Nuacht an Tuaiscirt: Binse Charleton

Nuacht an Tuaiscirt: Binse Charleton

Tugadh le fios ag Binse Fiosraithe Charleton inniu nár cheart fianaise an Príomhcheannfort Terry McGinn a chur san áireamh mar chuid den fhiosrúchán.

Bhí an Príomhcheannfort McGinn á ceistiú ag dlíodóir an Gharda Keith Harrison. Cuireadh ceist uirthi faoin údar nach raibh aon taifead scríofa maidir lena cinneadh cigire a cheapadh le hathbhreithniú a dhéanamh ar na líomhaintí foréigin in aghaidh a pháirtí a bhí déanta i leith an Gharda Harrison.

Cuireadh ceist ar an bPríomhcheannfort freisin cén fáth nár thug sí le fios ina ráiteas go raibh an ceapachán sin déanta aici.

Thug an Príomhcheannfort McGinn le fios don Bhinse nach scríobhann sí síos gach cinneadh a dhéanann sí agus nár fhág sí an t-eolas ar láimh as a ráiteas d'aonturas.

Dúirt dlíodóir an Gharda Harrison gur furasta athruithe a dhéanamh ar eachtraí muna raibh siad scríofa síos agus dúirt sé nár cheart cuid d’fhianaise an Phríomhcheannfort McGinn a chur san áireamh sa bhfiosrúchán.

Bialanna Druidte

Thug Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann ordú do 2 bhialann i nDún na nGall druid ar an mhí is a chuaigh thart mar nach rabhthar ag comhlíonadh na gcoinníollacha maidir le cúrsaí bí.

B'éigean don bhialann Caspian Pizza i mBaile Dhún na nGall an t-aonad atá acu a dhruid i ndiaidh d'oifigigh cuairt a thabhairt ar an bhialann agus tugadh ordú fosta do Bhialann agus Teach Tábhairne Harry ag Ceann an Droichid druid.

Chuir Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte an dlí ar ghnó amháin i nDún na nGall le linn na míosa is a chuaigh thart agus ba sin Teach Tabhairne an Beachcomber i Rath Maoláin.

Taisme Bóthair

Tá Gardaí ag lorg eolais ón phobal maidir le taisme bóthair a tharla i mBaile Shuingean ar maidin nuair a leag carr girseach a bhí ar a bealach na scoile.

Bhí an ghirseach ar a bealach le bus na scoile a fháil i dtrátha 8.30 nuair a leag an carr í. Tuigtear nach bhfuil sí gortaithe go holc.

Tharla taisme eile bóthair sa cheantar céanna i dtrátha an mheánlae inné.  Tharla an taisme aon charr amháin ag Magheracloy taobh amuigh de Bhaile Shuingean.

Tugadh triúr chun na hotharlainne agus mionghortuithe orthu agus tá na Gardaí ag lorg eolais ón phobal faoin eachtra sin fosta.

Ganntan Gardaí

Níl sé ceart nach bhfuil ach garda amháin ag freastal ar limistéar Gaeltachta Iar dheisceart Dhún na nGall a dúirt Breandán Ó Beirne, ó Lárchomhairle Paróiste Ghleann Cholmcille.

Cé gur druideadh agus gur díoladh stáisiún na nGardaí i nGleann Cholmcille cúpla bliain ó shin, ta níos mó práinne ag baint le Gardaí breise a earcú don cheantar, in áit foirgneamh a aimsiú dar leis.

Dúirt Breandán Ó Beirne nach bhfuil seirbhís i nGaeilge á cur ar fáil ag an nGarda Síochána do mhuintir  an Iardheiscirt mar gheall ar a laghad Gardaí sa cheantar, agus nach bhfuil sé sásúil go gcaithfidh Gardaí eile clúdach a chuir ar fáil má bhíonn an Garda ar dualgas ar an Charraig ar chúraimí eile.

