Nuacht an Tuaiscirt:Seirbhísí X-ghathú feabhsaithe

Nuacht an Tuaiscirt:Seirbhísí X-ghathú feabhsaithe

Seirbhísí X-ghathú

Tá sé tugtha le fios ag an leas cheann comhairle, an Teachta Dála Pat The Cope Ó Gallchóir go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta maidir le soláthair seirbhísí x-ghathú i gceithre otharlann pobail i gContae Dhún na nGall.  

Siad na hotharlanna atá i gceist nó Otharlann Pobail an Chlocháin Leith, chomh maith le hOtharlanna na gCealla Beaga, Bhaile Dhún na nGall agus Charn Domhnaigh.  

Tá an obair thógála críochnaithe ar an rannóg úr x-ghathú in Otharlann na gCealla Beaga agus tá céad tugtha agus tairiscintí a lorg le rannóga urá x-ghathú a thógáil in Otharlanna Bhaile Dhún na nGall, Charn Domhnaigh agus An Chlochán Léith. 

€884k do scéim bhóithre fógartha 

Tá maoiniú €884,000 ceadaithe inniu ag an Aire Stáit Gaeltachta Joe Mc Hugh faoin Scéim Feabhsúcháin Bóithre LIS.  

Tá allúntas Dhún na nGall ar tríú allúntas is airde sa tír atá ceadaithe.  1200 iarratas a fuair Comhairle Contae Dhún na nGall faoi scéim feabhsúcháin bóithre LIS.  

Beidh liosta tosaíochta do thograí a chur le chéile anois ag an Chomhairle Contae agus beidh siad ag déanamh teagmháil leo siúl uilig a rinne iarratais faoi cheann roinnt seachtainí.

'Altra amháin as 120 cáilithe' - Pádraig Mac Lochlainn

Tá sé náireach nach bhfuil ach altra amháin le hardcáilíochtaí as 120 altra atá ceapaithe a chur go Otharlann Leitir Ceanainn, a deir an Seanadóir Pádraig Mac Lochlainn.  

Thug sé le fios gur chas baill oireachtais Dhún na nGall leis an Aire Sláinte Simon Harris agus le brainse diaibéitis Dhún na nGall i rith an tsamhraidh.  

Tugadh geallúint ag an chruinniú go dtabharfaí tacaíocht d'iarratas Otharlann Leitir Ceanainn le haghaidh dhá altra ardcáilíochtaí dírithe ar diaibéiteas.  

Tá sé deimhnithe anois go bhfuil an dá phost seo diúltaithe ag Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte agus deir an Seanadóir Mac Lochlainn go bhfuil sé náireach nach mbeidh na poist seo a cheadú don otharlann anois.

Grúpa Cois Teorainn sásta lena ndúirt Verhofstadt

Dúirt Tom Ó Muirigh ón Ghrúpa Cois Teorainn i gcoinne Imeacht na Breataine ón Aontas Eorpach go bhfuil an grúpa níos dóchasaí anois i ndiaidh a gcruinnithe inné le Guy Verhofstadt, Cathaoirleach an Ghrúpa parlaiminte san Eoraip atá ag díriú ar an cheist seo.  

Dúirt sé go dtuigeann Guy Verhofstadt na míbhuntáistí a bhainfeadh le teorann crua agus gur aontaigh sé nach féidir teorann crua a thabhairt ar ais.  

Dúirt Tom Ó Muirigh go mbeidh an grúpa Cois Teorann ag gabháil chun na Bruiséile ar an mhí seo chugainn le ceist na Breataine ag fágáil Aontas na hEorpa a phlé agus go bhfuil siad níos dóchasaí anois go mbeidh tuiscint mhaith ag na coimisinéirí ar an scéal agus ar an dóigh a chuirfeadh seo isteach ar Chontaetha ar an teorainn.

Cruinniú Speisialta CLG amárach

Beidh cruinniú speisialta de Choiste na Contae an Chumainn Lúthchleas Gael ar siúl san oíche amárach i mBealach Féith.  

Cuireadh na fóchumainn uilig ar an eolas maidir leis an chruinniú maidin inniu ach níl clár an chruinnithe cinntithe go fóill.  

Tuigtear go gcuirfear ainm bhainisteoir úr fhoireann sinsir peile na contae os comhair an chruinnithe san oíche amárach.
 

Seoladh Pleananna Teanga x 3

Seolfaidh Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit na Gaeilge, Gaeltacht agus Oileáin, Joe Mc Hugh, pleananna teanga do 3 limistéar pleanála teanga in Amharclann Ghaoth Dobhair tráthnóna inniu.  

Siad na limistéir pleanála atá i gceist nó, limistéar pleanála teanga an Iarthuaiscirt, ina bhfuil ceantair Gaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire agus Loch an Iúir, limistéar pleanála teanga Chloich Cheann Fhaola ina bhfuil Gort a Choirce, An Fál Carrach agus Machaire Rabhartaigh agus limistéar pleanála teanga Chois Fharraige i gConamara.  

