Nuacht an Tuaiscirt:Seirbhísí X-ghathú feabhsaithe

Nuacht an Tuaiscirt:Seirbhísí X-ghathú feabhsaithe

Seirbhísí X-ghathú

Tá sé tugtha le fios ag an leas cheann comhairle, an Teachta Dála Pat The Cope Ó Gallchóir go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta maidir le soláthair seirbhísí x-ghathú i gceithre otharlann pobail i gContae Dhún na nGall.  

Siad na hotharlanna atá i gceist nó Otharlann Pobail an Chlocháin Leith, chomh maith le hOtharlanna na gCealla Beaga, Bhaile Dhún na nGall agus Charn Domhnaigh.  

Tá an obair thógála críochnaithe ar an rannóg úr x-ghathú in Otharlann na gCealla Beaga agus tá céad tugtha agus tairiscintí a lorg le rannóga urá x-ghathú a thógáil in Otharlanna Bhaile Dhún na nGall, Charn Domhnaigh agus An Chlochán Léith. 

€884k do scéim bhóithre fógartha 

Tá maoiniú €884,000 ceadaithe inniu ag an Aire Stáit Gaeltachta Joe Mc Hugh faoin Scéim Feabhsúcháin Bóithre LIS.  

Tá allúntas Dhún na nGall ar tríú allúntas is airde sa tír atá ceadaithe.  1200 iarratas a fuair Comhairle Contae Dhún na nGall faoi scéim feabhsúcháin bóithre LIS.  

Beidh liosta tosaíochta do thograí a chur le chéile anois ag an Chomhairle Contae agus beidh siad ag déanamh teagmháil leo siúl uilig a rinne iarratais faoi cheann roinnt seachtainí.

'Altra amháin as 120 cáilithe' - Pádraig Mac Lochlainn

Tá sé náireach nach bhfuil ach altra amháin le hardcáilíochtaí as 120 altra atá ceapaithe a chur go Otharlann Leitir Ceanainn, a deir an Seanadóir Pádraig Mac Lochlainn.  

Thug sé le fios gur chas baill oireachtais Dhún na nGall leis an Aire Sláinte Simon Harris agus le brainse diaibéitis Dhún na nGall i rith an tsamhraidh.  

Tugadh geallúint ag an chruinniú go dtabharfaí tacaíocht d'iarratas Otharlann Leitir Ceanainn le haghaidh dhá altra ardcáilíochtaí dírithe ar diaibéiteas.  

Tá sé deimhnithe anois go bhfuil an dá phost seo diúltaithe ag Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte agus deir an Seanadóir Mac Lochlainn go bhfuil sé náireach nach mbeidh na poist seo a cheadú don otharlann anois.

Grúpa Cois Teorainn sásta lena ndúirt Verhofstadt

Dúirt Tom Ó Muirigh ón Ghrúpa Cois Teorainn i gcoinne Imeacht na Breataine ón Aontas Eorpach go bhfuil an grúpa níos dóchasaí anois i ndiaidh a gcruinnithe inné le Guy Verhofstadt, Cathaoirleach an Ghrúpa parlaiminte san Eoraip atá ag díriú ar an cheist seo.  

Dúirt sé go dtuigeann Guy Verhofstadt na míbhuntáistí a bhainfeadh le teorann crua agus gur aontaigh sé nach féidir teorann crua a thabhairt ar ais.  

Dúirt Tom Ó Muirigh go mbeidh an grúpa Cois Teorann ag gabháil chun na Bruiséile ar an mhí seo chugainn le ceist na Breataine ag fágáil Aontas na hEorpa a phlé agus go bhfuil siad níos dóchasaí anois go mbeidh tuiscint mhaith ag na coimisinéirí ar an scéal agus ar an dóigh a chuirfeadh seo isteach ar Chontaetha ar an teorainn.

Cruinniú Speisialta CLG amárach

Beidh cruinniú speisialta de Choiste na Contae an Chumainn Lúthchleas Gael ar siúl san oíche amárach i mBealach Féith.  

Cuireadh na fóchumainn uilig ar an eolas maidir leis an chruinniú maidin inniu ach níl clár an chruinnithe cinntithe go fóill.  

Tuigtear go gcuirfear ainm bhainisteoir úr fhoireann sinsir peile na contae os comhair an chruinnithe san oíche amárach.
 

Seoladh Pleananna Teanga x 3

Seolfaidh Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit na Gaeilge, Gaeltacht agus Oileáin, Joe Mc Hugh, pleananna teanga do 3 limistéar pleanála teanga in Amharclann Ghaoth Dobhair tráthnóna inniu.  