Othar Leitir Ceanainn

Tá brú ar aonad timpiste agus éigeandála Otharlann Leitir Ceanainn inniu áit a bhfuil 31 othar ar thralaithe agus iad ag fanacht ar leapacha.

Iarrtar ar an phobal gan freastal ar an aonad timpiste agus éageandála ach freastal ar dhochtúir teaghlaigh.

473 othar atá ar thralaithe in otharlanna na tíre ar fad inniu.

IT Leitir Ceanainn

Dúirt Catherine Lyster oifigeach gairme le Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn gur éirigh leo aitheantas a fháil mar an dara Institiúid Teicneolaíochta is fearr sa tír, de réir nuachtán an Sunday Times, mar gheall ar na nascanna atá déanta acu le hollscoileanna sna 6 Chontae.

Tá go leor comhoibriú ar bun le hOllscoil Uladh ar thaighde i LYIT a dúirt sí, agus meallann sin mic léinn úra isteach go Leitir Ceanainn.

Tugadh moladh do LYIT i suirbhé an Sunday Times mar go dtáinig méadú de 81% le 3 bliana ar líon na ndaltaí san institiúid ó na Sé Contae.  Baineann go leor den mhéadú le costas íseal lóistín, réimse na gcúrsaí agus ardcháilíochtaí na foirne teagaisc a dúirt Catherine Lyster ar Bharrscéalta.

Botháin Vótála

Tá athbhreithniú á dhéanamh ag Comhairle Chontae Dhún na nGall ar na Botháin Vótála atá sa chontae agus tá roinnt athruithe beaga mollta i ngach ceantar Bardais.

Tá na hathraithe á ndéanamh mar gheall ar athruithe a rinneadh ar an Dáilcheantar agus gur cuireadh deireadh leis na comhairlí baile.

Dúirt Paul Mc Gill, Bainisteoir Ceantair Seirbhís Corparáideach, go gcaithfear a chinntiú nach mbeidh ar dhaoine taisteal ró-fhada le vóta a chaitheamh.

Dúirt sé go bpléifear na hathruithe i ngach Ceantar Bardais agus go mbeidh deis ansin ag an phobal na hathruithe a scrúdú.

Dúirt an Comhairleoir Contae Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig gur cheart go mbeadh botháin vótála ar Oileáin Uaighe agus Inis Meáin.

Faoi láthair bíonn vótáil ar siúl ar Oileáin Árainn Mhór, ar Thoraigh, Inis Bo Finne, Gabhla agus Inis Fraoch.

Caithfear smaoineamh ar na hoileáin agus cearta a thabhairt daofa siúd ar mhaith leo vóta a chaitheamh ar na hoileáin a dúirt an Comhairleoir Mac Giolla Easpaig.

Galchúrsa le Dúnadh

Dúnfaidh úinéir úr Chumann Gailf An Fhearthainn/Phort Nua an galfchúrsa i gceann coicíse muna dtagann na baill ar chomhréiteach leis idir an dá linn.

Dúirt Liam Mc Devitt, as Béal Átha Seanaigh ó dhúchas ach a bhfuil cónaí air i Meiriceá, go bhfuil na comhráití a bhaineann le cearta na mball agus téarmaí dlí coigilteach agus nach bhfuil an dá dhream in ann a theacht ar réiteach.

Thug Liam Mc Devitt le fios do na baill nach bhfuil sé sásta leanstan leis na comhráití seo go háirithe nuair nach bhfuil na hiontaobhaithe agus coiste an chumainn ar aon intinn leis na baill uilig.

Dúirt sé go raibh plean aige leis an gcúrsa a fhorbairt agus le cur leis na háiseanna ann ach go bhfuil sé sin curtha ar an méar fhada anois mar gheall ar an easaontas.

Ní bheidh sé páirteach feasta sna comhráití agus cuirfidh sé a chuid cearta dlí i bhfeidhm an 23ú lá de Dheireadh Fómhair tré an ngalfchúrsa agus an clubtheach agus an carrchlós a dhruid a dúirt Liam Mc Devitt.