Beidh an seoladh ar siúl ar a 7 a chlog tráthnóna inniu.  Tá an ócáid a eagrú ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta i gcomhair le Údarás na Gaeltachta. 

Comhpháirtíocht idir Algaren & Milseog na Mara

Fógróidh Comhlacht Algaren i nGleann Cholmcille comhpháirtíocht le Comhlacht úr Milseog na Mara in Ionad Fiontraíochta Málainn Mhór i nGleann Cholmcille inniu agus dhéanfar Ionad úr Tairgíochta Feamainne a oscailt go hoifigiúil.  

Tairgíonn Comhlacht Algaren Uachtar aghaidh agus smideadh ag úsáid feamnach agus tá ceathrar ag obair sa chomhlacht faoi láthair.  

Comhlacht úr atá i Milseog na Mara a bunaíodh o Chlar Idir bhliana Choláiste na Carraige sa bhliain 2015 agus a bhain Gradam Fiontraí  Óg na hEorpa.  Tairgíonn an Comhlacht Milseoga as Carraigín.    

Dúirt Rónán Ó Hír ón gComhlacht Milseog na Mara go bhfuil comhairle agus tacaíocht luachmhar a fháil acu ó Chomhlacht Algaren  agus go bhfuil sé beartaithe tacaíocht a lorg ó Údarás na Gaeltachta agus an Comhlacht a fhorbairt go lán aimseartha de réir a chéile.

Clinic mhíosúil AMEN i nDún na nGall

Beidh clinic míosúil ag an tSeirbhís Tacaíochta Náisiúnta, Amen, i nDún na nGall ón mhí seo chugainn ar aghaidh.  

Cuireann Amen tacaíocht agus comhairle ar fáil d'fhir a bhfuil deacrachtaí acu mar gheall ar fhoréigin baile.

Beidh an chéad chlinic míosúil ar siúl in Ionad Acmhainní Teaghlaigh Dhún na nGall ar Phríomhshráid Uachtarach Bhaile Dhún na nGall ar an 17ú de mhí Dheireadh Fómhair.  

Beidh deis ag fir ó achan chineál chúlra eolas maidir lena gcearta i réimsí éagsúla bainteach le cearta teaghlaigh a fháil ón tseirbhís.  

Cuirfear tacaíocht agus comhairle ar fáil fosta do dhaoine a bhfuil imní orthu faoi bhall teaghlaigh. 

Scrúdú aerthimpiste Thoraigh

D'eisigh an tAonad Imscrúduithe Aerthimpistí roinnt moltaí maidir le húsáid peitreal gan luaidhe agus scrúduithe a dhéanamh ar umair bhreosla in eitleáin bheaga go rialta, mar gheall ar fhiosrúchán a rinne siad faoi thimpiste aer a tharla ar oileán Thoraigh anuraidh.  

Tháinig an píolóta slán as an timpiste a tharla ar an 9ú lá de mhí na Bealtaine nuair a b'éigean dó tuirlingt go tobann in aice le Teach Solais Thoraigh mar gur theip ar inneall an eitleáin.  

Dúradh sa tuairisc nár chur an píolóta in iúl do na húdarais aer gur tharla an taisme go dtí an lá dár gcionn agus gur duine ón phobal a rinne an taisme a thuairisciú do na húdaráis.  

Tógadh smionagar an eitleáin ar bhád ó Oileán Thoraigh go Machaire Rabhartaigh agus aistríodh an smionagar ansin go aerpháirc Ghleann na Finne.  

Rinne Cigirí ó Aonad Imscrúduithe Aerthimpistí scrúdú ar an smionagar ag an láthair.  Tá an tuairisc foilsithe anois agus deirtear go dtig le peitreal gan luaidhe díghrádú a dhéanamh ar umair bhreosla in eitleáin agus gur chóir d'Údarás Eitlíochta na hÉireann béim a chur ar an eolas seo le píolótaí a chur ar an eolas.

Seisiún eolais faoi fheirm ghaoithe Chruach Eoghanach

Beidh seisiún eolais ag comhlacht Planree in Óstán Jacksons i mBealach Féith tráthnóna inniu.  Bhearfar eolas ar na hathruithe atá déanta ar phlean forbartha d'fheirm ghaoithe i mbailte fearainn Chruach Eoghanach agus an Mhín Bhog.  

Beidh ionadaithe i láthair le heolas a thabhairt ar na forbairtí atá beartaithe ag an chomhlacht.  Tá cuid den fhorbairt ar thalamh de chuid Coillte ag Cruach Eoghanach agus beidh ionadaithe ó Choillte i láthair ag an ócáid.