Siad na limistéir pleanála atá i gceist nó, limistéar pleanála teanga an Iarthuaiscirt, ina bhfuil ceantair Gaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire agus Loch an Iúir, limistéar pleanála teanga Chloich Cheann Fhaola ina bhfuil Gort a Choirce, An Fál Carrach agus Machaire Rabhartaigh agus limistéar pleanála teanga Chois Fharraige i gConamara.  

Beidh an seoladh ar siúl ar a 7 a chlog tráthnóna inniu.  Tá an ócáid a eagrú ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta i gcomhair le Údarás na Gaeltachta. 

Comhpháirtíocht idir Algaren & Milseog na Mara

Fógróidh Comhlacht Algaren i nGleann Cholmcille comhpháirtíocht le Comhlacht úr Milseog na Mara in Ionad Fiontraíochta Málainn Mhór i nGleann Cholmcille inniu agus dhéanfar Ionad úr Tairgíochta Feamainne a oscailt go hoifigiúil.  

Tairgíonn Comhlacht Algaren Uachtar aghaidh agus smideadh ag úsáid feamnach agus tá ceathrar ag obair sa chomhlacht faoi láthair.  

Comhlacht úr atá i Milseog na Mara a bunaíodh o Chlar Idir bhliana Choláiste na Carraige sa bhliain 2015 agus a bhain Gradam Fiontraí  Óg na hEorpa.  Tairgíonn an Comhlacht Milseoga as Carraigín.    

Dúirt Rónán Ó Hír ón gComhlacht Milseog na Mara go bhfuil comhairle agus tacaíocht luachmhar a fháil acu ó Chomhlacht Algaren  agus go bhfuil sé beartaithe tacaíocht a lorg ó Údarás na Gaeltachta agus an Comhlacht a fhorbairt go lán aimseartha de réir a chéile.

Clinic mhíosúil AMEN i nDún na nGall

Beidh clinic míosúil ag an tSeirbhís Tacaíochta Náisiúnta, Amen, i nDún na nGall ón mhí seo chugainn ar aghaidh.  

Cuireann Amen tacaíocht agus comhairle ar fáil d'fhir a bhfuil deacrachtaí acu mar gheall ar fhoréigin baile.

Beidh an chéad chlinic míosúil ar siúl in Ionad Acmhainní Teaghlaigh Dhún na nGall ar Phríomhshráid Uachtarach Bhaile Dhún na nGall ar an 17ú de mhí Dheireadh Fómhair.  

Beidh deis ag fir ó achan chineál chúlra eolas maidir lena gcearta i réimsí éagsúla bainteach le cearta teaghlaigh a fháil ón tseirbhís.  

Cuirfear tacaíocht agus comhairle ar fáil fosta do dhaoine a bhfuil imní orthu faoi bhall teaghlaigh. 

Scrúdú aerthimpiste Thoraigh

D'eisigh an tAonad Imscrúduithe Aerthimpistí roinnt moltaí maidir le húsáid peitreal gan luaidhe agus scrúduithe a dhéanamh ar umair bhreosla in eitleáin bheaga go rialta, mar gheall ar fhiosrúchán a rinne siad faoi thimpiste aer a tharla ar oileán Thoraigh anuraidh.  

Tháinig an píolóta slán as an timpiste a tharla ar an 9ú lá de mhí na Bealtaine nuair a b'éigean dó tuirlingt go tobann in aice le Teach Solais Thoraigh mar gur theip ar inneall an eitleáin.  

Dúradh sa tuairisc nár chur an píolóta in iúl do na húdarais aer gur tharla an taisme go dtí an lá dár gcionn agus gur duine ón phobal a rinne an taisme a thuairisciú do na húdaráis.  

Tógadh smionagar an eitleáin ar bhád ó Oileán Thoraigh go Machaire Rabhartaigh agus aistríodh an smionagar ansin go aerpháirc Ghleann na Finne.  

Rinne Cigirí ó Aonad Imscrúduithe Aerthimpistí scrúdú ar an smionagar ag an láthair.  Tá an tuairisc foilsithe anois agus deirtear go dtig le peitreal gan luaidhe díghrádú a dhéanamh ar umair bhreosla in eitleáin agus gur chóir d'Údarás Eitlíochta na hÉireann béim a chur ar an eolas seo le píolótaí a chur ar an eolas.