Beidh cruinniú speisialta eile ag na baill an 21ú leis an litir a chur Liam Mc Devitt chuig an gCoiste a phlé.

Cúrsaí Ollscoile

Beidh mic léinn atá ar chúrsaí Gaeilge le Ollscoil na hÉireann Gaillimh ag caitheamh tréimhse ag staidéar in Ionad Acadamh na hOllscolaíochta i nGaoth Dobhair faoi cheann 2 bhliain, a thug Príomhfheidhmeannach an Acadaimh Dónal Ó Braonáin le fios.

Níl cúrsaí céime á sholáthar in Acadamh Ghaoth Dobhair níos mó, agus caithfear cúrsaí páirtaimseartha a chur ar fáil ina n-áit, ceal airgid agus spéise a dúirt Dónal Ó Braonáin.

Tá ag éirí thar barr leis na cúrsaí foghlamtha Gaeltachta d'ábhar oidí i nGaoth Dobhair agus faoi cheann 2 bhliain beidh an tAcadamh anseo ag soláthar cúrsaí i rith na bliana a dúirt sé.

Dúirt sé go bhfuil géarchéim san oideachas pobail ar fud na nGaeltachtaí, agus go bhfuil daoine ag filleadh ar fhostaíocht in áit clárú do chúrsaí ollscoile leis an Acadam.

Gardaí i nGleann na Finne

Tá sé tugtha le fios ag an Teachta Dála Piaras Ó Dochartaigh go bhfuil baill den Gharda Síochána ag leibhéil bainistíochta i nDún na nGall sásta casadh le lucht gnó Ghleann na Finne agus seirbhísí póilíneachta sa cheantar sin a phlé.

D'fhreastail an Teachta Ó Dochartaigh ar chruinniú poiblí a d'eagraigh Cumann Tráchtála Bhealach Féith/Shrath an Urláir le gairid agus léiríodh imní ag an chruinniú sin faoi sheirbhísí póilíneachta an cheantair.

Tá sé curtha in iúl ag na Gardaí don Teachta Ó Dochartaigh go bhfuil siad ag iarraidh ar an Chumann Tráchtála liosta don imní atá ar an phobal agus ar lucht gnó an cheantair a chur chucu agus go ndéanfar cruinniú a shocrú ina dhiaidh sin.

Tá sé tábhachtach go mbeadh seirbhísí póilíneachta d'ardchaighdeán ar fáil i gceantar ar bith go háirithe leis na heachtraí móra gadaíochta a tharla sa chontae le gairid a dúirt an Teachta Ó Dochartaigh.

Néaltrú

Beidh lá eolais dírithe faoi néaltrú ar siúl i nGaoth Dobhair inniu.

Beidh an ócáid dírithe ar thraenáil a chur ar fáil do theaghlaigh atá ag tabhairt aire do dhuine a bhfuil néaltrú orthu.

Tá an ócáid in aisce agus ar siúl sa Chrannóg  go dtí a 4 a chlog tráthnóna.  Cumann Alzheimer's na hÉireann agus Cumann Néaltrú Dhún na nGall atá ag eagrú na hócáide.

Áiseanna Bus i Leitir Ceanainn

Caithfear áiseanna níos fearr a chur ar fáil ag an stad bus atá in úsáid ag comhlachtaí príobháideacha in aice le siopa spóirt Michael Murphy i Leitir Ceanainn, a deir an Comhairleoir Contae Ciarán Brogan.

Dúirt sé go mbaineann na céadta úsáid as an láthair sin ar bhun laethúil agus nach bhfuil fiú go leor suíocháin daofa siúd atá ag fanacht ar bhusanna.

Baineann óg agus aosta úsáid as an láthair agus ba cheart na háiseanna cearta a chur ar fáil daofa, a dúirt an Comhairleoir Brogan.