Deontas Clár Uisce 

Tá deontas €475,000 ceadaithe ag an Aire Tithíochta, Pleanála, agus Rialtais Áitiúil Eoghan Murphy faoin chlár Uisce Tuaithe 2017.  

Tá an t-airgead ceadaithe le hobair a dhéanamh ar scéimeanna grúpa uisce atá i bhfeidhm cheana féin chomh maith le scéimeanna úra a fhorbairt.  

Dúirt an tAire Murphy go bhfuil na scéimeanna grúpa uisce thar a bheith tábhachtach d'infrastructúr uisce na tíre agus de thairbhe seo tá sé tábhachtach infheistíocht leanúnach a dhéanamh sna scéimeanna, a dúirt sé.

Mar Breartaigh ainmnithe do Ghradam Allstar

Tá ainmniúchán faighte ag an pheileadóir contae Pádraig Mac Breartaigh do ghradam Allstar.  

Tá sé ainmnithe i measc ochtar déag do thosaithe ó chontaetha éagsúla don ghradam. Sé Mac Breartaigh an t-aon imreoir as Dún na nGall atá ar an liosta.  

Fógrófar na buaiteoirí ag ócáid i mBaile Átha Cliath ar an tríú lá de mhí na Samhna.

Beo

Ceol Binn ó na Beanna

Ceol Binn ó na Beanna

Féach suíomh

RnaG Beo

An chéad chlár eile

plaeholder alt text

Rí-Rá ar RnaG

Féach suíomh

Nua ar Líne

Scéal is mó Suim

Load More...
Tuairisc Spóirt.

Tuairisc Spóirt.

 
Cathal Ó Cuaig.

Cathal Ó Cuaig.

 
Eoin Ó Cathain agus an Taoiseach Leo Varadkar.

Eoin Ó Cathain agus an Taoiseach Leo Varadkar.

 
Micheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta.

Micheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta.

 
Peadar Tóibín, Teachta Dála.

Peadar Tóibín, Teachta Dála.

 
Nuacht.

Nuacht.

 
Peadar de Blúit, Bainisteoir Forbartha Ghael Taca i gCorcaigh.

Peadar de Blúit, Bainisteoir Forbartha Ghael Taca i gCorcaigh.

 
Émonn Mac Muiris, Bainisteoir fhoireann caide Chiarraí.

Émonn Mac Muiris, Bainisteoir fhoireann caide Chiarraí.

 
Brenda Ní Shúilleabháin agus Micheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta.

Brenda Ní Shúilleabháin agus Micheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta.

 
An Saol ó Dheas: Dé Ceadaoin 17 Eanair 2017.

An Saol ó Dheas: Dé Ceadaoin 17 Eanair 2017.

 
Catherine Lyster, Oifigeach Gairmeacha le hInstitiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn.

Catherine Lyster, Oifigeach Gairmeacha le hInstitiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn.

 
Damien Ó Domhnaill.

Damien Ó Domhnaill.

 
Tony O' Callaghan.

Tony O' Callaghan.

 
Shaunie Ó Baoill.

Shaunie Ó Baoill.

 
An tAire Stáit Joe Mc Hugh.

An tAire Stáit Joe Mc Hugh.

 
Rónán Ó Dochartaigh, Leas Príomhoide Gairmscoil na Mainistreach i mBaile Dhún na nGall, Rosanna Ní Dhomhnaill agus Seosamh Mac Suibhne.

Rónán Ó Dochartaigh, Leas Príomhoide Gairmscoil na Mainistreach i mBaile Dhún na nGall, Rosanna Ní Dhomhnaill agus Seosamh Mac Suibhne.

 
Barrscéalta: Dé Céadaoin 17 Eanáir 2018.

Barrscéalta: Dé Céadaoin 17 Eanáir 2018.

 
Walter McDonagh, ball do Chuamann Staire Ruaidhrí Ó Flaitheartaigh agus Nuala Ní Chonghaile, tuairisceoir.

Walter McDonagh, ball do Chuamann Staire Ruaidhrí Ó Flaitheartaigh agus Nuala Ní Chonghaile, tuairisceoir.

 
Tom Kenny, staraí.

Tom Kenny, staraí.

 
Éamon Ó Cuív, Teachta Dála.

Éamon Ó Cuív, Teachta Dála.

 
Peadar Ó Scanaill, tréadlia agus Sinéad Ní Bheoláin, Urlabhraí Iontaobhas Fiadhúlra na hÉireann.

Peadar Ó Scanaill, tréadlia agus Sinéad Ní Bheoláin, Urlabhraí Iontaobhas Fiadhúlra na hÉireann.

 
Micheál Cholm Mac Giolla Easpuig, Comhairle Condae Dhún na nGall.

Micheál Cholm Mac Giolla Easpuig, Comhairle Condae Dhún na nGall.