Seisiún eolais faoi fheirm ghaoithe Chruach Eoghanach

Beidh seisiún eolais ag comhlacht Planree in Óstán Jacksons i mBealach Féith tráthnóna inniu.  Bhearfar eolas ar na hathruithe atá déanta ar phlean forbartha d'fheirm ghaoithe i mbailte fearainn Chruach Eoghanach agus an Mhín Bhog.  

Beidh ionadaithe i láthair le heolas a thabhairt ar na forbairtí atá beartaithe ag an chomhlacht.  Tá cuid den fhorbairt ar thalamh de chuid Coillte ag Cruach Eoghanach agus beidh ionadaithe ó Choillte i láthair ag an ócáid.

Deontas Clár Uisce 

Tá deontas €475,000 ceadaithe ag an Aire Tithíochta, Pleanála, agus Rialtais Áitiúil Eoghan Murphy faoin chlár Uisce Tuaithe 2017.  

Tá an t-airgead ceadaithe le hobair a dhéanamh ar scéimeanna grúpa uisce atá i bhfeidhm cheana féin chomh maith le scéimeanna úra a fhorbairt.  

Dúirt an tAire Murphy go bhfuil na scéimeanna grúpa uisce thar a bheith tábhachtach d'infrastructúr uisce na tíre agus de thairbhe seo tá sé tábhachtach infheistíocht leanúnach a dhéanamh sna scéimeanna, a dúirt sé.

Mar Breartaigh ainmnithe do Ghradam Allstar

Tá ainmniúchán faighte ag an pheileadóir contae Pádraig Mac Breartaigh do ghradam Allstar.  

Tá sé ainmnithe i measc ochtar déag do thosaithe ó chontaetha éagsúla don ghradam. Sé Mac Breartaigh an t-aon imreoir as Dún na nGall atá ar an liosta.  

Fógrófar na buaiteoirí ag ócáid i mBaile Átha Cliath ar an tríú lá de mhí na Samhna.

Beo

An tSeachtain le Máirín Ní Ghadhra

An tSeachtain le Máirín Ní Ghadhra

Féach suíomh

RnaG Beo

An chéad chlár eile

plaeholder alt text

Bláthnaid libh

Féach suíomh

Nua ar Líne

Scéal is mó Suim

Load More...
Tuairisc Spóirt.

Tuairisc Spóirt.

 
Cormac Ó Donnchú.

Cormac Ó Donnchú.

 
Helen McGinn.

Helen McGinn.

 
An Dr. Maitiú Ó Tuathail.

An Dr. Maitiú Ó Tuathail.

 
Micheál Ó Leidhin.

Micheál Ó Leidhin.

 
Nuacht.

Nuacht.

 
Seosaimh Ó hAiniféin;Scoil an Athair Tadhg i gCarraig na bhFear

Seosaimh Ó hAiniféin;Scoil an Athair Tadhg i gCarraig na bhFear

 
Breandán Ó Beaglaioch;Scannán an Chamino

Breandán Ó Beaglaioch;Scannán an Chamino

 
Brenda Ni Shúilleabháin. Féile Scannán an Daingin

Brenda Ni Shúilleabháin. Féile Scannán an Daingin

 
An Saol ó Dheas 23ú Márta 2018

An Saol ó Dheas 23ú Márta 2018

 
Aodh Ó Duibheannaigh.

Aodh Ó Duibheannaigh.

 
Joe Cullen.

Joe Cullen.

 
Manus Ó Briain.

Manus Ó Briain.

 
Damien Ó Domhnaill.

Damien Ó Domhnaill.

 
Eilís Barrett.

Eilís Barrett.

 
Síle Ní Fhearraigh.

Síle Ní Fhearraigh.

 
Micheál Ó hÉanaigh agus an tAire Joe Mc Hugh.

Micheál Ó hÉanaigh agus an tAire Joe Mc Hugh.

 
Áine Ní Bhreasláin.

Áine Ní Bhreasláin.

 
Barrscéalta Dé hAoine 23-03-2018.

Barrscéalta Dé hAoine 23-03-2018.

 
Máirín Nic Con Iomaire, Pól Mac Donncha  &  Paddy Ó Flaithearta

Máirín Nic Con Iomaire, Pól Mac Donncha & Paddy Ó Flaithearta

 
Alan Esslemont, Ardstiúrthóir TG4.

Alan Esslemont, Ardstiúrthóir TG4.

 
Marie Ní Chríodaín agus Máirín Ní Coisdealbha Seoighe.

Marie Ní Chríodaín agus Máirín Ní Coisdealbha Seoighe.

 
Micheál Ó Gliasáin, Comhairleoir Condae, Chiarraí.