Beo

Nead na Fuiseoige

Nead na Fuiseoige

Féach suíomh

RnaG Beo

An chéad chlár eile

plaeholder alt text

Adhmhaidin

Féach suíomh

Nua ar Líne

Scéal is mó Suim

Load More...
Tuairisc Spóirt.

Tuairisc Spóirt.

 
Dónal Ó Buachalla.

Dónal Ó Buachalla.

 
Dónal Ó Céilleachair.

Dónal Ó Céilleachair.

 
Áine Ní Chiaráin.

Áine Ní Chiaráin.

 
Mícheal Ó hUanacháin.

Mícheal Ó hUanacháin.

 
Mícheal Ó Leidhin.

Mícheal Ó Leidhin.

 
Nuacht.

Nuacht.

 
Liam Mac a Mhaoir agus Dara O Cinnéide:Caid

Liam Mac a Mhaoir agus Dara O Cinnéide:Caid

 
Diarmaid O Cadhla;Cheart d'Eire an AE a fhágaint.

Diarmaid O Cadhla;Cheart d'Eire an AE a fhágaint.

 
Beitsí Ni Shuibhne;Dámhscoil Mhuscraí Ui Fhloinn.

Beitsí Ni Shuibhne;Dámhscoil Mhuscraí Ui Fhloinn.

 
Caithnia O Muircheartaigh;Uachtarán Chumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na Leas Phríomhoidí.

Caithnia O Muircheartaigh;Uachtarán Chumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na Leas Phríomhoidí.

 
Máire Uí Laoire;Gan chomhacht i Ré na nDoirí

Máire Uí Laoire;Gan chomhacht i Ré na nDoirí

 
An Saol ó Dheas 20ú Deireadh Fómhair 2017

An Saol ó Dheas 20ú Deireadh Fómhair 2017

 
Cormac Ó Murchú, saineolaí ar chúrsaí teicneolaíochta.

Cormac Ó Murchú, saineolaí ar chúrsaí teicneolaíochta.

 
Aingeal Ní Chonghaile, ó choiste Fhéile Mara Chonamara.

Aingeal Ní Chonghaile, ó choiste Fhéile Mara Chonamara.

 
Caitríona Hastings, Údar.

Caitríona Hastings, Údar.

 
Trevor Ó Clochartaigh, seanadóir.

Trevor Ó Clochartaigh, seanadóir.

 
Peigí Uí Chéide, Bainisteoir Thearmann Éanna.

Peigí Uí Chéide, Bainisteoir Thearmann Éanna.

 
Fionnuala Uí Neachtain, léiritheoir an chláir Iris Aniar.

Fionnuala Uí Neachtain, léiritheoir an chláir Iris Aniar.

 
Ferdia Mc Crann, Oifigeach Meitreolaíochta.

Ferdia Mc Crann, Oifigeach Meitreolaíochta.

 
Liam Ó Cuinneagáin, iar-chathaoirleach Údarás na Gaeltachta.

Liam Ó Cuinneagáin, iar-chathaoirleach Údarás na Gaeltachta.

 
Christine Ní Mhóráin, Áisitheoir Mhol Teic an Daingin.

Christine Ní Mhóráin, Áisitheoir Mhol Teic an Daingin.

 
Tríona Mac Giolla Rí, Stiúrthóir an Chomhlachta Aró.

Tríona Mac Giolla Rí, Stiúrthóir an Chomhlachta Aró.

 
Donncha Mac Con Iomaire, iriseoir.

Donncha Mac Con Iomaire, iriseoir.

 
Tómas Mac Siomóin, tráchtaire ar ghnóthaí na Catalóine.

Tómas Mac Siomóin, tráchtaire ar ghnóthaí na Catalóine.

 
Micheál Ó Conchúir.

Micheál Ó Conchúir.

 
Pat the Cope Ó Gallchóir TD, Fianna Fáil.

Pat the Cope Ó Gallchóir TD, Fianna Fáil.

 
Micheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta, RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Micheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta, RTÉ Raidió na Gaeltachta.