 
Peter Rigney, oifigeach tionsclaíoch, ICTU.

Peter Rigney, oifigeach tionsclaíoch, ICTU.

 
Anna Heussaff, Cathaoirleach, Cairde na Cruinne.

Anna Heussaff, Cathaoirleach, Cairde na Cruinne.

 
John Downing, Irish Independent.

John Downing, Irish Independent.

 
Garda Breda Ní Dhonnchú.

Garda Breda Ní Dhonnchú.

 
Sláine Ní Chathalláin, RTÉ Raidió na Gaeltachta, Baile na nGall.

Sláine Ní Chathalláin, RTÉ Raidió na Gaeltachta, Baile na nGall.

 
Ian Mac Aindriú, comhalta Údarás na Gaeltachta.

Ian Mac Aindriú, comhalta Údarás na Gaeltachta.

 
Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTÉ Raidió na Gaeltachta.

 
An Tuairisc Spóirt.

An Tuairisc Spóirt.

 
Príomhscéalta na Nuachtán.

Príomhscéalta na Nuachtán.

 
Príomhscéalta an Deiscirt.

Príomhscéalta an Deiscirt.

 
Príomhscéalta an Iarthair.

Príomhscéalta an Iarthair.

 
Príomhscéalta an Tuaiscirt.

Príomhscéalta an Tuaiscirt.

 
Príomhscéalta  Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

 
Pól Mac Ruairí, ó Oileán Thoraigh.

Pól Mac Ruairí, ó Oileán Thoraigh.

 
An t-Easpag Fiontán Ó Monacháin, Easpag Chill Dara.

An t-Easpag Fiontán Ó Monacháin, Easpag Chill Dara.

 
Mír Spóirt.  Paddy Ó Gríofa

Mír Spóirt. Paddy Ó Gríofa

 
Seán Mac Congamhna, Comhairleoir Condae agus Ball ainmnithe ar Bhord nua Údarás na Gaeltachta.

Seán Mac Congamhna, Comhairleoir Condae agus Ball ainmnithe ar Bhord nua Údarás na Gaeltachta.

 
Aindreas Ó Muineacháin, Teachta Dála.

Aindreas Ó Muineacháin, Teachta Dála.

 
Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta Raidió na Gaeltachta.

Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta Raidió na Gaeltachta.

 
Fiachna Ó Braonáin ó na Hot House Flowers.

Fiachna Ó Braonáin ó na Hot House Flowers.

 
Seán Ó Ciobháin, Iar-Chomhleacaí linn in Raidió na Gaeltachta i mBaile na nGall.

Seán Ó Ciobháin, Iar-Chomhleacaí linn in Raidió na Gaeltachta i mBaile na nGall.

 
Nuacht Náisiúnta, Idirnáisiúnta agus Gaeltachta.

Nuacht Náisiúnta, Idirnáisiúnta agus Gaeltachta.

 
Niamh Ní Dhrisceoil agus Ciara Ní Iceadha.

Niamh Ní Dhrisceoil agus Ciara Ní Iceadha.

 
John Ó Muircheartaigh; Dolores O' Riordan

John Ó Muircheartaigh; Dolores O' Riordan

 
Breandán Ó Cíobháin.

Breandán Ó Cíobháin.

 
Cáit Uí Chofaigh, agus Máire Uí Mhurchú

Cáit Uí Chofaigh, agus Máire Uí Mhurchú

 
An Saol ó Dheas:  Dé Máirt 16 Eanáir 2018.

An Saol ó Dheas: Dé Máirt 16 Eanáir 2018.

 
Patricia Ní Fhlatharta, múinteoir gairmthreorach i gColáiste na bPiarsach.

Patricia Ní Fhlatharta, múinteoir gairmthreorach i gColáiste na bPiarsach.

 
Micheál Ó Gionnáin, Cisteoir le Cumann Rothaíocht West Coast Wheelers.

Micheál Ó Gionnáin, Cisteoir le Cumann Rothaíocht West Coast Wheelers.

 
Pádraicín Beag Ó Súilleabháin, as Cuan na Loinge.

Pádraicín Beag Ó Súilleabháin, as Cuan na Loinge.

 
Load More...
Ardtráthnóna

Ardtráthnóna

Adhmhaidin

Adhmhaidin

An Saol ó Dheas

An Saol ó Dheas

Iris Aniar

Iris Aniar

Nuacht a hAon

Nuacht a hAon

Cormac ag a Cúig

Cormac ag a Cúig

Siúlach Scéalach

Siúlach Scéalach

An Cheárta

An Cheárta

Barrscéalta

Barrscéalta

Bláthnaid libh

Bláthnaid libh

Sceideal

Bealaí gur féidir éisteacht

Radio
Fón Póca
Idirlíon
Seinnteoir Raidió
Podchraoltaí
Teilifís