Micheál Ó Gliasáin, Comhairleoir Condae, Chiarraí.

 
Póilin Ní Chiaráin, tuairisceoir, Béal Feirste.

Póilin Ní Chiaráin, tuairisceoir, Béal Feirste.

 
Éilis Barrett, Aerfort Dhún na nGall.

Éilis Barrett, Aerfort Dhún na nGall.

 
An tOllamh Ciarán Mac Murchaidh, Ollscoil Chathair Átha Cliath.

An tOllamh Ciarán Mac Murchaidh, Ollscoil Chathair Átha Cliath.

 
Micheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta, RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Micheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta, RTÉ Raidió na Gaeltachta.

 
An Tuairisc Spóirt.

An Tuairisc Spóirt.

 
Príomhscéalta na Nuachtán.

Príomhscéalta na Nuachtán.

 
Nuacht an Iarthair.

Nuacht an Iarthair.

 
Nuacht an Tuaiscirt.

Nuacht an Tuaiscirt.

 
Nuacht an Deiscirt.

Nuacht an Deiscirt.

 
Nuacht  Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Nuacht Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

 
Mír Spóirt.

Mír Spóirt.

 
Máirtín Ó Tuairisg, Oibrí Deonach le Cumann Naomh Uinseann de Pól i Maigh Eo.

Máirtín Ó Tuairisg, Oibrí Deonach le Cumann Naomh Uinseann de Pól i Maigh Eo.

 
Frank Reidy, Ceannfort Airm.

Frank Reidy, Ceannfort Airm.

 
Eoin Ó Catháin, Tráchtaire ar Ghnóthaí na hEorpa sa mBruiséil.

Eoin Ó Catháin, Tráchtaire ar Ghnóthaí na hEorpa sa mBruiséil.

 
Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta Raidió na Gaeltachta.

Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta Raidió na Gaeltachta.

 
Nuacht Náisiúnta, Idirnáisiúnta agus Gaeltachta.

Nuacht Náisiúnta, Idirnáisiúnta agus Gaeltachta.

 
An Saol ó Dheas: Déardaoin  22 Márta 2018.

An Saol ó Dheas: Déardaoin 22 Márta 2018.

 
Seán Ó Daimhín, Oifigeach Gaeilge Chomhairle Condae Dhún na nGall.

Seán Ó Daimhín, Oifigeach Gaeilge Chomhairle Condae Dhún na nGall.

 
Joe Ó Duibheannaigh agus An tAire Joe Mc Hugh.

Joe Ó Duibheannaigh agus An tAire Joe Mc Hugh.

 
Michelle Nic Grianna.

Michelle Nic Grianna.

 
Barrscéalta: Déardaoin 22 Márta 2018.

Barrscéalta: Déardaoin 22 Márta 2018.

 
An tOllamh Brian Ó Ceallaigh, Ollscoil Chathair Átha Cliath.

An tOllamh Brian Ó Ceallaigh, Ollscoil Chathair Átha Cliath.

 
Pat the Cope Ó Gallchóir, T.D.

Pat the Cope Ó Gallchóir, T.D.

 
Tadhg Ó Conghaile: Cathy Ní Ghoill ; Máirtín Ó Méalóid.

Tadhg Ó Conghaile: Cathy Ní Ghoill ; Máirtín Ó Méalóid.

 
An tEaspag Breandán Ó Ceallaigh.

An tEaspag Breandán Ó Ceallaigh.

 
Joyce Bambury, Cúramóir.

Joyce Bambury, Cúramóir.

 
Micheál Ó Conchúir, Coiste na Réigiún.

Micheál Ó Conchúir, Coiste na Réigiún.

 
Micheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Micheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTÉ Raidió na Gaeltachta.

 
An Tuairisc Spóirt.

An Tuairisc Spóirt.

 
Load More...
An Saol ó Dheas

An Saol ó Dheas

Nuacht a hAon

Nuacht a hAon

An Cheárta

An Cheárta

Adhmhaidin

Adhmhaidin

Barrscéalta

Barrscéalta

Siúlach Scéalach

Siúlach Scéalach

Iris Aniar

Iris Aniar

An tSeachtain le Máirín Ní Ghadhra

An tSeachtain le Máirín Ní Ghadhra

Ardtráthnóna

Ardtráthnóna

Togha agus Rogha

Togha agus Rogha

Cormac ag a Cúig

Cormac ag a Cúig

Sceideal

Bealaí gur féidir éisteacht

Radio
Fón Póca
Idirlíon
Seinnteoir Raidió
Podchraoltaí
Teilifís