beo

An chéad chlár eile

plaeholder alt text

Nead na Fuiseoige

Féach suíomh

Nua ar Líne

Scéal is mó Suim

Load More...
Tuairisc Spóirt.

Tuairisc Spóirt.

 
An Seanadóir Rónán Mullan.

An Seanadóir Rónán Mullan.

 
John Downing.

John Downing.

 
Brian Ó Broin.

Brian Ó Broin.

 
Micheál Ó Leidhin.

Micheál Ó Leidhin.

 
Nuacht.

Nuacht.

 
Seán Ó Loingsigh;Trácht ar Tom Crean

Seán Ó Loingsigh;Trácht ar Tom Crean

 
Gillian Ní Bhriain agus Émonn Mac Muiris;Cúrsa caide na Cásca

Gillian Ní Bhriain agus Émonn Mac Muiris;Cúrsa caide na Cásca

 
Muiris Ó Fiannachta;Babhláil

Muiris Ó Fiannachta;Babhláil

 
John Spillane;Finscéál an Locha

John Spillane;Finscéál an Locha

 
Tommy Jim Mac Gearailt Coláistí Chorca Dhuibhne

Tommy Jim Mac Gearailt Coláistí Chorca Dhuibhne

 
An Saol ó Dheas 22ú Feabhra 2018

An Saol ó Dheas 22ú Feabhra 2018

 
Antaine Ó Donnaile.

Antaine Ó Donnaile.

 
Máire Ní Chasaide.

Máire Ní Chasaide.

 
Micheál Mac Aoidh & Áine Durkin.

Micheál Mac Aoidh & Áine Durkin.

 
Mairéad Uí Fhuaruisce.

Mairéad Uí Fhuaruisce.

 
Mairtín Ó Faoláin.

Mairtín Ó Faoláin.

 
An Cllr. Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig.

An Cllr. Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig.

 
Barrscéalta  Déardaoin 22-02-2018.

Barrscéalta Déardaoin 22-02-2018.

 
Bríd Ní Chonghóile, ArdFheidhmeannach Gaillimh le Gaeilge.

Bríd Ní Chonghóile, ArdFheidhmeannach Gaillimh le Gaeilge.

 
Veronica Ní Loideáin, Teiripeoir Suathaireachta.

Veronica Ní Loideáin, Teiripeoir Suathaireachta.

 
Ciarán Ó Cofaigh, Léiritheoir an Scannáin 'Murdair Mhám Trasna'.

Ciarán Ó Cofaigh, Léiritheoir an Scannáin 'Murdair Mhám Trasna'.

 
Catherine Connolly, Teachta Dála.

Catherine Connolly, Teachta Dála.

 
An Comhairleoir Mícheál Mac Donncha, Ardmhéara Bhaile Átha Cliath.

An Comhairleoir Mícheál Mac Donncha, Ardmhéara Bhaile Átha Cliath.

 
Ciarán Mac Giolla Bhéin, Conradh na Gaeilge.

Ciarán Mac Giolla Bhéin, Conradh na Gaeilge.

 
Brian Ó Gáibhín, Áras Chrónáin Cluain Dolcáin.

Brian Ó Gáibhín, Áras Chrónáin Cluain Dolcáin.

 
Pádraig Ó hUiginn, Institiúid Uí Riain, Ollscoil na hÉireann Gaillimh.

Pádraig Ó hUiginn, Institiúid Uí Riain, Ollscoil na hÉireann Gaillimh.

 
Séamus Ó Drisceoil, Bainisteoir Chomharchumann Chléire.

Séamus Ó Drisceoil, Bainisteoir Chomharchumann Chléire.

 
Alan Ó Baoid, Feidhmeannach Forbartha Údarás na Gaeltachta.

Alan Ó Baoid, Feidhmeannach Forbartha Údarás na Gaeltachta.

 
Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaíochta RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaíochta RTÉ Raidió na Gaeltachta.

 
An Tuairisc Spóirt.

An Tuairisc Spóirt.

 
Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

 
Príomhscéalta an Deiscirt.

Príomhscéalta an Deiscirt.

 
Príomhscéalta an Iarthair.

Príomhscéalta an Iarthair.

 
Príomhscéalta an Tuaiscirt.

Príomhscéalta an Tuaiscirt.

 
Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

 
Rónán Mac Con Iomaire- Straitéis nua RTÉ

Rónán Mac Con Iomaire- Straitéis nua RTÉ

 
Mír na Cartlainne.

Mír na Cartlainne.

 
Diarmuid Mulcahy, as Ciarraí ó dhúchas ach atá ina chonaí i nGaillimh.

Diarmuid Mulcahy, as Ciarraí ó dhúchas ach atá ina chonaí i nGaillimh.

 
Ardtráthnóna: Dé Céadaoin 21 Feabhra 2018.

Ardtráthnóna: Dé Céadaoin 21 Feabhra 2018.

 
Mír Spóirt.

Mír Spóirt.

 
Micheál Ó hUanacháin, Tráchtaire ar chúrsaí sa meánmhuir.

Micheál Ó hUanacháin, Tráchtaire ar chúrsaí sa meánmhuir.

 
Póilín Ní Chiaráin, Comhfhreagraí Raidió na Gaeltachta i mBéal Feirste.

Póilín Ní Chiaráin, Comhfhreagraí Raidió na Gaeltachta i mBéal Feirste.

 
Janet Muller, Stiúrthóir POLAB.

Janet Muller, Stiúrthóir POLAB.

 
Micheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta Raidió na Gaeltachta.

Micheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta Raidió na Gaeltachta.

 
Nuacht Náisiúnta, Idirnáisiúnta agus Gaeltachta.

Nuacht Náisiúnta, Idirnáisiúnta agus Gaeltachta.

 
An Saol ó Dheas 21ú Feabhra 2018

An Saol ó Dheas 21ú Feabhra 2018

 
Pluincéad Ó Fearraigh.

Pluincéad Ó Fearraigh.

 
Máire Ní Bhraonáin.

Máire Ní Bhraonáin.

 
Caitríona Ní Fhrighil. Slimming World.

Caitríona Ní Fhrighil. Slimming World.

 
Rosaleen Mhic  Gairbheith.

Rosaleen Mhic Gairbheith.

 
Todhchaí Otharlainn Pobail i nDún na nGall.

Todhchaí Otharlainn Pobail i nDún na nGall.

 
Load More...
Barrscéalta

Barrscéalta

Siúlach Scéalach

Siúlach Scéalach

An Saol ó Dheas

An Saol ó Dheas

Ardtráthnóna

Ardtráthnóna

Nuacht a hAon

Nuacht a hAon

Adhmhaidin

Adhmhaidin

Cormac ag a Cúig

Cormac ag a Cúig

Bláthnaid libh

Bláthnaid libh

An Cheárta

An Cheárta

Iris Aniar

Iris Aniar

Sceideal

Bealaí gur féidir éisteacht

Radio
Fón Póca
Idirlíon
Seinnteoir Raidió
Podchraoltaí
Teilifís