 
Scéalta Spóirt.

Scéalta Spóirt.

 
Príomhscéalta na Nuachtán.

Príomhscéalta na Nuachtán.

 
Nuacht an Tuaiscirt.

Nuacht an Tuaiscirt.

 
Nuacht an Deiscirt.

Nuacht an Deiscirt.

 
Nuacht an Iarthair.

Nuacht an Iarthair.

 
Nuacht Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Nuacht Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

 
Caitlín Ní Chonghaile, iníon Pheait Phádraig Tom Ó Conghaile.

Caitlín Ní Chonghaile, iníon Pheait Phádraig Tom Ó Conghaile.

 
Seán Ó Mainnín, dornálaí as Ros Muc agus Boston.

Seán Ó Mainnín, dornálaí as Ros Muc agus Boston.

 
Bairbre Ní Fhatharta, ó choiste tuismitheoirí Scoil Cholmcille, Ros a' Mhíl.

Bairbre Ní Fhatharta, ó choiste tuismitheoirí Scoil Cholmcille, Ros a' Mhíl.

 
Mír Spóirt.

Mír Spóirt.

 
Julian de Spáinn, Ard Rúnaí Chonradh na Gaeilge.

Julian de Spáinn, Ard Rúnaí Chonradh na Gaeilge.

 
Malachi Ó Ruairc, tráchtaire sa mBruiséil.

Malachi Ó Ruairc, tráchtaire sa mBruiséil.

 
Cathal Ó Cuaig, tráchtaire i mBarcelona na Spáinne.

Cathal Ó Cuaig, tráchtaire i mBarcelona na Spáinne.

 
Póilín Ní Chiaráin, Comhfhreagraí Raidió na Gaeltachta i mBéal Feirste.

Póilín Ní Chiaráin, Comhfhreagraí Raidió na Gaeltachta i mBéal Feirste.

 
Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta Raidió na Gaeltachta.

Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta Raidió na Gaeltachta.

 
Nuacht Náisiúnta, Idirnáisaiúnta agus Gaeltachta.

Nuacht Náisiúnta, Idirnáisaiúnta agus Gaeltachta.

 
Muiris O Fearghaíosa;Tithe tábhairne

Muiris O Fearghaíosa;Tithe tábhairne

 
Tomás Mac Gearailt;tinnte CA

Tomás Mac Gearailt;tinnte CA

 
Cumann Rugbaí Chorca Dhuibhne.

Cumann Rugbaí Chorca Dhuibhne.

 
Tomás Mac Ginneá;Deireadh seachtaine amhránaíocht Gary Mac Mathúna

Tomás Mac Ginneá;Deireadh seachtaine amhránaíocht Gary Mac Mathúna

 
An Saol ó Dheas 19ú Deireadh Fómhair 2017

An Saol ó Dheas 19ú Deireadh Fómhair 2017

 
Ailbhe Ó Monacháin TG4.

Ailbhe Ó Monacháin TG4.

 
Antóin De Blárach, as Dobhair.

Antóin De Blárach, as Dobhair.

 
Micheál  Tunney, duine de lucht eagraithe Gradaim Tipp O' Neill.

Micheál Tunney, duine de lucht eagraithe Gradaim Tipp O' Neill.

 
Load More...
Iris Aniar

Iris Aniar

Ardtráthnóna

Ardtráthnóna

Adhmhaidin

Adhmhaidin

Nuacht a hAon

Nuacht a hAon

Bláthnaid libh

Bláthnaid libh

An Saol ó Dheas

An Saol ó Dheas

Barrscéalta

Barrscéalta

An Cheárta

An Cheárta

Cormac ag a Cúig

Cormac ag a Cúig

Siúlach Scéalach

Siúlach Scéalach

Sceideal

Bealaí gur féidir éisteacht

Radio
Fón Póca
Idirlíon
Seinnteoir Raidió
Podchraoltaí
Teilifís